Riverside – We Got Used To Us

Zespół Riverside to polski zespół, który  powstał w 2001 roku w Warszawie i wykonuje muzykę z pogranicza rocka progresywnego głownie.

Dosłownie tłumacząc nazwa zespołu to ‘brzeg rzeki’ pytanie tylko jaka to rzeka i do jakiego muzycznego odkrycia może nas ona zaprowadzić? O tym można przekonać się najlepiej słuchając muzyki zespołu.

Tekst piosenki Riverside – We Got Used To Us

When I scroll back through our recent days
I try to understand
How we could forget
We made a promise to one another
That nothing would ever break what we had
Now we never talk when we fall apart
We never talk when we fall apart
We pretend we’re ok
Surrounding ourselves with one-way friendships
And so-called friends

I know we got used to new us
And I don’t want to be there
I don’t want to be there
Where we are
I know we got used to new life
And I don’t want to be there
No, I don’t want to be there
Where we are

Silence fallen between
All the doors are locked
All the words unsaid
And we’re still afraid of time
Started to keep ourselves
At a distance that we could control
Not too close
Not too far
Now we never talk when we fall apart
We just never talk when we fall apart
We pretend we’re ok
By filling up our inner space
With little hates
And so-called love

I know we got used to new us
And I don’t want to be there
I don’t want to be there
Where we are
I know we got used to new life
And I don’t want to be there
No, I don’t want to be there
Where we are

So walk away with me

Tłumaczenie Riverside – We Got Used To Us

Kiedy przesuwam w pamięci ostatnie dni
Staram się zrozumieć
Jak mogliśmy zapomnieć
Złożyliśmy sobie obietnicę
Że nic nie zmieni tego co mieliśmy
Teraz nigdy nie rozmawiamy gdy się oddalamy
Nigdy nie rozmawiamy, gdy się oddalamy
Udajemy, że jest dobrze
Otaczając się jednostronnymi przyjaźniami
I tak zwanymi przyjaciółmi

Wiem, że przyzwyczailiśmy się do nowych nas
I nie chcę być tam
I nie chcę być tam
Gdzie jesteśmy
Wiem, że przyzwyczailiśmy się do nowego życia
I nie chcę być tam
Nie chcę być tam
Gdzie jesteśmy

Cisza wlewa się między nas
Wszystkie drzwi są zamknięte
Wszystkie słowa niewypowiedziane
A cały czas obawiamy się czasu
Staramy się trzymać
Na dystans ,który możemy kontrolować
Nie za blisko
Nie za daleko
Teraz nigdy nie rozmawiamy, gdy oddalamy się od siebie
Po prostu nie rozmawiamy, gdy oddalamy się od siebie
Udajemy, że jest dobrze
Wypełniając naszą wewnętrzną przestrzeń
Małymi nienawiściami
I tak zwaną miłością

Wiem, że przyzwyczailiśmy się do nowych nas
I nie chcę być tam
I nie chcę być tam
Gdzie jesteśmy
Wiem, że przyzwyczailiśmy się do nowego życia
I nie chcę być tam
Nie chcę być tam
Gdzie jesteśmy

Więc chodź ze mną

Zwroty & wyrażenia

Get used

I know we got used to new life

Wiem, że przyzwyczailiśmy się do nowego życia

To get used to something = przyzwyczaić się do czegoś, oswoić się z czymś.

Przykład:

It’s hard to get used to things that make our life more difficult. =Trudno jest przyzwyczaić się do rzeczy, które czynią nasze życie trudniejszym.

Podobne wyrażenie: to get used to doing something = przyzwyczaić się do robienia czegoś.

Przykład:

I get used to drinking hot tea. = Przyzwyczaiłam się do picia gorącej herbaty.

Fall apart

Now we never talk when we fall apart

Teraz nigdy nie rozmawiamy, gdy oddalamy się od siebie

To fall apart = rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami).

Przykłady:

My world fell apart when I heard the news. = Kiedy usłyszałam te wiadomości mój świat rozleciał się/rozpadł na kawałki.

I fell apart after really difficult day at work and I started to cry. = Rozpadłam się (emocjonalnie) po bardzo trudnym dniu w pracy i zaczęłam płakać.

Inne znaczenie to rozpaść się, rozlecieć.

This glass fell apart two minutes ago. = Ta szklanka rozleciała się/rozbiła dwie minuty temu.

Scroll through

When I scroll back through our recent days

Kiedy przesuwam w pamięci ostatnie dni

To scroll through something = przewijać przez coś.

Przykład:

I scroll through this website to find the most interesting item. = Przewijam tą stronę internetową, aby znaleźć najbardziej interesującą dla mnie rzecz.

Słowo scroll ma różne znaczenia w zależności od tego czy jest użyte jako czasownik czy jako rzeczownik.

Scroll jako rzeczownik to: zwój czegoś, rolka

Przykład:

In ancien Rome people used a lot of scrolls of paper. = W starożytnym Rzymie ludzie używali dużo zwoi papieru.

Jako rzeczownik ma też kilka innych znaczeń, chociażby:

Scroll box = suwak przewijania w komputerze

One–way

Way & co.
no way! = Nie ma mowy!
either way = tak czy tak, tak czy inaczej
by the way = przy okazji mówienia czegoś, skrót BTW
on the way = o czymś, co ma się wkrótce wydarzyć
two-way = dwukierunkowy

Surrounding ourselves with one-way friendships
And so-called friends

Otaczając się jednostronnymi przyjaźniami
I tak zwanymi przyjaciółmi

Jeśli coś jest one-way oznacza, że jest = jednokierunkowe.

Możemy mieć np.: jednokierunkowa drogę = one-way street.

Przykład:

One-way ticket = bilet w jedną stronę (możemy też powiedzieć single ticket).

W tekście utworu pojawia się one-way friendship.

Dlatego też one-way = coś jednokierunkowego, nieodwzajemnionego. Tutaj nieodwzajemniona przyjaźń, miłość.

Przykład:

She doesn’t like one-way friendships. = Ona nie lubi jednostronnych przyjaźni.

So-called

Surrounding ourselves with one-way friendships
And so-called friends

Otaczając się jednostronnymi przyjaźniami
I tak zwanymi przyjaciółmi

So-called = tak zwany, rzekomy.

Gdy ktoś nie jest do końca tym za kogo się podaje.

So-called friends = rzekomi przyjaciele, czyli ludzie udający przyjaźń, którzy tak naprawdę nimi nie są.

Przykład:

I the past he had a lot of so-called friends. = W przeszłości miał wiele tak zwanych przyjaciół.

This so-called ultra ubran car is the fastest car in the whole world. = To tak zwane auto jest najszybszym autem na świecie.

Fill up

We pretend we’re ok
By filling up our inner space

Udajemy, że mamy się dobrze
Zapełniając naszą wewnętrzna przestrzeń

To fill up = napełniać coś, zapełniać coś.

Przykład:

Those e-mails filled up my inbox. = Te e-maile zapełniły moją skrzynkę mailową.

To fill up with somebody = zapełniać kimś, ludźmi.

Przykład:

This bus is starting to fill up with new people. = Ten autobus zapełnia się ludźmi.

Walk away

So walk away with me

Więc chodź ze mną

To walk away = odejść, odchodzić.

Przykład:

I was so angry that I walked away. = Byłam taka zła, że odeszłam.

To walk away = wyjść cało z niebezpiecznej sytuacji, bez szwanku.

Przykład:

I had a car accident but I walked away from it having only a scratch. = Miałem wypadek samochodowy, ale wyszedłem z niego tylko z małym zadrapaniem.

Hate

Zapamiętaj!
love-hate relationship = miłość połączona z nienawiścią. Dokładnie tak jak w tekście tej piosenki.
self-hate (albo self-hatred) = nienawiść do samego siebie
hate mails (e-mails)= obraźliwe listy, e-maile
to hate the sight of somebody (także can’t stand the sight of somedoby) = nie móc znieść widoku kogoś
to hate somebody’s guts = nienawidzić kogoś szczerze

By filling up our inner space
With little hates

Małymi nienawiściami
I tak zwaną miłością

Hate = nienawiść, wstręt.

Przykład:

I look at my boss with hate. = Patrzę na mojego szefa z nienawiścią.

They were the most hated people in the school. = Byli najbardziej znienawidzonymi ludźmi w szkole.

To hate = nienawidzić.

Przykład:

I hate Mondays. = Nienawidzę poniedziałków.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *