Sinéad O’Connor – Nothing Compares 2 U

Z pewnością osoby urodzone przed 1990, utwór „Nothing Compares 2 U” rozpoznają bez problemów. Królował on na listach przebojów na samym początku lat 90-tych. Wielu z nas próbowało śpiewać wraz z Sinéad jej wielki hit, czasami własnymi słowami, gdy nie znaliśmy tekstu piosenki.

Jeśli zatem słuchając tego utworu, kręci Wam się łezka w oku, a nie jesteście do końca pewni do końca, albo chcecie zapoznać się lub upewnić, o czym on opowiada, zapraszamy do zapoznania się z naszą lekcją 🙂

Tekst piosenki Sinéad O’Connor – Nothing Compares 2 U

It's been seven hours and fifteen days
Since u took your love away
I go out every night and sleep all day
Since u took your love away

Since u been gone I can do whatever I want
I can see whomever I choose
I can eat my dinner in a fancy restaurant
But nothing
I said nothing can take away these blues

`Cause nothing compares
Nothing compares 2 u

It's been so lonely without u here
Like a bird without a song
Nothing can stop these lonely tears from falling
Tell me baby where did I go wrong

I could put my arms around every boy I see
But they'd only remind me of you
I went to the doctor and guess what he told me
Guess what he told me
He said, "Girl, you better try to have fun
No matter what you do."
But he's a fool

`Cause nothing compares
Nothing compares 2 u

All the flowers that u planted, mama
In the back yard
All died when u went away
I know that living with u baby was sometimes hard
But I'm willing to give it another try

Nothing compares
Nothing compares 2 u
Nothing compares
Nothing compares 2 u
Nothing compares
Nothing compares 2 u

Tłumaczenie Sinéad O’Connor – Nothing Compares 2 U

Minęło już siedem godzin i piętnaście dni
Odkąd zabrałeś swą miłość
Wychodzę każdej nocy i śpię cały dzień
Odkąd zabrałeś swą miłość

Od kiedy ciebie nie ma, mogę robić co chcę
Mogę spotykać się z kim chcę
Mogę jeść kolację w eleganckiej restauracji
Ale nic
Mówię nic nie może zabrać tych zmartwień

Ponieważ nic nie równa się
Nic nie równa się tobie

Było tak samotnie bez ciebie
Jak ptak bez piosenki
Nic nie może powstrzymać tych samotnych łez przed upadkiem
Powiedź kochanie, gdzie popełniłam błąd

Mogłabym objąć każdego chłopca którego widzę
Ale oni tylko by przypomnieli mi o tobie
Poszłam do lekarza i zgadnij, co mi powiedział
Zgadnij, co mi powiedział
Powiedział „Dziewczyno, lepiej staraj się bawić
Nie ważne co robisz.”
Ale on jest głupcem

Ponieważ nic nie równa się
Nic nie równa się tobie

Wszystkie kwiaty, które posadziłeś, matko
W ogrodzie
Wszystkie uschły, gdy odszedłeś
Wiem, że życie z tobą kochanie było czasami ciężkie
Ale skłonna jestem spróbować jeszcze raz

Nic nie równa się
Nic nie równa się tobie
Nic nie równa się
Nic nie równa się tobie
Nic nie równa się
Nic nie równa się tobie

Gramatyka

Present Perfect

Użycie

It’s been seven hours and fifteen days
Since u took your love away

Minęło już siedem godzin i piętnaście dni
Odkąd zabrałeś swą miłość

Czasu Present Perfect używamy, gdy:

  • Mówimy o sytuacji, która miała miejsce w przeszłość ale nie skupiamy się na dacie, np.: I have been to the USA. = Byłem w Stanach Zjednoczonych.
  • Opisujemy sytuację, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do dnia dzisiejszego, np.: I have lived here since I was born. = Mieszkam tu od urodzenia.
  • Sytuacji, która miała miejsce w przeszłości ma wpływ na teraźniejszość, np.: It has rained. The road is wet. = Padał deszcz. Droga jest mokra.

Budowa

For/Since

Używając czasu Present Perfect, będziemy często wykorzystywać słowa since i for. Oba odnoszą się do sytuacji, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej.

For używamy, gdy mówimy o tym jak długo coś już trwa, np.: I have live here for 10 years. = Mieszkam tutaj 10 lat.

Since używamy, aby pokazać, kiedy opisywana sytuacja miała swój początek, np.: I have live here since 2005. = Mieszkam tutaj od 2005 roku.

Zdania tworzymy w następujący sposób:

  • Twierdzenia

podmiot + have/has + czasownik z końcówką –ed lub trzecia forma

Przykład:

I have told him a lie. = Powiedziałem mu kłamstwo.

  • Przeczenia

podmiot + haven’t/ hasn’t + czasownik z końcówką –ed lub trzecia forma

Przykład:

I haven’t passed the test. = Nie zaliczyłem testu.

  • Pytania

(Zaimek pytający) + Have/Has + podmiot + czasownik z końcówką –ed lub trzecia forma

Przykład:

Where have you been? = Gdzie byłeś?

Can/ Could

Użycie

Nothing can stop these lonely tears from falling

Nic nie może powstrzymać tych samotnych łez przed upadkiem

I could put my arms around every boy I see

Mogłabym objąć każdego chłopca, którego widzę

Can używamy, aby wyrazić co możemy lub potrafimy zrobić.

Przykłady:

I can dance. = Potrafię tańczyć.

I can go to the cinema. =  Mogę iść do kina.

Could funkcjonuje jako forma przeszła od can, opisująca co potrafiliśmy lub mogliśmy zrobić w przeszłości.

Przykłady:

I could sing well. = Potrafiłem dobrze śpiewać.

I could visit my aunt. = Mogłem odwiedzić ciocię.

Budowa

Zdania tworzymy następująco:

  • Twierdzenia

podmiot + can/could + czasownik w bezokoliczniku

Przykłady:

I can swim. = Potrafię pływać.

I could dance. = Potrafiłem tańczyć.

  • Przeczenia

podmiot + can’t/couldn’t + czasownik w bezokoliczniku

Przykłady:

I can’t go out. = Nie mogę wyjść.

I couldn’t sleep. = Nie mogłem spać.

  • Pytanie

(Zaimek pytający) + Can/Could + podmiot + czasownik w bezokoliczniku

Przykłady:

What can you do? = Co możesz zrobić?

What could I say? = Co mogłem powiedzieć?

Zwroty & Wyrażenia

Whomever

I can see whomever I choose

Mogę spotykać się z kim chcę

Whomever = kogokolwiek.

Przykład:

I can talk about whomever I want. = Mogę mówić, o kimkolwiek chcę.

Fancy

I fancy these words

Fancy może występować także jako czasownik to fancy, który jest używany, gdy chcemy powiedzieć, że mamy na coś ochotę, lub coś nam się podoba, np.: I fancy your tie. = Podoba mi się twój krawat.

Ciekawym zwrotem z wyrazem fancy jest fancy dress party = bal kostiumowy, np.: I have to find a costume for the fancy dress party. = Muszę znaleźć kostium na bal kostiumowy.

I can eat my dinner in a fancy restaurant

Mogę jeść kolację w eleganckiej restauracji

Fancy = elegancki.

Przykład:

I’m wearing a fancy suit. = Mam na sobie elegancki garnitur.

Blue

I said nothing can take away these blues

Mówię nic nie może zabrać tych zmartwień

Wyraz blue zazwyczaj kojarzy się z kolorem niebieskiem, jednak to słówko odnosi się także do nastroju.

Blue = smutny.

Przykład:

I’m blue because I have failed the test. = Smutno mi, ponieważ oblałem test.

Compare

I love U

2 i U użyte w tekście piosenki, to nic innego jak skróty wykorzystywane między innymi podczas pisania smsów w języku angielskim, z powodu podobieństwa w wymowie do zastępowanych słów. 2 zastępuje to, zaś U zastępuje you.

Przykłady:

I need 2 talk to U. = Muszę z tobą porozmawiać.

Go 2 the doctor. = Idź do lekarza.

Do U need me? = Potrzebujesz mnie?

Nothing compares 2 u

Nic nie równa się tobie

To compare = porównać.

Przykład:

I have to compare it with other results. = Muszę to porównać z innymi wynikami.

Lonely

It’s been so lonely without u here

Było tak samotnie bez ciebie

Lonely = samotny, np.: My friends are away, I feel lonely. = Moi przyjaciele wyjechali, czyję się samotny.

Tears

Nothing can stop these lonely tears from falling

Nic nie może powstrzymać tych samotnych łez przed upadkiem

Tears = łzy.

Przykłady:

Many tears were shed during the ceremony. = Wiele łez popłynęło podczas ceremonii.

She burst into tears. = Wybuchnęła płaczem.

Remind

But they’d only remind me of you

Ale oni tylko by przypomnieli mi o tobie

To remind = przypominać.

Przykład:

This reminds me of a funny story. = To przypomina mi zabawną historię.

Guess

Foolish glossary

fool’s gold = niewypał (coś nieudanego, w czym pokładało się wielkie nadzieje)

to fool yourself = oszukiwać siebie

to be no fool, to be nobody’s fool = nie być głupim, nie dać się oszukać

to fool with somebody = igrać z kimś

to fool for something = maniak czegoś, zapaleniec czegoś

in a fool mood = w paskudnym nastroju

fools rush in where angels fear to tread = porywać się z motyką na słońce

Guess what he told me

Zgadnij co mi powiedział

To guess = zgadywać.

Przykłady:

Guess who? = Zgadnij kto?

You’ll never guess what I bought. = Nigdy nie zgadniesz, co kupiłam.

Back yard

All the flowers that u planted, mama
In the back yard

Wszystkie kwiaty, które posadziłaś, matko
W ogrodzie

W tym wyrażeniu zawarte jest także umiejscowienie ogrodu back oznacz, że ogród znajdziemy za domem. Jeśli użylibyśmy słowa front, mielibyśmy front yard = ogród przed domem.

Back yard = ogród (za domem).

Przykład:

We always have a barbeque in our back yard. = Zawsze organizujemy grilla w ogrodzie (za domem).

Willing

But I’m willing to give it another try

Ale skłonna jestem spróbować jeszcze raz

Willing = skłonny, chętny, np.: I’m willing to take the chance. = Jestem skłonna zaryzykować.

 

Czy według Was też nothing compares to studing English with Sinéad O’Connor? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *