Wykonawca: jesień

Guns N’ Roses — November Rain

„Novem­ber Rain” to pięk­na pio­sen­ka o nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści. Utwór powstał we wcze­snych latach 90. Wide­oklip przed­sta­wia Axla Rose’a oraz jego narze­czo­ną, Ste­pha­nie Sey­mo­ur, bio­rą­cych ślub. Budżet…