Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler

„Elastic Heart” to utwór nagrany na potrzeby filmu „Igrzyska Śmierci: W pierścieniu ognia”. Teledysk przedstawia zamkniętą w klatce parę, która poprzez taniec stara się wyrazić swoje uczucia związane z rozstaniem. W role bohaterów wcielili sie 28-letni aktor Shia LaBeouf oraz 12-letnia tancerka Maddie Ziegler znana z klipu do „Chandelier”.

Sia Kate Isobelle Furler, znana pod pseudonimem Sia, swoją karierę rozpoczęła śpiewając w zespole Crisp, z którym nagrała album „Only See”. Przed 2000 przeprowadziła się do Anglii, gdzie podpisała kontrakt z Dance Pool (sub-label Sony Music). W tym samym roku rozpoczęła karierę solową, wydając płytę „Healing Is Difficult”. Utwór „Taken For Granted”, zamieszczony w tym samym albumie, znalazł się w pierwszej dziesiątce na liście angielskich przebojów. W 2004 podpisała kontrakt z Go!Beat Records. Wtedy też nagrała album „Colour the Small One”.

Tekst piosenki Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler

And another one bites the dust
Oh, why can I not conquer love
And I might have thought that we were one
Wanted to fight this war without weapons
And I wanted it, I wanted it bad
But there were so many red flags
Now another one bites the dust
Yeah, let's be clear, I'll trust no one

You did not break me
I'm still fighting for peace

Well, I've got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I'm like a rubber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won't see me fall apart
'Cause I've got an elastic heart

I've got an elastic heart
Yeah, I've got an elastic heart

And I will stay up through the night
Yeah, let's be clear, won't close my eyes
And I know that I can survive
I'll walk through fire to save my life
And I want it, I want my life so bad
I'm doing everything I can
Then another one bites the dust
It's hard to lose a chosen one

You did not break me
I'm still fighting for peace

Well, I've got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I'm like a rubber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won't see me fall apart
'Cause I've got an elastic heart

Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Well, I've got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I'm like a rubber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won't see me fall apart
'Cause I've got an elastic heart

Well, I've got thick skin and an elastic heart
But your blade it might be too sharp
I'm like a rubber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won't see me fall apart
'Cause I've got an elastic heart

I've got an elastic heart

Tłumaczenie Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler

I kolejna osoba gryzie ziemię
Dlaczego nie mogę przezwyciężyć miłości
A mogłam pomyśleć, że byliśmy jednością
Chciałam walczyć w tej wojnie bez broni
Pragnęłam tego, bardzo chciałam
Jednak było tak wiele czerwonych flag
Teraz kolejna osoba gryzie ziemię
Tak, bądźmy szczerzy, nie zaufam nikomu

Nie złamałeś mnie
Nadal walczę o spokój

Jestem gruboskórna i mam elastyczne serce
Ale twoje ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gumka recepturka
Dopóki nie pociągniesz zbyt mocno
Mogę pęknąć i poruszać się szybko
Ale nie zobaczysz, jak rozpadam się na kawałki
Bo mam elastyczne serce

Mam elastyczne serce
Mam elastyczne serce

I nie położę się spać w nocy
Bądźmy szczerzy, nie zamknę oczu
I wiem, że mogę przetrwać
Przejdę przez ogień, aby ocalić swoje życie
Pragnę tego, tak bardzo chcę żyć
Robię wszystko, co mogę
Później kolejna osoba gryzie ziemię
Ciężko jest stracić tego wybranego

Nie złamałeś mnie
Nadal walczę o spokój

Jestem gruboskórna i mam elastyczne serce
Ale twoje ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gumka recepturka
Dopóki nie pociągniesz zbyt mocno
Mogę pęknąć i poruszać się szybko
Ale nie zobaczysz, jak rozpadam się na kawałki
Bo mam elastyczne serce

Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Jestem gruboskórna i mam elastyczne serce
Ale twoje ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gumka recepturka
Dopóki nie pociągniesz zbyt mocno
Mogę pęknąć i poruszać się szybko
Ale nie zobaczysz, jak rozpadam się na kawałki
Bo mam elastyczne serce

Jestem gruboskórna i mam elastyczne serce
Ale twoje ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gumka recepturka
Dopóki nie pociągniesz zbyt mocno
Mogę pęknąć i poruszać się szybko
Ale nie zobaczysz, jak rozpadam się na kawałki
Bo mam elastyczne serce

Mam elastyczne serce

Gramatyka

Might

Might vs May

Zamiennie do czasownika modalnego might, możemy użyć may.

Zwykle używamy might gdy coś jest mniej prawdopodobne, zaś may, kiedy coś jest bardziej prawdopodobne.

And I might have thought that we were one

A mogłam pomyśleć, że byliśmy jednością

Czasownika modalnego might używamy, by powiedzieć, że coś jest możliwe.

Przykład:

She might be right. = Ona może mieć rację.

Might stosujemy również do wyrażenia możliwych zdarzeń lub czynności w przyszłości.

Przykład zdania:

I don’t know yet what to do tonight. I might go to the theatre. = Nie wiem, co dziś robić. Może pójdę do teatru.

Odpowiednikiem przeszłym might jest might have (done).

Przykład:

The homework might have been too difficult for them. = Zadanie domowe mogło być dla nich za trudne.

Zwroty & Wyrażenia

Bite the dust

And another one bites the dust

I kolejna osoba gryzie ziemię

To bite the dust =

= gryźć ziemię (zostać pokonanym, zostać zabitym), np.: Tom bites the dust. = Tomek gryzie ziemię.

= wziąć w łeb (np. plan), np.: The whole plan will bite the dust! = Cały plan weźmie w łeb!

Conquer

Unconquerable vocabulary
conqueror = zwycięzca, zdobywca
unconquerable = niepokonany (np. bohater), niezdobyty (np. zamek), nieposkromiony (o woli)
to divide and conquer = dzielić i rządzić
conquerable = dający się podbić, do zdobycia
to conquer the market = podbić rynek
Love conquers all. = Miłość wszystko zwycięża.

Oh, why can I not conquer love

Dlaczego nie mogę przezwyciężyć miłości

To conquer = podbijać, pokonywać.

Przykład:

I’m not here because I want to conquer the world. = Nie jestem tu, bo chcę podbijać świat.

Red flag

But there were so many red flags

Jednak było tak wiele czerwonych flag

Czerwona flaga stanowi ostrzeżenie. Często możemy je znaleźć nad morzem, nad zalewem, jeziorem, itd. Oznacza wtedy zakaz kąpieli, zwykle z powodu skażenia wody.

Red flag = czerwona flaga (chorągiew) ostrzegawcza.

Przykład:

Two red flags means the bathing is forbidden here. = Dwie czerwone flagi oznaczają, że nie wolno tu się kąpać.

Clear

Clear & company

as clear as day = oczywiste, jasne jak słońce
as clear as mud = niejasny, nieprzejrzysty, zagmatwany, mętny
to keep a clear head = utrzymać trzeźwe myślenie
with a clear conscience = z czystym sumieniem
to clear the air = oczyścić atmosferę, wyjaśnić sytuację
to clear the decks = przygotować grunt (pod coś), przygotować się do akcji
to give somebody the all clear = dać komuś zielone światło

Yeah, let’s be clear, I’ll trust no one

Tak, bądźmy szczerzy, nie zaufam nikomu

Przymiotnik clear ma wiele znaczeń =

= przezroczysty, przejrzysty, np.: The water in the lake was very clear. = Woda w jeziorze była bardzo przejrzysta.

= wyraźny, ostry, klarowny, np.: This new monitor has a very clear picture. = Ten nowy monitor ma bardzo wyraźny obraz.

= oczywisty, jasny, klarowny, np.: Did I make myself clear? = Czy wyraziłem się jasno?

= pewny, zrozumiały, przekonany, np.: Is it clear? = Czy to jest zrozumiałe?

= czysty (o niebie), np.: Look! The sky is so clear. = Patrz! Niebo jest takie czyste.

= wyrazisty, czysty (np. dźwięk), np.: Her voice on the phone was really clear. = Jej głos przez telefon był naprawdę czysty.

= wolny, niezaplanowany (np. dzień, okres czasu), np.: I’ve got two clear days this week. = Mam dwa wolne dni w tym tygodniu.

Have a thick skin

Well, I’ve got thick skin and an elastic heart

Jestem gruboskórna i mam elastyczne serce

To have a thick skin = być gruboskórnym; mieć grubą skórę (nie przejmować się krytyką).

Przykład:

You’ve got to have a thick skin to be in our team. = Musisz być gruboskórny, aby być w naszej drużynie.

Blade

But your blade it might be too sharp

Ale twoje ostrze może być zbyt ostre

Blade =

= ostrze, np.: The knife was black with a silver blade. = Nóż był czarny ze srebrnym ostrzem.

= klinga, brzeszczot, np.: He is working on creating the blades. = Pracuje nad tworzeniem kling.

= skrzydło (wiatraka), np.: The blade of the windmill is 8 metres long. = Skrzydło wiatraka ma 8 metrów.

= pióro (wiosła lub wycieraczki samochodowej), np.: The blade to this oar  costs 5$. = Pióro do tego wiosła kosztuje 5 dolarów.

= ostrze (dolna część łyżwy), np.: My ice skates blades need sharpening. = Moje łyżwy muszą być naostrzone.

= wiór (odłupek kamienny), np.: The length of the blade is twice its width. = Długość wióry przekracza dwukrotnie jej szerokość.

Rubber band

I’m like a rubber band until you pull too hard

Jestem jak gumka recepturka dopóki nie pociągniesz zbyt mocno

Rubber band = gumka recepturka.

Przykład:

Take some rubber bands from my drawer. = Weź parę gumek recepturek z mojej szuflady.

Snap

Snap (as a noun) =

= trzask (np. łamanej gałęzi), kłapnięcie (zębów)

= fotka, zdjęcie

= zatrzask (w ubraniach), zameczek (np. w bransoletce)

= łatwizna

= dowcip, kawał, żart

Yeah, I may snap and I move fast

Mogę pęknąć i poruszać się szybko

To snap =

= pękać (o gałęzi, linie), łamać się, np.: A twig snapped under his feet. = Gałąź złamała się pod jego nogami.

= zatrzaskiwać (np. kajdanki), zamykać z hałasem (np. walizkę), np.: The handcuffs snapped on his wrists. = Kajdanki zatrzasnęły się na jego nadgarstkach.

= puścić (o nerwach), np.: She snapped when she heard it. = Puściły jej nerwy, kiedy to usłyszała.

= kłapać zębami (o psie), np.: The dog snapped his teeth waiting for a treat. = Pies kłapał zębami czekając na przekąskę.

= robić zdjęcie, np.: I snapped a picture of the landscape. = Robiłem zdjęcie krajobrazu.

 

Did Sia clear the decks for you to learn more English words? 🙂

Co sądzicie o tym utworze i teledysku do tej piosenki?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *