Rise Against – Satellite

Zapraszamy na przebojową lekcję angielskiego na podstawie piosenki „Satellite”, zespołu Rise Against.  Utwór „Satellite” pochodzi  z szóstego albumu, zatytułowanego „Endgame”.

Rise Against to amerykański zespół muzyczny, grający rodzaj hardcore punka, tzw. melodyjny hardcore. Wszystkie trzy albumy, wydane przez wytwórnie Geffen, pokryły się platyną w Kanadzie i złotem w Stanach Zjednoczonych.

Członkowie zespołu uznają prawa zwierząt, wspierają organizacje PETA oraz prawie wszyscy są zwolennikami ruchu straight edge.

Tekst piosenki Rise Against – Satellite

You can't feel the heat
Until you hold your hand over the flame
You have to cross the line just to remember where it lays
You won't know your worth now son until you take a hit
And you won't find the beat until you lose yourself in it

That's why we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lives
But at night we're conspiring in by candlelight
We are the orphans of the American dream
So shine your light on me

You can't fill your cup until you empty all it has
You can't understand what lays ahead
If you don't understand the past
You'll never learn to fly now
Until you're standing at the cliff
And you can't truly love
Until you've given up on it

That's why we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lives
But at night we're conspiring in by candlelight
We are the orphans of the American dream
So shine your light on me

She told me that she never could face the world again
So I offered up a plan:

We'll sneak out, while they sleep
And sail off in the night
We'll come clean
And start over the rest of our lives
When we're gone, we'll stay gone
Out of sight, out of mind
It's not too late
We have the rest of our lives
The rest of our lives

Because we won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
So catch me if I fall
That's why we stick to your game plans and party lives
But at night we're conspiring in by candlelight
We are the orphans of the American dream
So shine your light on me

We won't back down
We won't run and hide
Yeah, 'cause these are the things that we can't deny
I'm passing over you like a satellite
'Cause these are the things that we can't deny now
This is a life that you can't deny us now

Tłumaczenie Rise Against – Satellite

Nie możesz poczuć ciepła
Dopóki nie przytrzymasz ręki nad płomieniem
Musisz przekroczyć granicę, aby zapamiętać, gdzie ona leży
Synu, nie poznasz swojej wartości, dopóki nie przyjmiesz ciosu
I nie znajdziesz bitu, dopóki nie zatracisz się w nim

Właśnie dlatego nie wycofamy się
Nie uciekniemy i nie schowamy się
Bo to są te rzeczy, którym nie możemy zaprzeczyć
Przechodzę nad tobą jak satelita
Więc złap mnie jeśli upadnę
Dlatego trzymamy się reguł twojej gry i imprezowania
Ale w nocy spiskujemy przy blasku świecy
Jesteśmy sierotami amerykańskiego snu
Więc oświeć mnie swoim blaskiem

Nie napełnisz pucharu dopóki go nie opróżnisz
Nie możesz zrozumieć, tego co nadchodzi
Jeśli nie rozumiesz przeszłości
Nigdy nie nauczysz się latać
Dopóki nie staniesz na klifie
I nie możesz naprawdę kochać
Dopóki nie zrezygnujesz z miłości

Właśnie dlatego nie wycofamy się
Nie uciekniemy i nie schowamy się
Bo to są te rzeczy, którym nie możemy zaprzeczyć
Przechodzę nad tobą jak satelita
Więc złap mnie jeśli upadnę
Dlatego trzymamy się reguł twojej gry i imprezowania
Ale w nocy spiskujemy przy blasku świecy
Jesteśmy sierotami amerykańskiego snu
Więc oświeć mnie swoim blaskiem

Powiedziała, że już dłużej nie poradzi sobie z życiem
Więc zaproponowałem:

Wymkniemy się, gdy oni będą spać
I odpłyniemy gdy nadejdzie noc
Ujawnimy się
I zaczniemy na nowo pozostałą część naszego życia
Kiedy odejdziemy, przetrwamy
Co z oczu, to z serca
Nie jest za późno
Mamy przed sobą całe życie
Resztę życia

Dlatego nie wycofamy się
Nie uciekniemy i nie schowamy się
Bo to są te rzeczy, którym nie możemy zaprzeczyć
Przechodzę nad tobą jak satelita
Więc złap mnie jeśli upadnę
Dlatego trzymamy się reguł twojej gry i imprezowania
Ale w nocy spiskujemy przy blasku świecy
Jesteśmy sierotami amerykańskiego snu
Więc oświeć mnie swoim blaskiem

Nie wycofamy się
Nie uciekniemy i nie schowamy się
Bo to są te rzeczy, którym nie możemy zaprzeczyć
Przechodzę nad tobą jak satelita
Bo to są te rzeczy, którym nie możemy zaprzeczyć
To jest życie, którego nie możesz się teraz wyprzeć

Zwroty & Wyrażenia

Hold

You can’t feel the heat until you hold your hand over the flame

Nie możesz poczuć ciepła dopóki nie przytrzymasz ręki nad płomieniem

To hold to znany czasownik, jednak nie każdy wie, jak wiele różnych znaczeń posiada.

To hold =

American dream

American dream = amerykański sen (wyidealizowana wizja Ameryki).

Jest to narodowy etos Stanów Zjednoczonych wyrażający ideały demokracji, równości i wolności, na których budowano USA; amerykański sposób życia; amerykańskie społeczeństwo i kultura. Często używany również w znaczeniu „spełnienia swojego american dream”, czyli „dorobienia się”, doznania szczęścia poprzez ułożenia sobie życia, założenia rodziny, stworzenia domu marzeń, spełnienia w życiu osobistym według ogólnie przyjętych i propagowanych w bogatych społeczeństwach norm itp.

= trzymać, np.: Could you hold it for a moment? = Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?

= odbywać, przeprowadzać (np. spotkania), np.: The conference was held in London. = Konferencja odbyła się w Londynie.

= przytrzymywać (np. w jakiejś pozycji) , np.: The plane held its course. = Samolot trzymał się kursu.

= posiadać (np. tytuł), np.: Jane holds the degree of Master of Laws. = Jane posiada tytuł magistra prawa.

= mieć, posiadać, np.: She had a record for a long distance running. = Ona miała rekord w bieganiu długodystansowym.

= trzymać, przechowywać (jedzenie), np.: Fruit are held in cold storage. = Owoce są trzymane w zimnym magazynie.

= przytrzymywać (np. rezerwację), np.: Can you hold this skirt for me for two hours? = Czy możesz przetrzymać mi tę spódnicę na dwie godziny?

= trzymać, przetrzymywać (np. w zamknięciu), np.: A soldier was held by a terrorist group. = Żołnierz był przetrzymywany przez grupę terrorystyczną.

= utrzymywać, podtrzymywać (ciężar kogoś), np.: He couldn’t hold those boxes. = On nie mógł utrzymać tamtych pudeł.

= nie zmieniać się, np.: Some sayings still hold truth. = Niektóre powiedzenia są wciąż prawdziwe.

= zatrzymywać, przestawać , np.: Hold it right there! = Przestań w tym momencie!

= przynosić (przyszłość), np.: Can you tell what future will hold for me? = Czy możesz mi powiedzieć, co przyniesie mi przyszłość?

Cross the line

You have to cross the line just to remember where it lays

Musisz przekroczyć granicę, aby zapamiętać, gdzie ona leży

To cross the line = przekroczyć granicę, przesadzić.

Przykład:

She crossed the line and felt satisfied. = Przekroczyła granicę i czuła się zadowolona.

Jednak gdy mówimy o granicy np. państwa używamy zwrotu to cross the border.

Przykłady:

Many people cross the border illegally in search of work. = Wielu ludzi przekracza granicę nielegalnie w poszukiwaniu pracy.

We crossed the border at midnight. = O północy przekroczyliśmy granicę.

Back down

That’s why we won’t back down

Właśnie dlatego nie wycofamy się

To back down = wycofywać się, ustąpić.

Przykład:

Eventually, Roberto backed down and apologized. = Ostatecznie, Robert ustąpił i przeprosił.

Satellite

Houston, we have a problem!
asteroid = asteroida
astronaut = astronauta
astronomy = astronomia
black hole = czarna dziura
comet = kometa
galaxy = galaktyka
light year = rok świetlny
meteor = meteor
Milky Way = Droga Mleczna
nova = gwiazda nowa
orbit = orbita
planet = planeta
rocket = rakieta
solar system = układ słoneczny
space = kosmos
star = gwiazda
sun = słońce

I’m passing over you like a satellite

Przechodzę nad tobą jak satelita

Satellite jako rzeczownik oznacza = satelita.

Przykład:

I will always remember those nights in Wisconsin, when in the light-unpolluted sky I could observe careering satellites. = Zawsze będę pamiętał te noce w Wisconsin, kiedy to na niezanieczyszczonym światłem niebie mogłem obserwować pędzące satelity.

Natomiast satellite jako przymiotnik oznacza = satelitarny.

Przykład:

What is the advantage of satellite television over cable television? = Jaka jest przewaga telewizji satelitarnej nad telewizją kablową?

Conspire

But at night we’re conspiring in by candlelight

Ale w nocy spiskujemy przy blasku świecy

To conspire = spiskować, zmówić się.

Przykład:

The king accused his advisers of conspiring against him. = Król oskarżył swoich doradców o spiskowanie przeciwko niemu.

Face the world

She told me that she never could face the world again

Powiedziała, że już dłużej nie poradzi sobie z życiem

To face the world = poradzić sobie z życiem.

Przykład:

You have to be strong enough to face the world. = Musisz być wystarczająco silny, aby poradzić sobie z życiem.

Sneak

Popular English proverbs
When in Rome, do as the Romans do. = Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
People who live in glass houses shouldn’t throw stones. = Przyjrzyj się sobie, zanim zaczniesz krytykować innych.
Keep your friends close and your enemies closer. = Bądź blisko z przyjaciółmi, a jeszcze bliżej z wrogiem
Actions speak louder than words. = Liczą się czyny, a nie słowa.
All good things must come to an end. = To co dobre, szybko się kończy.
Honesty is the best policy. = Uczciwość popłaca.

We’ll sneak out, while they sleep

Wymkniemy się, gdy oni będą spać

To sneak =

= zakradać się (gdzieś), wykradać się (skądś), np.: He snuck out of the house. = On wykradł się z domu.

przemycać (coś), podkradać (coś), np.: I snuck some beer into my room. = Przemyciłem trochę piwa do mojego pokoju.

Out of sight, out of mind

Out of sight, out of mind

Co z oczu, to z serca

Out of sight, out of mind. = Co z oczu, to z serca.

To go out of one’s mind = stracić rozum, zwariować, dostać pomieszania zmysłów, np.: He went out of his mind when he saw her. = Stracił rozum, gdy ją zobaczył.

Out of sight = poza zasięgiem wzroku, np.: The shore was out of sight now. = Brzeg był teraz poza zasięgiem wzroku.

Ćwiczenie

Sprawdź siebie! Uzupełnij zdania, pojęciami  związanymi z astronomią.

1. No one had seen them at all since before the first ………………….. .
2. There must be a ………….  ……………… back there!
3. The …………….  ………………. model was above her and to the right.
4. It could have been many …………….. ………………. away from us by now.
5. The ……………  ……………….. is a spiral galaxy containing over 200 billion stars.
6. I have wanted to be an …………………… for six years.
7. My son is doing a school project on ………………., and how they work
8. Most of the ……………….. are accompanied by satellites.
9. The scientists try to explore outer …………………. .
10. Light from distant ……………….. takes billions of years to reach us.

 

Czy dzięki naszej lekcji poczuliście się jak satellite? 🙂

Czekamy na Wasze sugestie i komentarze!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Kasia

  Bardzo Ci kochana dziękuje za to tłumaczenie.
  Jest świetne 🙂
  Lekcja jak zwykle bardzo interesująca. Wasza forma nauki angielskiego przemawia do mnie w 100%.
  Dziękuje za ciężką prace, którą wykonujecie aby ta strona była na tak wielkim poziomie.
  Szczerze was polecam wszystkim znajomym 🙂
  Pozdrawiam,
  Wasza stała (choć cicha) czytelniczka
  Kasia

 2. Dominika Bona
  Author

  Bardzo dziękujemy za miłe słowa 🙂 Cieszymy się, że podobają Ci się nasze lekcje. 🙂
  Pozdrawiam,
  Dominika.

 3. Dominika Bona
  Author

  Odpowiedzi do ćwiczenia:
  1. Asteroid
  2. Black hole
  3. Solar system
  4. Light years
  5. Milky Way
  6. Astronaut
  7. Rockets
  8. Planets
  9. Space
  10. Galaxies

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *