Kamila Andryszczak

W moim przypadku to właśnie muzyka lat 80’ i 90’ przywołuje na myśl wspomnienia z mojego dzieciństwa kiedy beztrosko tańczyłam przy największych hitach tamtych czasów i czerpałam radość z każdej najdrobniejszej chwili. Cieszę się, że teraz mogę połączyć muzykę z moją drugą pasją, którą są języki obce.

Band Aid — Do They Know It’s Christmas?

Nie­zwy­kle nastro­jo­wy świą­tecz­ny utwór „Do they know it’s Chri­st­mas?” został wyko­na­ny przez tak zwa­ną Super­gru­pę cha­ry­ta­tyw­ną Band Aid zało­żo­ną w 1984 roku przez Boba Gel­do­fa i Midge’a Ure z gru­py Ultra­vox. Głów­nym celem…