Wykonawca: dance

Alice Merton — No Roots

„No Roots” to debiu­tanc­ki utwór Ali­ce Mer­ton, woka­list­ki o nie­­mie­c­ko-irlan­dz­kich korze­niach. Pomi­mo tego, że jest na począt­ku swo­jej muzycz­nej karie­ry, może już pochwa­lić się suk­ce­sa­mi.…

Avicii — Wake Me Up

Utwór “Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­ją­cy debiu­tanc­ki album Avi­cii zaty­tu­ło­wa­ny “True”. Klip pro­mu­ją­cy nową pio­sen­kę DJ-a z Aloe Blacc opo­wia­da histo­rię sióstr, któ­re…

Icona Pop — I Love It

Dla tych, któ­rzy uwa­ża­ją, że tego­rocz­ny kar­na­wał skoń­czył się zde­cy­do­wa­nie za wcze­śnie i dla tych, któ­rzy potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niej daw­ki ener­gii, któ­ra pomo­że prze­trzy­mać do…