Miesiąc: Styczeń 2015

Metallica — Enter Sandman

Metal­li­ca to legen­dar­ny zespół i nie ma chy­ba oso­by, któ­ra nie potra­fi­ła­by wymie­nić przy­naj­mniej jed­nej ich pio­sen­ki. W  lip­cu 2014 pol­scy fani mogli usły­szeć zespół …

Nightwish — I Want My Tears Back

„I Want My Tears Back” to utwór z siód­me­go albu­mu zespo­łu Nigh­twish „Ima­gi­na­rium”. Inspi­ra­cją do napi­sa­nia tej pio­sen­ki był film „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” w reży­se­rii Tima Bur­to­na. Duży…

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Burza rudych wło­sów, gita­ra w ręce i magicz­ny głos – tak moż­na krót­ko opi­sać Edwar­da Chri­sto­phe­ra She­era­na. Naj­po­pu­lar­niej­szy bry­tyj­ski woka­li­sta mło­de­go poko­le­nia, lau­re­at dwóch BRIT Awards,…