Snow Patrol – Run

„Run” to piosenka zespołu Snow Patrol, pochodząca z albumu pod tutyłem „Final Straw”. Przyniosła ona pierwszy, duży sukces zespołowi, kiedy uplasowała się w Wielkiej Brytanii na piątym miejscu.

Utwór został umieszczony na albumie „Top Gear: The Ultimate Driving Experience”. Został także wykorzystany w filmach „The Chumscrubber„” i The Guardian”. Piosenkę można było usłyszeć również w wielu serialach i programach telewizyjnych, m.in. „Doktor Who: Ściśle tajne”, „Wołanie o pomoc”, „Dowody zbrodni”, „Jerycho” i „Pogoda na miłość”. Utwór ten doczekał się coveru w wykonaniu brytyjskiej wokalistki Leony Lewis.

Tekst piosenki Snow Patrol – Run

I'll sing it one last time for you
Then we really have to go
You've been the only thing that's right
In all I've done

And I can barely look at you
But every single time I do
I know we'll make it anywhere
Away from here

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I'll be right beside you dear

Louder, louder
And we'll run for our lives
I can hardly speak, I understand
Why you can't raise your voice to say

To think I might not see those eyes
Makes it so hard not to cry
And as we say our long goodbye
I nearly do

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I'll be right beside you dear

Louder, louder
And we'll run for our lives
I can hardly speak I understand
Why you can't raise your voice to say

Slower, slower
We don't have time for that
All I want is to find an easier way
To get out of our little heads

Have heart, my dear
We're bound to be afraid
Even if it's just for a few days
Making up for all this mess

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I'll be right beside you dear

Tłumaczenie Snow Patrol – Run

Zaśpiewam to dla ciebie ostatni raz
Później naprawdę musimy iść
Jesteś jedyną właściwą rzeczą
We wszystkim, co zrobiłem

Ledwo mogę na ciebie patrzeć
Ale za każdym razem to robię
Wiem, że przetrwamy gdziekolwiek
Daleko stąd

Rozjaśnij, rozjaśnij
Gdybyś miała wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usłyszeć
Będę przy tobie, kochanie

Głośniej, głośniej
Uciekniemy stąd
Ledwo mogę mówić, rozumiem
Dlaczego nie możesz podnieść głosu, by powiedzieć

Na myśl, że mógłbym już nigdy nie zobaczyć tych oczu
Ledwie powstrzymuję łzy
Kiedy następuje nasze długie pożegnanie
Prawie płaczę

Rozjaśnij, rozjaśnij
Gdybyś miała wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usłyszeć
Będę przy tobie, kochanie

Głośniej, głośniej
Uciekniemy stąd
Ledwo mogę mówić, rozumiem
Dlaczego nie możesz podnieść głosu, by powiedzieć

Wolniej, wolniej
Nie mamy na to czasu
Wszystko, czego pragnę, to znaleźć łatwiejszy sposób
Aby przestać o tym myśleć

Kochana, miej serce
Mamy skłonność do strachu
Jednak to zajmie tylko kilka dni
Aby uporządkować ten bałagan

Rozjaśnij, rozjaśnij
Gdybyś miała wybór
Nawet jeśli nie możesz mnie usłyszeć
Będę przy tobie, kochanie

Zwroty & Wyrażenia

Barely

And I can barely look at you

Ledwo mogę na ciebie patrzeć

Barely =

= ledwie, ledwo, zaledwie (z dużym wysiłkiem, np. ledwie chodzić), np.: After doing these exercises, I could barely go. = Po wykonaniu tych ćwiczeń, ledwo mogłam chodzić.

= ledwie, prawie nie, prawie wcale (np. ledwie słyszeć, ledwie oddychać), np.: I can barely breathe. = Ledwie mogę oddychać.

= ledwie co, dopiero co, np.: I had barely finished my coffee when she called. = Ledwie co skończyłam pić kawę, kiedy ona zadzwoniła.

= tylko (używane do podkreślania, że liczba czegoś jest niewielka), np.: It takes barely a couple of minutes. = To trwa tylko kilka minut.

Make it

You can make it and learn it!

to make up, make it up = pogodzić się (np. z przyjacielem)
to make good/ make it good = odnieść sukces po latach biedy
to make it through = przetrwać coś
to make it big = odnieść wielki sukces
to make it known = niech to będzie jasne
to make sure = upewnić się
to make sense = mieć sens
to make a difference = robić różnicę
to make a decision = podjąć decyzję
to make certain = upewnić się
to make room = robić miejsce (ustępować miejsca, przesuwać się)
to make progress = robić postępy
to make change = wydać resztę

I know we’ll make it anywhere

Wiem, że przetrwamy gdziekolwiek

To make it =

= dać radę (coś zrobić), np.: I know I can make it. = Wiem, że dam radę to zrobić.

= zdążyć, zrobić na czas, np.: Will they be able to make it? = Czy są w stanie zrobić to na czas?

= odnieść sukces, np.: They are said to make it. = Mówi się o nich, że odniosą sukces.

= przeżyć (np. po poważnym wypadku, po chorobie), np.: He managed to make it even this terrible accident. = Udało mu się przeżyć, nawet tak okropny wypadek.

= przetrwać (np. trudne doświadczenie życiowe), np.: In spite of so many problems, she’ll make it. = Pomimo wielu problemów, przetrwała.

= używane, by spytać, która godzina jest na czyimś zegarku, np.: What time do you make it? = Która jest u ciebie godzina?

Run for one’s life

And we‚ll run for our lives

Uciekniemy stąd

To run for one’s life = uciekać w celu ocalenia życia.

Przykład:

Run for your life! = Ratuj się, kto może!

Raise one’s voice

Więcej zwrotów z raise!
to raise one’s game = podnieść swój poziom gry
to raise one’s head = podnieść głowę, spojrzeć w górę
to raise one’s glass = wypić czyjeś zdrowie
to raise one’s hand = podnosić rękę (np. na lekcji w szkole)

Why you can’t raise your voice to say

Dlaczego nie możesz podnieść głosu, by powiedzieć

Raise one’s voice = podnieść głos.

Przykład zdania:

She had to raise her voice to make herself heard. = Ona musiała podnieść głos, żeby było ją słychać.

Get out of something

To get out of our little heads

Aby przestać o tym myśleć

To get out of something =

= wyjeżdżać skądś, opuścić jakieś miejsce, np.: She pulled up and got out of the car. = Ona zatrzymała się i wysiadła z samochodu.

= uciec z jakiegoś miejsca, np.: You’ve got to get out of this place. = Musicie uciekać z tego miejsca.

= uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś, np.: Help me to get out of a punishment. = Pomóż mi uniknąć kary.

= przestać coś robić, np.: She should get out of telling people what to do. = Ona powinna przestać mówić ludziom, co mają robić.

To get somebody out of something = wyciągnąć kogoś skądś (pomóc uciec), np.: We need to get her out of her room. = Musimy ja wyciągnąć z pokoju.

To get something out of somebody = wyciągnąć coś z kogoś (np. informację), np.: They used different methods to get the information out of prisoners. = Oni używali wielu metod, żeby wyciągnąć informacje od jeńców.

To get something out of something = cieszyć się z czegoś, wynieść coś z czegoś (np. nowe doświadczenia z podróży), np.: Your children will get a lot of fun out of this trip. = Twoje dzieci będą się bardzo cieszyć z tej wycieczki.

To get something out of one’s head = przestać myśleć o czymś, np.: I can’t get you out of my head. = Nie mogę przestać o tobie myśleć.

To get out of bed = wstać z łóżka, np.: Did you get out of bed on the wrong side this morning? = Czy wstałeś dziś lewą nogą?

To get out of hand/ control = wymknąć się spod kontroli, np.: It’s just got out of my hand. = To po prostu wymknęło się spod kontroli.

Gramatyka

Have to

Mustn’t vs. Don’t have to

Mustn’t służy do wyrażania zakazu wykonywania danej czynności, natomiast don’t (doesn’t) have to służy do wyrażenia braku konieczności wykonania jakieś czynności.

Przykłady:

You don’t have to do the exercises at the end of this page. = Nie musisz robić ćwiczeń na końcu strony (możesz, ale nie musisz).

You mustn’t drink if you’re going to drive. = Nie możesz pić jeśli zamierzasz prowadzić (jest to zakazane).

Then we really have to go

Później naprawdę musimy iść

Have to = musieć.

Przykład:

But I think they’ll have to come and take him. = Myślę, że oni będą musieli przyjść i zabrać go.

Mówiąc o tym czasowniku modalnym, nie sposób zapomnieć o innym czasowniku, który jest z nim często mylony. Chodzi tu oczywiście o must. Co różni te dwa czasowniki modalne?

Zarówno must jak i have to wyrażają przymus.

Podstawową różnicą między must i have to jest źródło, z którego pochodzi przymus. Czasownik must opisuje przymus, który wyraża mówiący, z kolei czasownik have to opisuje przymus, który nie pochodzi od mówiącego, czyli wyraża tzw. przymus zewnętrzny. Źródłem przymusu zewnętrznego może być np. inna osoba, regulamin, umowa, przepisy prawne.

Przykłady:

I must be punctual. = Muszę być punktualna (bo to dobra cecha).

I have to be punctual. = Muszę być punktualna (tego wymagają ode mnie przepisy w pracy).

Ćwiczenie

Jak uważna była Wasza lektura tej lekcji? Tutaj możecie to sprawdzić!

Uzupełnij używając: must, mustn’t, have to, don’t have to, doesn’t have to.

1. I ………………. be at the meeting by 10:00. I will probably ……………. take a taxi if I want to be on time.

2. If the form is not accurate and complete, you will be rejected and you will ………………….. reapply at a later date.

3. Tina: Look at these flowers – they’re beautiful! But, there’s no card. Who could have sent them?
Stephanie: It …………………. have been David. He’s the only one who would send you flowers.

4. You ………………….. forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about paying on time.

5. You …………………….. be so rude! Why don’t you try saying „please” once in a while.

6. If you are over 18 in California, you ………………. take a driver training course to get a driver’s license. You can have a friend or a family member teach you instead. But remember, you ………….. still get your permit before you start practicing.

7. You ………………. be rich to be a success. Some of the most successful people I know haven’t got a penny to their name.

8. That ……………….. have cost a fortune!

9. While hiking in Alaska, you …………………. keep an eye out for bears. If you see one, you ………………… approach it. They are beautiful animals; however, they are wild and unpredictable in nature. You ………………. be afraid of them, but educating yourself about the dangers can help keep you safe.

10. I ………………………… go to work tomorrow because it is Memorial Day. The best thing about a day off from work is that I …………………… get up at 6:00; I can sleep in till noon if I want to.

 

Lubicie Snow Patrol?

Chcielibyście zobaczyć na antyteksty.com więcej lekcji na podstawie piosenek tego zespołu?

Czekamy na Wasze komentarze!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpowiedzi do ćwiczenia:
  1. Must, have to
  2. Have to
  3. Must
  4. Mustn’t
  5. Don’t have to
  6. Don’t have to, must
  7. Don’t have to
  8. Must
  9. Have to, mustn’t, don’t have to
  10. Don’t have to, don’t have to

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *