Miesiąc: Listopad 2014

OneRepublic — Counting Stars

Pio­sen­ka “Coun­ting Stars” zespo­łu One­Re­pu­blic  pocho­dzi z ich trze­cie­go albu­mu stu­dyj­ne­go “Nati­ve”. Utwór był nagry­wa­ny na grec­kiej wyspie San­to­ri­ni oraz w Denver. Sin­giel zna­lazł się…