The Offspring – All I Have Left Is You

W dniach 25-26 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Orange Warsaw Festiwal, wśród gwiazd, które wystąpią możemy znaleźć miedzy innymi The Offspring. Zespół ściśle zakorzeniony w muzycznym kanonie lat 90 tych. Muzyczne hity tego zespołu były puszczane, a także śpiewane (i tańczono do nich pewnie też nie raz) na wielu imprezach.

Postanawiłam dziś przybliżyć Wam jedną z piosenek owego zespołu pod tytułem „All I Have Left Is You”. Piosenka powstała w 2012 roku i znajduje się na albumie „Days Go By”.  Piosenka delikatna i przewrotnie w trochę innym stylu niż poprzednie dynamiczne punk rockowe kawałki grupy.

Tekst piosenki The Offspring – All I Have Left Is You

I'll be the one
Spin me around
Lifting you up
And holding me down

Inside the storm is raging
It blows up in your eyes
Inside your heart is breaking
And river's running dry

I could run, I could hide
When I'm crashing down
Who's the one who saves me?
All intertwined
Wrap around me now with your thorns

And we're holding on
When there's nothing left to hold on to
So don't tell me when it's gone
Cause All I have left is you

Out of love, out of time
When I'm falling down
You're the one who saves me
All intertwined
wrap around me now with your thorns

And we're holding on
When there's nothing left to hold on to
So don't tell me when it's gone
Cause All I have left is you

(Oooooooooh)
Well there's nothing left to hold on to
So don't tell me when it's gone
Cause All I have left is you

I'll be the one
Lifting you up, again
Inside the storm is raging
Hold me down, hold me down
Yeeah, yeeah
I'm lying here waiting
Lying here waiting
Lying here waiting for

And we're holding on
When there's nothing left to hold on to
So don't tell me when it's gone
Cause All I have left is you

(Oooooooooh)
When there's nothing left to hold on to
So don't tell me when it's gone
Cause All I have left is you

(Oooooooooh)
Cause All I have left
All I have left is you

Tłumaczenie The Offspring – All I Have Left Is You

Będę tym jedynym
Obracasz mną dookoła
Podnoszę cię
I przytrzymujesz mnie

Wewnątrz burza szaleje
Ona wybucha w twoich oczach
Wewnątrz pęka twoje serce
I rzeka wysycha

Mógłbym biec, mógłbym uciec
Kiedy się rozpadam
Kto mnie uratuje?
Cały spleciony
Owiń się dookoła mnie twoimi cierniami

A my trzymamy się razem
Kiedy nie ma już czego się trzymać
Więc nie mów mi kiedy to zniknie
Bo wszystko co mi pozostało to Ty

Bez miłości, bez czasu
Kiedy się rozpadam
Kto mnie uratuje?
Cały spleciony
Owiń się dookoła mnie twoimi cierniami

A my trzymamy się razem
Kiedy nie ma już czego się trzymać
Więc nie mów mi kiedy to zniknie
Bo wszystko co mi pozostało to Ty

(Oooooooooh)
Kiedy nie ma czego się trzymać
Więc nie mów mi kiedy to zniknie
Bo wszystko co mi pozostało to Ty

Będę tym jedynym
Podnosząc cię znów
Wewnątrz burza szaleje
Przytrzymaj mnie przytrzymaj mnie
Yeeah, Yeeah
Leżę tu czekając
Leżę tu czekając
Leżę tu czekając na...

A my trzymamy się razem
Kiedy nie ma już czego się trzymać
Więc nie mów mi kiedy to zniknie
Bo wszystko co mi pozostało to Ty

(Oooooooooh)
Kiedy nie ma już czego się trzymać
Więc nie mów mi kiedy to zniknie
Bo wszystko co mi pozostało to Ty

(Oooooooooh)
Bo wszystko co zostawiłem
Wszystko co mi pozostało to Ty

Gramatyka

Present Continuous

Jedno z zastosowań czasu Present Continuous odnosi się do czynności dziejącej się w chwili mówienia.

To użycie zostało zastosowane w piosence The Offspring:

Inside the storm is raging

Wewnątrz burza szaleje

oraz

Inside your heart is breaking

Wewnątrz pęka twoje serce

Autor piosenki opowiada o swoich uczuciach i o tym, co się dzieje w chwili obecnej w nim.

Budowa

W Present Continuous charakterystyczne jest użycie to be jako operatora w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

To be ma odpowiednio postać am (I), are (you, we, they) oraz is (he, she, it). Charakterystyczne jest także użycie końcówki -ing przy czasownikach.

Twierdzenia

Podmiot + to be + Czasownik z ing, np.: I am working.

Przeczenia

Podmiot + to be not + Czasownik z ing, np.: I am not working.

Pytania

To be + Podmiot + Czasownik z ing, np.: Are you working?

Wyraz Pytający + to be + Podmiot + Czasownik z ing, np.: Where are you working?

Dodawanie -ing

Jak dodawać -ing w czasownikach takich jak:

Dance = dancing (wyrzucamy e przed dodaniem ing)

Sit = sitting (w czasowniku jednosylabowym, gdzie na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska podwajamy ostatnią spółgłoskę, podwajanie nie dotyczy spółgłosek w i x. )

Refer = referring (w czasownikach dwusylabowych, gdzie na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, a akcent pada na drugą sylabę, podwajamy ostatnią spółgłoskę)

Die = dying (czasowniki kończące się na -ie zmieniają pisownię z -ie na -y)

Zwroty & wyrażenia

W piosence mamy wiele Phrasal Verbs, które są czasownikami frazalnymi. Czasowniki frazalne składają się z czasownika i przysłówka (about, along, round, itp.) lub przyimka (in, on, at, itp.).

Wrap around

Powiązane zwroty
wrap sth up = zapakować, zawijać (np. w papier); skończyć coś (np. wykonanie projektu)
wrap up = zawinąć, owinąć,
wrap up warm = ciepło się ubrać
wrap oneself up = opatulać się
wrap sb in cotton wool = trzymać kogoś pod kloszem

W piosence:

Wrap around me now with your thorns

Owiń się  dookoła mnie twoimi cierniami

To wrap sth around sb = opleść coś wokół kogoś.

To wrap sth around sth = owinąć coś wokół czegoś.

Przykłady:

It was so cold that he wrapped a scarf tightly around his face. = Było tak zimno, że owinęła ciasno szalik wokół twarzy.

She could wrap her father round her little finger. = Mogła owinąć swojego ojca wkoło swojego małego palca.

She wrapped her arms around her knees. = Oplotła ramionami swoje kolana.

Spin around

Spin me around

Obracasz mną dookoła

Powiązane wyrażenia
spin off = przekształcić, przekształcać
spin out = kręcić się (np. samochód)
spin doctor = (nieformalne) rzecznik prasowy (np. partii politycznej)
spin sth out = przeciągnąć coś, przeciągać coś (np. wizytę u kogoś)

To spin around (USA), to spin round (UK) = obracać, się wirować.

Przykład użycia:

I heard her crying but I didn’t even spin round. = Słyszałem jak płakała, ale nawet się nie odwróciłem.

Jane spun around when I called her name. = Jane odwróciła się, kiedy zawołałem jej imię.

To spin sb (a)round  = obracać się/ kogoś, np.: He grabbed my arm and spun me around. = On chwycił mnie za ramię i obrócił mnie.

To spin sth (a)round = zakręcić czymś dookoła.

Lift up

Lifting you up

Podnoszę cię

Warto wiedzieć
ski lift = wyciąg narciarski, np.: The main ski lift is right across the street. = Główny wyciąg narciarski jest po drugiej stronie ulicy.

lift off = wystartować (np. o statku kosmicznym), np.: The spaceship has lifted off. = Statek kosmiczny wystartował.

To lift up = dźwigać, podnosić.

Przykład użycia:

He lifted the heavy box. = On podniósł ciężkie pudło.

She lifted her head listening attentively. = Ona podniosła głowę, słuchając z uwagą.

Lift me up one more time. = Podnieś mnie jeszcze raz.

Hold down

And holding me down

I przytrzymujesz mnie

To hold (sth/sb) down =

= przytrzymać (np. osobę, kawałek papieru), przymocować coś (np. namiot), np.: It took three men to hold him down. = Trzeba było trzech mężczyzn, aby go przytrzymać.

= utrzymać coś na niskim poziomie (np. ceny), np.: Prices in this store are held down at a low level. = Ceny w tym sklepie utrzymane są na niskim poziomie.

= nie stracić czegoś (np. pracy), np.: He has shown that he can hold down a job. = On pokazał, że potrafi zatrzymać pracę.

Hold on

And we’re holding on
When there’s nothing left to hold on to

A my trzymamy się razem
Kiedy nie ma już czego się trzymać

To hold on =

= zaczekać, poczekać, np.: Hold on a minute. I forgot about something. = Zaczekaj chwilę. Zapomniałem o czymś.

= trzymać się,  np.: Hold on with both hands. = Trzymaj się obiema rękami.

= trwać, przetrwać, np.: Hold on, you can do it! = Wytrzymaj, dasz radę!

Blow up

It blows up in your eyes

Ona wybucha w twoich oczach

Powiązane wyrażenia
blow up in sb’s face = pójść źle, pójść komuś niezgodnie z planem
blow sth up out of all proportion = rozdmuchać coś ponad miarę (np. jakąś błahą sprawę)
blow smoke up sb’s ass = (slang) ściemniać kogoś, mydlić komuś oczy

Ten czasownik złożony ma sporo znaczeń. Oto najważniejsze.

To blow up = wysadzić (w powietrze), np.: Soldiers had to blow the bridge up. = Żołnierze musieli wysadzić most w powietrze.

To blow up  = wylecieć, wylatywać w powietrze, np.: They plan to blow up that old building because it’s unsafe. = Planują wysadzić budynek ponieważ jest nieużyteczny.

To blow up = nadmuchać, nadmuchiwać, np.: Have you already blown up the balloons for the party? = Czy nadmuchałeś już balony na imprezę?

To blow up = powiększyć, powiększać (np. zdjęcie) , np.: Blow up the picture to get a better look at their faces. = Powiększ obraz, żeby było lepiej widać ich twarze.

To blow up = wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś).

Przykłady:

If you criticize Al, he’ll blow up. = Jeżeli będziesz krytykował Ala, on wybuchnie.

The teacher blew him up for forgetting his homework. = Nauczycielka naskoczyła na niego za to, że zapomniał lekcji.

Crash down

When I’m crashing down

Kiedy się rozpadam

To crash down = załamać, rozpadać się.

Przykłady użycia:

Her whole life crashed down on her eyes. = Całe jej życie rozpadało się na jej oczach.

After they detonated the explosives, the old bridge crashed down into the ravine. = Po zdetonowaniu ładunków wybuchowych most runął do wąwozu.

Fall down

When I’m falling down

Kiedy się rozpadam

To fall down =

= przewrócić się, upaść (spaść z jakiejś wysokości), np.: He felt down from the stairs. = Spadł ze schodów.

= nie udać się, upaść (np. dyskusja), np.: The discussion fell down. = Dyskusja się nie udała.

Raging

Powiązane zwroty
a rag  = szmata (do sprzątania), np.: Take the rag and start cleaning up this mess. = Weź szmatę i zacznij sprzątać ten bałagan.
to rag sb = (slang) wyśmiewać się z kogoś, (slang) zwymyślać kogoś, skrytykować kogoś

Słowo raging jest przymiotnikiem i ma kilka ciekawych znaczeń.

W piosence:

Inside the storm is raging

Wewnątrz burza szaleje

Raging =

= silny, wzburzony, np.: We are in the middle of a raging sea with nothing in our hands to save us. = Jesteśmy
w samym środku szalejącego morza bez niczego, co może nas uratować.

= rozszalały synonim: mad, np.: His mother and sister were seriously injured while trying to escape the raging fire. = Jego matka i siostra zostały poważnie ranne podczas próby ucieczki z szalejącego pożaru.

= wściekły, dokuczliwy (np. ból), np.: I have a raging toothache, and there are 7 days to go before I can go to a dentist I can trust. = Mam straszny ból zęba a dopiero za 7 dni mogę pójść do dentysty, któremu ufam.

Run dry

Przysłowie
You never miss the water till the well runs dry = docenić coś po stracie

Przykład użycia:

Jill: I never realized what a good friend Jeanie was until she moved away.
Jane: You never miss the water till the well runs dry. =

= Jill: Nigdy nie uświadomiłam sobie jakim wspaniałym przyjacielem była Jeanie póki się nie przeprowadziła.
Jane: Doceniasz coś dopiero po stracie.

W piosence:

And river’s running dry

I rzeka wysycha

To run dry = wyschnąć (np. rzeka), np.: I hope the supplies don’t run dry before we reach the village. = Mam nadzieję, że materiały nie wyschną, zanim dotrzemy do wsi.

Intertwined

W piosence:

All intertwined

Cały spleciony

Intertwined  = spleciony, przeplatany.

To intertwine = spleść, splatać, np.: He’s always telling stories in which the present and the past intertwine. = On zawsze opowiada historię, w których przeszłość przeplata się z teraźniejszością.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *