Abba — Happy New Year

Piosenka„Happy New Year” zespo­łu Abba pocho­dzi z albu­mu wyda­ne­go w 1980 roku. Abba to nie­kwe­stio­no­wa­ny eks­pert do spraw hitów, któ­re szyb­ko wpa­da­ją w ucho. Pierw­sza nazwa Abby…

Years & Years — Desire

Pio­sen­ka “Desi­re” zosta­ła wyda­na jako trze­ci sin­gel pro­mu­ją­cy album „Com­mu­nion” i  dotar­ła do 22 miej­sca bry­tyj­skie­go noto­wa­nia UK Sin­gles Chart. Do sin­gla został nakrę­co­ny tele­dysk,…

Guns N’ Roses — November Rain

„Novem­ber Rain” to pięk­na pio­sen­ka o nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści. Utwór powstał we wcze­snych latach 90. Wide­oklip przed­sta­wia Axla Rose’a oraz jego narze­czo­ną, Ste­pha­nie Sey­mo­ur, bio­rą­cych ślub. Budżet…