Miesiąc: Marzec 2012

The Kooks — Naive

Chcia­ła­bym dzi­siaj odświe­żyć tro­szecz­kę zapo­mnia­ny kawa­łek The Kooks pt. “Naive”. Pio­sen­ka ta try­um­fo­wa­ła na szczy­tach list prze­bo­jów kil­ka lat temu, a chło­pa­ki z The Kooks…