Wykonawca: dance

David Guetta ft. Sia — She Wolf

Rano, kie­dy jadę do pra­cy lubię słu­chać bar­dziej ener­ge­tycz­nej muzy­ki, któ­ra mnie odpo­wied­nio “nastroi” do zaczy­na­ją­ce­go się dnia. Zazwy­czaj wte­dy słu­cham popu­lar­nych sta­cji radio­wych i…