The Kooks – Naive

Chciałabym dzisiaj odświeżyć troszeczkę zapomniany kawałek The Kooks pt. „Naive”. Piosenka ta tryumfowała na szczytach list przebojów kilka lat temu, a chłopaki z The Kooks dorobili się tysięcy oddanych fanów również w Polsce.

Ja ich bardzo polubiłam, a ich debiutancką płytę pt. „Inside In/Inside Out” przesłuchałam mnóstwo razy. Trzeba przyznać, że niemal każda piosenka z tego krążka jest naprawdę świetna, dlatego długo nie mogłam się zdecydować jaki kawałek wybrać. W końcu padło na „Naive” – może dlatego, że to jest do tej pory największy hit zespołu, może ze względu na to, że tę piosenkę przesłuchałam jednak największą ilość razy… Nie wiem…

Może Wy mi powiecie – dlaczego ta piosenka tak wpada w ucho?

Zapraszam do nauki!

Tekst piosenki The Kooks – Naive

I'm not saying it was your fault
Although you could have done more

Oh, you're so naive, yet so

How could this be done?
By such a smiling sweetheart
Oh, and your sweet and pretty face
In such an ugly way
Something so beautiful
That every time I look inside

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

I may say it was your fault
'Cause I know you could have done more

Oh, you're so naive, yet so

How could this be done
By such a smiling sweetheart?
Oh, and your sweet and pretty face
In such an ugly way something so beautiful
Every time I look inside

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

How could this be done
By such a smiling sweetheart

Oh, you're so naive, yet so

Such an ugly thing
Someone so beautiful
And every time you're on his side

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

I know that she knows that I'm not fond of asking
True or false, it may be
She's still out to get me

Just don't let me down
Just don't let me down
Hold on to your kite
Just don't let me down
Just don't let me down
Hold on to your kite
Just don't let me down
Just don't let me down
Hold on to this kite
Just don't let me down

Tłumaczenie The Kooks – Naive

Nie twierdzę, że to była twoja wina
Chociaż mogłaś zrobić więcej

Jesteś jeszcze taka naiwna

Jak to mogło się stać
Za sprawą tak uśmiechniętej, kochanej istotki
Oh, i ta twoja słodka i śliczna buzia
W taki ohydny sposób
Coś tak pięknego
Zawsze kiedy głębiej o tym pomyśle

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Mogę powiedzieć, że to była twoja wina
Bo wiem, że mogłaś zrobić więcej

Jesteś jeszcze taka naiwna

Jak to mogło się stać
Za sprawą tak uśmiechniętej, kochanej istotki
Oh, i ta twoja słodka i śliczna buzia
W taki ohydny sposób coś tak pięknego
Zawsze kiedy głębiej o tym pomyśle

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Jak to mogło się stać
Za sprawą tak uśmiechniętej, kochanej istotki

Jesteś jeszcze taka naiwna

Taka ohydna rzecz
Ktoś tak piękny
I zawsze kiedy jesteś z nim

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Wiem, że ona wie, że nie lubię pytać
To może być prawda lub nie
Ona wciąż może mnie dostać

Tylko mnie nie zawiedź
Tylko mnie nie zawiedź
Trzymaj się swojego latawca
Tylko mnie nie zawiedź
Tylko mnie nie zawiedź
Trzymaj się swojego latawca
Tylko mnie nie zawiedź
Tylko mnie nie zawiedź
Trzymaj się swojego latawca
Tylko mnie nie zawiedź

Gramatyka

Czasowniki modalne
can = móc, umieć, potrafić, być w stanie
could = mógł, umiał, potrafił, był w stanie (czas przeszły od can)
may = móc; można, wolno
might = móc; można, wolno
will = będzie (używane do tworzenia czasu przyszłego)
would = m.in. tworzy tryb przypuszczający, ale ma mnóstwo innych zastosowań
shall = tworzy czas przyszły, obecnie używany w pytaniach przy I i we
should = powinieneś, powinnaś itd.
must = musieć
ought to = should
need = musieć, potrzebować

Modal Verbs

W języku angielskim istnieje specjalna grupa czasowników, która nosi nazwę Modal Verbs (czasowniki modalne). Czasowniki te posiadają kilka wspólnych cech:

  • występują przed czasownikiem głównym w bezokoliczniku, np.:

I must go. = Muszę iść.

  • dodają dodatkowe znaczenie do czasownika modalnego, np.:

I go to work every day. = Codziennie chodzę do pracy.

Gdy dodamy np. czasownik modalny should powstanie nam: I should go to work every day. = Powinienem chodzić codziennie do pracy.

  • większość czasowników modalnych ma więcej niż jedno znaczenie, np.:

I can drive. = Potrafię prowadzić.

Mom, can I go to the party? = Mamo, czy mogę iść na imprezę?

Need
Need występuje jako czasownik modalny tylko w przeczeniach, np.:

I needn’t do it if you don’t want to. = Nie musisz tego robić jeśli nie chcesz.

Oraz rzadziej w pytaniach:

Need I bring any food to the party? = Czy muszę przynosić jakieś jedzenie na imprezę?

  • ich forma jest taka sama we wszystkich liczbach i osobach, np.:

I must go. = Muszę iść.

She must go. = Ona musi iść.

They must go. = Oni muszą iść.

 Czasowniki modalne w piosence

May

W tekście mamy dwa wersy, gdzie występuje: may + Infinitive (bezokolicznik) .

True or false it may be. = To może być prawdziwe lub fałszywe.

I may say it was your fault. = Mogę powiedzieć, że to była twoja wina.

Could be done

W piosence mamy przykład czasownika modalnego + be + Past Participle. Oznacza to, że mamy tutaj do czynienia ze stroną bierną.

How could this be done = Jak to mogło zostać zrobione.

Oczywiście zamiast czasownika could mogą to występować inne czasowniki modalne. Wtedy znaczenie zdania będzie wynikało ze znaczenia czasownika modalnego.

Forma grzecznościowa
Pamiętajmy, że czasowniki modalne są używane do tworzenia próśb, pytań, sugestii czy propozycji.

Aby zapytać się o pozwolenie zdanie zaczynamy od: can, could, may, might. Gdzie can używamy w najmniej formalnych sytuacjach, a might w najbardziej. Przykłady:
Can I go to the party, mom? = Mamo, czy mogę iść na imprezę?
May I take your bags, sir? = Czy mogę zabrać pana torby?

Aby wyrazić prośbę stosujemy: can, could lub would. Przykłady:
Could you open the doors? I am carrying heavy bags! = Czy mógłbyś otworzyć drzwi? Niosę ciężkie torby!
Would you mind if I opened the window? = Czy mógłbym otworzyć okno?

Aby coś zaproponować posługujemy się: can, shall, would, may (formalnie). Przykłady:
Would you like some tea? = Czy masz ochotę na herbatę?
May I take your coat? = Czy mógłbym wziąć pański płaszcz?

Aby coś zasugerować użyjemy: shall, would, could. Przykłady:
Shall we dance? = Zatańczymy?
Would you like to go to the cinama? = Chciałbyś pójść do kina?
We could go for a walk. = Moglibyśmy wybrać się na spacer.

Przykłady:

Something must be done about it. = Coś musi zostać z tym zrobione.

Your dinner should be served at any minute. = Pański obiad powinien zostać podany za chwilę.

The new shopping centre will be opened in May. = Nowe centrum handlowe zostanie otwarte w maju.

Możemy również zastosować przeczenia:

It can’t be found by anyone. = To nie może zostać przez nikogo znalezione.

Tickets can’t be exchanged. = Bilety nie mogą zostać wymienione.

Could have done

W utworze pojawia się również podobna konstrukcja do omówionej wcześniej. Mamy tutaj czasownik + have + Past Participle.

Although you could have done more. = Chociaż mogłaś zrobić więcej.

Formy could have (done) używamy, kiedy mówimy o rzeczach, które były możliwe w przeszłości, ale się nie wydarzyły, nie miały miejsca. Przykłady:

When you were in Warsaw, you could have stayed with us. = Kiedy byłeś w Warszawie mogłeś zatrzymać się u nas. (Miałeś taką możliwość, ale z niej nie skorzystałeś).

She could have studied more before the test, not after. = Mogła więcej się uczyć przed testem, a nie po.

They could have gone to Paris, but they decided to spend their holiday in the mountains. = Mogli jechać do Paryża, ale zdecydowali spędzić swoje wakacje w górach.

Kiedy could zamienimy na inne czasowniki, zmieni się nam znaczenie zadania.

  • must

I don’t have my bag! I must have left it in the car. = Nie mam swojej torebki! Musiałam zostawić ją w samochodzie.

  • may/might

I don’t have my bag! I may have left it in the car. = Nie mam swojej torebki! Mogłam zostawić ją w samochodzie.

  • should

– I don’t have my bag! – You should have watched it more careful! = – Nie mam swojej torebki! – Powinnaś była jej lepiej pilnować.

 

Zwroty & wyrażenia

W piosence występują tylko dwa rodzaje Phrasal Verbs (czasowników złożonych).

Warto wiedzieć
letdown = rozczarowanie, zawód
let’s go down to (sth) = przejdźmy do (czegoś)
to let your hair down = pójść w tango, wyluzować się
(GB)to let the side down = zawieść najbliższych

Let down

Just don’t let me down

Tylko mnie nie zawiedź

To let sb down = zawieść kogoś, rozczarować kogoś, np.:

My friends will never lat me down. = Moi przyjaciele nigdy mnie nie zawiodą.

I can count on him. He has never let me down. = Mogę na niego liczyć. Nigdy mnie nie zawiódł.

To let sth down =

= przedłużyć (spodnie, spódnicę).

= rozpuścić (włosy).

= (GB) spuścić, wypuścić powietrze z czegoś.

Hold on

Hold on!
hold on tight! = trzymaj się mocno!
to get a hold on to sth = mieć nad czymś kontrolę
to hold on to sth = trzymać się czegoś; zachować coś, nie oddawać czegoś

Hold on to your kite

Trzymaj się swojego latawca

Czasownik złożony to hold on oznacza:

= zaczekać, poczekać. Np.: – Can I speak to Mrs Jones?Yes, hold on for a sec. = Czy mogę rozmawiać z panią Jones? Tak, proszę chwilkę poczekać.

= trzymać się. Np.: Hold on to my hand! It’s dangerous! = Trzymaj się mojej ręki! Jest niebezpiecznie!

= wytrwać, wytrzymać. Np. Ambulance is on the way. Hold on! = Karetka pogotowia jest w drodze. Wytrzymaj!

Jak stosować?
Używamy: so + przymiotnik lub przysłówek, np.:
You are so beautifiul. = Jesteś taka piękna.
It’s so far! = To tak daleko!
I am so tired. = Jestem taki zmęczony.

Używamy such + rzeczownik lub przymiotnik+ rzeczownik, np.:
I don’t trust such people. = Nie ufam takim ludziom.
You are such a beautiful woman. = Jesteś taką piękną kobietą.
It’s such a long way! = To taka długa droga!
It was such a tiring day. = To był taki męczący dzień.

So vs. Such

Słówek so i such używamy aby wzmocnić znaczenie przymiotników lub przysłówków.

W piosence mamy:

Oh, you’re so naive, yet so. = Oh, jesteś jeszcze taka naiwna.

Something so beautiful. = Coś tak pięknego.

By such a smiling sweetheart. = Przez taką uśmiechniętą kochaną istotkę.

In such an ugly way. = W taki ohydny sposób.

Fond of

To be fond of sth/ sb. = Lubić coś/kogoś; czuć do kogoś sympatię. Przykłady:

I am fond of bunnies. = Lubię króliczki.

Are you fond of him? = Lubisz go?

She is not fond of her younger sister. = Ona nie lubi swojej młodszej siostry.

To be fond of doing sth. = Lubić coś robić; robić coś z upodobaniem. Przykłady:

I am fond of cooking. = Uwielbiam gotować.

Is he fond of going to the parties? = Czy on lubi chodzić na imprezy?

They aren’t fond of watching TV during the day. = Oni nie lubią oglądać telewizji w ciągu dnia.

Stąd: I am not fond of asking. = Nie lubię pytać.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *