P.O.D. – Youth Of The Nation

P.O D. (skrót od ang. Payable on Death) to amerykańska grupa nu metalowa. Zespół powstał w 1992 roku, w wielokulturowym miasteczku San Ysidro, w Kalifornii. „Youth of the Nation” to drugi singiel z płyty Satellite zespołu P.O.D. wydany w grudniu 2001.

Tekst „Youth of the Nation” zawiera trzy biografie młodych Amerykanów, które kończą się tragicznie. Pierwszy z nich jedzie na desce do szkoły, nie wiedząc o tym, że zostanie tam zastrzelony. Autor utworu zastanawia się, czy chłopak był w życiu kochany. Druga, 12-letnia Suzie, została porzucona przez ojca i pogubiła się w życiu. Trzeci, Johnny, nie może dogadać się z rówieśnikami i popełnia samobójstwo.

Tekst piosenki P.O.D. – Youth Of The Nation

Last day of the rest of my life
I wish I would've known
Cause I didn't kiss my mama goodbye

I didn't tell her that I loved her
And how much I care
Or thank my pops for all the talks
And all the wisdom he shared

Unaware, I just did what I always do
Everyday, the same routine
Before I skate off to school

But who knew that this day wasn't like the rest
Instead of taking a test
I took two to the chest

Call me blind
But I didn't see it coming
Everybody was running
But I couldn't hear nothing

Except gun blasts, it happened so fast
I don't really know this kid
Even though I sit by him in class

Maybe this kid was reaching out for love
Or maybe for a moment
He forgot who he was
Or maybe this kid just wanted to be hugged
Whatever it was
I know it's because

We are, We are
The youth of the nation

Little Suzy, she was only twelve
She was given the world
With every chance to excel

Hang with the boys and
Hear the stories they tell
She might act kind of proud
But no respect for herself

She finds love
In all the wrong places
The same situations
Just different faces

Changed up her pace since her daddy left her
Too bad he never told her
She deserved much better

Johnny boy always played the fool
He broke all the rules
So you would think he was cool

He was never really one of the guys
No matter how hard he tried
Often thought of suicide

It's kind of hard when you ain't got no friends
He put his life to an end
They might remember him then

You cross the line and there's no turning back
Told the world how he felt
With the sound of a gat

We are, We are
The youth of the nation

Who's to blame for the lives that tragedies claim
No matter what you say
It don't take away the pain

That I feel inside, I'm tired of all the lies
Don't nobody know why
It's the blind leading the blind

I guess that's the way the story goes
Will it ever make sense
Somebody's got to know

There's got to be more to life than this
There's got to be more to everything
I thought exists

We are, We are
The youth of the nation

Tłumaczenie P.O.D. – Youth Of The Nation

Ostatni dzień z reszty mojego życia
Szkoda, że nie wiedziałem
Bo nie pocałowałem mamy na pożegnanie

Nie powiedziałem jej, że ją kocham
I jak bardzo mi na niej zależy
Nie podziękowałem też tacie za wszystkie rozmowy
I za wszystkie mądrości, którymi się dzielił

Nieświadomie po prostu robiłem to co zwykle robię
Codziennie ta sama rutyna
Zanim wyjechałem na desce do szkoły

Ale kto wiedział, że ten dzień jest inny niż wszystkie
Zamiast zdawać test
Przyjąłem dwie kule na pierś

Nazwijcie mnie ślepcem
Ale nie widziałem, że to się zbliża
Wszyscy uciekali
Lecz ja niczego nie słyszałem

Poza wystrzałami z pistoletu, to stało się tak szybko
Naprawdę nie znam tego dzieciaka
Chociaż siedziałem obok niego w klasie

Może ten dzieciak wyciągał rękę po miłość
A może przez chwilę
Zapomniał kim jest
A może ten dzieciak chciał tylko, by go przytulono
Cokolwiek to było
Wiem to ponieważ

Jesteśmy, jesteśmy
Młodymi tego narodu

Mała Suzy miała zaledwie dwanaście lat
Dano jej świat
Z wielką szansą by została najlepsza

Trzymała się z chłopakami i
Słuchała historii, które opowiadali
Mogła iść przez życie w miarę dumnie
Ale nie szanowała siebie

Znajdowała miłość
We wszystkich nieodpowiednich miejscach
Te same sytuacje
Tylko inne twarze

Zmieniła swoje drogi odkąd ojciec ją zostawił
Szkoda, że nigdy nie powiedział jej
Że zasługuje na wiele więcej

Johnny chłopaczyna zawsze się wygłupiał
Łamał wszystkie zasady
Pomyślałbyś więc, że był fajny

Tak naprawdę nigdy nie był jednym z tych gości
Nieważne jak bardzo się starał
Często myślał o samobójstwie

Jest raczej ciężko gdy nie masz przyjaciół
Skończył z sobą
Możliwe, że będą go teraz pamiętać

Przekraczasz linię i nie możesz już zawrócić
Powiedział światu jak się czuł
Wraz z dźwiękiem pistoletu

Jesteśmy, jesteśmy
Młodymi tego narodu

Kogo obwiniać za życia, które spotykają tragedie
Nieważne co odpowiesz
Nie ukoi to bólu

Który czuję wewnątrz, mam dość tych wszystkich kłamstw
Nikt nie wie dlaczego
Ślepy prowadzi ślepego

Myślę, że tak to już jest
Czy kiedykolwiek nabierze to sensu
Ktoś musi wiedzieć

Życie musi być więcej warte
To wszystko musi być więcej warte
Niż to, co myślałem, że istnieje

Jesteśmy, jesteśmy
Młodymi tego narodu

Zwroty & wyrażenia

Turn back

W piosence:

You cross the line and there’s no turning back

Przekraczasz linię i nie możesz już zawrócić

To turn back = zawracać / zawrócić, np.: They’ll kill us if we turn back! = Zabiją nas jeżeli zawrócimy!

Take away

W piosence:

It don’t take away the pain

Nie ukoi to bólu

To take sth away = zabierać coś, wywozić coś, np.: I took my notes away from her. = Zabrałam jej swoje notatki.

Wisdom

Warto wiedzieć
received wisdom = powszechna opinia
folk wisdom = mądrość ludowa
worldly wisdom = mądrość życiowa
manifold wisdom = nieskończona mądrość
wisdom tooth = ząb mądrości

W piosence :

And all the wisdom he shared

I za wszystkie mądrości, którymi się dzielił

Wisdom = mądrość, rozsądek (synonim: sagacity), np.: My grandmother was full of wisdom, she always knew what to do. = Moja babcia była pełna mądrości, zawsze wiedziała co robić.

Unaware

W piosence:

Unaware, I just did what I always do

Nieświadomie po prostu robiłem to co zwykle robię

Unaware = nieświadomy, nie zdający sobie sprawy (z czegoś), np.: I was unaware that they were in the room. = Byłam nieświadoma, że są w pokoju.

Unawares = niespodziewanie, znienacka, bezwiednie, nieświadomie, np.: They came around the corner unawares. = Wyszli zza rogu niespodziewanie.

Instead

W piosence :

Instead of taking a test

Zamiast zdawać test

Instead = zamiast.

Instead of sb = zamiast kogoś, np.: I saw some unfamiliar people instead of my friends. = Zobaczyłam jakis obcych ludzi zamiast moich przyjaciół.

Instead of sth = zamiast czegoś, np.: I took my workbook instead of taking my English book. = Zamiast podręcznika do angielskiego zabrałam ćwiczenia.

Blast

Blast - ciekawe wyrażenia
blast! = a niech to!
bomb blast = wybuch bomby
blast off = odpalać (np. rakietę)
at full blast = na cały regulator (głośno)
have a blast = informal świetnie się bawić
counterblast = gwałtowny sprzeciw

W piosence:

Except gun blasts, it happened so fast

Poza wystrzałami z pistoletu, to stało się tak szybko

Blast =

= podmuch, poryw wiatru, np.: The blast is so strong it can even break your limbs, even if you’re not hit. = Podmuch jest tak silny, że może połamać kończyny, nawet, gdy nie zostanie się trafionym odłamkiem.

= eksplozja, wybuch, np.: The blast killed many people. = Wybuch zabil dużo ludzi.

= (informal) dobra zabawa, ubaw, np.: We’ve a great blast on that party. = Mieliśmy niezły ubaw na tej zabawie.

= poryw (np. uczuć), np.: I saw the blast of their feeling on their faces. = Widziałam poryw uczuć na ich twarzach.

To blast =

Słówka & zwroty z piosenki
cause = skrócona forma because = ponieważ, charakterystyczna dla języka mówionego
mama = amerykańskie, potoczne słowo oznaczające mamę
pops/pop  =  amerykańskie, potoczne słowo oznaczające tatę
ain’t = niestandardowa, charakterystyczna dla języka angloamerykańskiego forma przecząca, zastępująca  przeczenia: am not, is not, are not, has not, have not
gat(w języku slangowym) = pistolet, spluwa
more to life than this = powiedzenie, które mówi, że życie jest więcej warte niż samo ziemskie bytowanie, często powiedzenie to występuje w chrześcijańskim kontekście
put his life to an end = ten idiomatyczny zwrot oznacza: skończyć z sobą, popełnić samobójstwo

= wysadzić w powietrze, np.: They blasted the old building. = Wysadzili ten stary budynek.

= spustoszyć, zniszczyć, np.: He was drunk and he blasted the party. = Był pijany i zniszczył przyjęcie.

= ryknąć, zahuczeć, huczeć, np.: At the beginning of the match they blasted slogan to cheer the team. = Na początku meczu ryknęli hasło aby wesprzeć drużynę.

= ostro się z kimś rozprawić, surowo skrytykować, np.: She blasted her dress. = Skrytykowała jej sukienkę.

= (informal) walnąć z całych sił, np.: He blasted him straight into his face. = Walnął go prosto w twarz.

Reach out

W piosence :

Maybe this kid was reaching out for love

Może ten dzieciak wyciągał rękę po miłość

To reach out = sięgnąć po (coś), wyciągać rękę, np.: I’ve reached out for the book. = Wyciągnęłam rękę po książkę.

Hug

W piosence :

Or maybe this kid just wanted to be hugged

A może ten dzieciak chciał tylko, by go przytulono

To hug = ściskać, tulić, uściskać, przytulić

To hug sb = obejmować kogoś, ściskać kogoś, np.: She hugged him strongly. = Mocno go przytuliła.

A hug = uścisk, np.: My grandfather has a bear hug. = Mój dziadek ma niedźwiedzi uścisk.

Youth

Zapamiętaj!
youth group = grupa młodzieży
youth hostel = schronisko młodzieżowe
callow youth = żółtodziób
misspent youth = zmarnowana młodość
in sb’s youth = w czyjejś młodości
sth of sb’s youth = coś z czasów czyjejś młodości (np. marzenia)
in the full bloom of youth = w kwiecie wieku

W piosence:

We are, we are, (we are) the youth of the nation

Jesteśmy, jesteśmy młodymi tego narodu

Youth =

= młodość, np.: You can make some mistakes in your youth. = Możesz popełniać błędy w młodości.

= młodzieniec, młody chłopak, np.: He is a very youth boy. = To bardzo młody chłopak.

= młodzież, np.: The youth should be at school. = Młodzież powinna być w szkole.

Excel

W piosence:

With every chance to excel

Z wielką szansą by zostać najlepszą

To excel = prześcignąć, prześcigać, górować / celować, wyróżniać się, np.: Tom has never excelled at sport. = Tomek nigdy nie miał osiągnięć w sporcie.

Hang

Hang & co.
W języku angielskim jest kilka nieformalnych zwrotów mówiących o spędzaniu czasu, np.:
hang about/around = pałętać się, kręcić się po jakimś miejscu
hang about sth = kręcić się bez celu wokół czegoś
hang about/around/out with sb =trzymać się z kimś
hang out = spędzać czas

W piosence:

Hang with the boys and hear the stories they tell

Trzymała się z chłopakami i słuchała historii, które opowiadali

W American English czasownik to hang oznacza = spędzać czas.

Play the fool

W piosence:

Johnny boy always played the fool

Johnny chłopaczyna zawsze się wygłupiał

To play the fool = udawać głupka, zgrywać wariata, np.: If you play the fool, people won’t often tell you secrets. = Jeżeli będziesz grał głupka ludzie nie będą często mówić ci swoich sekretów.

No matter

W piosence:

No matter how hard he tried

Nieważne jak bardzo się starał

No matter = obojętnie, bez względu na.

No matter what = bez względu na wszystko, nieważne co, np.: We have to stick together, no matter what. = Musimy trzymac się razem, choćby nie wiem co.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *