Crazy Town – Drowning

Słysząc nazwę zespołu Crazy Town większość z wam zapewne skojarzy ich z piosenką „Butterfly”, która to jakiś czas temu królowała na listach przebojów. Nie jest to jednak jedyny hit tego zespołu, który to nagrywa także utwory bardziej ambitne, z przekazem. Przykładem takiego właśnie utworu jest omawiany tutaj „Drowning”, który naszpikowany jest ciekawymi słowami i  wyrażeniami.

Zapraszamy zatem do wysłuchania piosenki i nauki razem z chłopakami z Crazy Town!

Tekst piosenki Crazy Town – Drowning

Everything is so complex
Everyday is like a test full of obstacles
That seem almost impossible

And I’m thinking
Just another breath
Not a minute left
How long have I been drifting?

Pass the glass
Pint hit the flash light
Now break it

People say I’m a star
But I still think I’ll never make it

And I’m thinking just another prayer
Not a second left
I feel there’s something missing

Sometimes I hate that
Chaos surrounds me
When all the answers that I see
Go around me

Am I drowning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dreams
That made me this way?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life
Looking at myself
Trying to get things right

And I’m feeling just another breath
Not a minute left
I feel the darkness lifting

There was a time
That I questioned
If I’d ever be alright

Running getting high
Staying trapped by sleepless nights

And I’m thinking just another breath
Not a minute left
I feel there’s something missing

I’m running from myself
And all the things I don’t like
Living every night like it’s the last night

And I’m thinking just another prayer
Not a second left
I need to stop resisting

Sometimes I hate that
Chaos surrounds me
When all the answers that I see
Go around me

Am I drowning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dreams
That made me this way?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life
Caught in the rip tides

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life
Caught in the rip tides

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life
Caught in the rip tides

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life

Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?

Sometimes I hate that
Chaos surrounds me
When all the answers that I see
Go around me

Am I drowning?
Am I fading away?
Or am I living up to all your dreams
That made me this way?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?
Am I drowning?

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life
Caught in the rip tides

Drowning in the drama
Lost in the lies
Trapped by the currents of life
Caught in the rip tides

Tłumaczenie Crazy Town – Drowning

Wszystko jest tak skomplikowane
Każdy dzień jest jak test, pełen przeszkód
Które wydają się być prawie niemożliwe.

I myślę, że
Tylko kolejny oddech
Ani minuty więcej
Jak długo już dryfuję?

Podaj kufel
Włącz latarkę
A teraz ją zbij

Ludzie mówią, że jestem gwiazdą
Ale ja wciąż uważam, że nigdy mi się nie uda

I myślę, że tylko jedna modlitwa
Ani sekundy więcej
Czuję, że czegoś brakuje

Czasami nienawidzę że
Chaos mnie otacza
Kiedy wszystkie odpowiedzi jakie widzę
Mnie omijają

Czy ja tonę?
Czy ja znikam?
Czy spełniam wszystkie twoje marzenia
Które sprawiły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Przeszedłem piekło
Szukając odpowiedzi do życia
Patrząc na siebie
Starając się uporządkować rzeczy

I czuję, że tylko kolejny oddech
Ani minuty dłużej
Czuję jak ciemność się podnosi

Był taki czas
Kiedy kwestionowałem
Czy kiedykolwiek będzie ze mną w porządku

Biegając ćpając
Pozostając w pułapce bezsennych nocy

I myślę, że tylko kolejny oddech
Ani minuty więcej
Czuję, że czegoś brakuje

Uciekam od siebie
I wszystkich rzeczy, które nie lubię
Przeżywając każdą noc jakby była ostatnia

I myślę, że tylko jedna modlitwa
Ani sekundy więcej
Muszę przestać się opierać

Czasami nienawidzę że
Chaos mnie otacza
Kiedy wszystkie odpowiedzi jakie widzę
Mnie omijają

Czy ja tonę?
Czy ja znikam?
Czy spełniam wszystkie twoje marzenia
Które sprawiły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia
Złapany przez odpływ

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia
Złapany przez odpływ

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia
Złapany przez odpływ

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia

Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Czasami nienawidzę że
Chaos mnie otacza
Kiedy wszystkie odpowiedzi jakie widzę
Mnie omijają

Czy ja tonę?
Czy ja znikam?
Czy spełniam wszystkie twoje marzenia
Które sprawiły, że jestem taki?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?
Czy ja tonę?

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia
Złapany przez odpływ

Tonąc w dramacie
Zagubiony w kłamstwach
Uwięziony przez nurty życia
Złapany przez odpływ

Gramatyka

Zaimek zwrotny

Zaimkowy zawrót głowy

Zaimek zwrotny się w języku angielskim przybiera różne formy i zależy od osoby o której mówimy, wygląda to następująco:

Imyself
Youyourself
Sheherself
Hehimself
Ititself
Weourselves
Youyourselves
Theythemselves

Przykłady:

He hurt himself. = Zranił się.

They were talking about themselves. = Rozmawiali o sobie.

Warto pamiętać, że w liczbie mnogiej końcówka zaimka zmienia się z self na selves!

Looking at myself
Trying to get things right

 Patrząc na siebie
Starając się uporządkować rzeczy

Myself = się, siebie.

Przykład:

I looked at myself. = Spojrzałem na siebie.

Zwroty & Wyrażenia

Obstacle

Everyday is like a test full of obstacles

Każdy dzień jest  jak test,  pełen przeszkód

Obstacle = przeszkoda.

Przykłady:

I need to deal with all the obstacles. = Muszę poradzić sobie z wszystkimi przeszkodami.

He put an obstacle in her way. = Rzucał jej kłody pod nogi.

Seem

That seem almost impossible

Które wydają się być prawie niemożliwe

To seem = wydawać się.

Przykład:

Learning English seems to be fun. = Nauka angielskiego wydaje się być fajna.

Breath

And I’m thinking
Just another breath

I myślę, że
Tylko kolejny oddech

Breath = oddech, np.: Take a deep breath. = Weź głęboki oddech.

Pass

Pass the glass

Podaj kufel

To pass = podać.

Przykłady:

Could you pass me the salt? = Czy możesz podać mi sól?

Pass the ball. = Podaj piłkę.

Flash light

Hit the flash light

Włącz latarkę

Flash light = latarka, np.: Take a flash light. = Weź latarkę.

Prayer

And I’m thinking just another prayer

I myślę, że tylko jedna modlitwa

Prayer = modlitwa.

Przykład:

God will answer to your prayer. = Bóg odpowie na twoje modlitwy.

Surround

Sometimes I hate that
Chaos surrounds me

Czasami nienawidzę że
Chaos mnie otacza

To surround = otaczać.

Przykłady:

The army surrounded the enemy. = Wojsko otoczyło wroga.

Terrorists were surrounded. = Terroryści byli otoczeni.

Fade away

Don't keep those expressions away!

to go away = wyjechać, wyjść
to keep away = trzymać z daleka
to pass away = umrzeć
to put away = odłożyć
to turn away = odwrócić się

Słowo away możemy również znaleźć w skrócie często używanym wśród graczy czyli AFKaway from keyboard = z dala od klawiatury.

Am I fading away?

Czy ja znikam?

To fade away = znikać.

Przykład:

This trend is fading away. = Ten trend znika.

Be to hell and back

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life

Przeszedłem piekło
Szukając odpowiedzi do życia

To be to hell and back = przejść piekło, np.: Because of you I was to hell and back. = Przez ciebie przeszedłem piekło.

Look for

It's worth to look into it!
Czasownik look pojawia się również w takich zwrotach jak:

to look after = opiekować się
to look around = rozglądać się
to look into = zbadać coś
Look out! = Uważaj!

I’ve been to hell and back
Looking for the answers to life

Przeszedłem piekło
Szukając odpowiedzi do życia

To look for = szukać.

Przykład:

I’m looking for the best solution. = Szukam najlepszego rozwiązania.

Trapped

Trapped by the currents of life

Uwięziony przez nurty życia

Trapped = uwięziony, np.: I’m trapped in the lift. = Jestem uwięziony w windzie.

Sleepless

-less
Końcówkę -less dodajemy do wyrazu aby utworzyć przymiotnik pokazujący, iż czegoś brakuje lub czegoś nie ma:

godless = bezbożny
homeless = bezdomny
jobless = bezrobotny
shameless = bezwstydny

Staying trapped by sleepless nights

Pozostając w pułapce bezsennych nocy

Sleepless = bezsenny.

Przykład:

She spent a sleepless night trying to solve the problem. = Spędziła bezsenną noc, starając się rozwiązać problem.

Resist

I need to stop resisting

Muszę przestać się opierać

To resist = opierać się, powstrzymywać, np.: I couldn’t resist laughing. = Nie mogłem powstrzymać śmiechu

 

Czy znany był Wam wcześniej ten hit tego zespołu?

Mamy nadzieję, że podobała Wam się lekcja z chłopakami z Crazy Town! 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. GlobalEdu

    Człowiek codziennie uczy się nowych rzeczy – nie spodziewałam się, że nauka z piosenek może być taka przyjemna:-)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *