Ewa Pudzianowska

Miłośniczka języków obcych, w szczególności angielskiego. Poszerza swoje horyzonty językowe, a nauka najlepiej wchodzi jej do głowy przy włączonej muzyce. Jest uzależniona od mocnego brzmienia, a w jej gust idealnie wpasowuje się klimat lat 80. i 90. Uwielbia P!NK i Guns N’ Roses. Nałogowo czyta książki. Pisze do szuflady.

P!nk ft. Wrabel — 90 Days

„90 Days” to poru­sza­ją­cy utwór ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki, P!NK. Wyda­ny we współ­pra­cy z Wra­be­lem, został jed­nym z sin­gli naj­now­szej pły­ty artyst­ki, „Hurts 2B Human”. Utwór opi­su­je…