Natalie Imbruglia – Torn

W 1997 roku Natalie Imbruglia wydała utwór „Torn”, który w niedługim czasie wspiął się na najwyższe miejsca list przebojów. Utwór faktycznie łatwo wpada w ucho i wielu z nas do tej pory nuci go czasami pod nosem.

O czym opowiada piosenka, możecie przekonać się poniżej. Zapraszamy do lektury!

Tekst piosenki Natalie Imbruglia – Torn

I thought, I saw a man brought to life
He was warm, he came around and he was dignified
He showed me what it was to cry

Well, you couldn't be that man I adored
You don't seem to know
Seem to care what your heart is for
But I don't know him anymore

There's nothing where he used to lie
The conversation has run dry
That's what's going on
Nothing's fine, I'm torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You're a little late, I'm already torn

So I guess the fortune teller's right
Should have seen just what was there
And not some holy light

It crawled beneath my veins
And now I don't care, I had no luck
I don't miss it all that much
There's just so many things
That I can touch, I'm torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on the floor

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn
You're a little late, I'm already torn, torn

There's nothing where he used to lie
My inspiration has run dry
That's what's going on
Nothing's right, I'm torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed
Lying naked on this floor

Illusion never changed
Into something real
I'm wide awake and I can see
The perfect sky is torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I'm ashamed
Bound and broken on the floor
You're a little late, I'm already torn, torn

Tłumaczenie Natalie Imbruglia – Torn

Wydawało mi się, że widziałam wskrzeszonego mężczyznę
Był ciepły, przychodził i był dostojny
Pokazał mi czym jest płacz

No więc, nie mógłbyś być tym mężczyzną, którego uwielbiam
Wydajesz się nie wiedzieć
Nie przejmować tym do czego służy twoje serce
Ale ja go już nie znam

Nie ma nic, gdzie miał w zwyczaju leżeć
Rozmowa się skończyła
Oto co się dzieje
Nic nie jest w porządku, jestem rozdarta

Wyczerpała mi się wiara
Tak się czuję
Jest mi zimno i jestem zawstydzona
Leżąc nago na podłodze

Iluzja nigdy się nie zmieniła
W coś prawdziwego
Jestem rozbudzona i widzę, że
Perfekcyjne niebo jest rozdarte
Trochę się spóźniłeś, jestem już rozdarta

Więc chyba wróżbita miał rację
Powinnam była zobaczyć, co tam właśnie było
A nie jakieś święte światło

Wpełzło mi to pod żyły
I teraz mam to gdzieś, nie miałam szczęścia
Nie tęsknię za tym tak bardzo
Jest tak wiele rzeczy
Których mogę dotknąć, jestem rozdarta

Wyczerpała mi się wiara
Tak się czuję
Jest mi zimno i jestem zawstydzona
Leżąc nago na podłodze

Iluzja nigdy się nie zmieniła
W coś prawdziwego
Jestem rozbudzona i widzę
Perfekcyjne niebo jest rozdarte
Trochę się spóźniłeś, jestem już rozdarta, rozdarta

Nie ma nic gdzie miał w zwyczaju leżeć
Moja inspiracja skończyła
Oto co się dzieje
Nic nie jest w porządku, jestem rozdarta

Wyczerpała mi się wiara
Tak się czuję
Jest mi zimno i jestem zawstydzona
Leżąc nago na podłodze

Iluzja nigdy się nie zmieniła
W coś prawdziwego
Jestem rozbudzona i widzę
Perfekcyjne niebo jest rozdarte

Wyczerpała mi się wiara
Tak się czuję
Jest mi zimno i jestem zawstydzona
Skrępowana i załamana na podłodze
Trochę się spóźniłeś, jestem już rozdarta, rozdarta

Gramatyka

Present Simple – przeczenie

Kiedy doesn't, kiedy don't?

Operatora doesn’t używamy przy trzeciej osobie liczby pojedynczej (czyli he, she, it), w pozostałych używamy don’t.

I don’t drink coffee.

You don’t drink coffee.

He doesn’t drink coffee.

She doesn’t drink coffee.

It doesn’t drink coffee.

We don’t drink coffee.

They don’t drink coffee.

And now I don’t care, I had no luck

I teraz mam to gdzieś, nie miałam szczęścia

I don’t miss it all that much

Nie tęsknię za tym tak bardzo

Czasu Present Simple używamy przede wszystkim do mówienia o sytuacjach powtarzających się, ale także gdy mówimy o uczuciach i emocjach.

W piosence mamy przykład użycia przeczeń w tym czasie, które tworzymy tak:

podmiot + don’t/doesn’t + czasownik

Przykłady:

I don’t drink coffee. = Nie pijam kawy.

He doesn’t like me. = On mnie nie lubi.

Past Simple

I thought, I saw a man brought to life

Wydawało mi się, że widziałam wskrzeszonego mężczyznę  

Past Simple, czyli czas przeszły dokonany jest używany, wówczas, gdy mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości lub o rzeczach, które zostały zrobione w przeszłości.

Zdania w tym czasie tworzymy w następujący sposób:

Zdanie twierdzące: podmiot + II forma czasownika

Przykład:

I went to Poland yesterday. = Wczoraj pojechałem do Polski.

Przeczenie: podmiot + didn’t + czasownik w bezokoliczniku

Przykład:

I didn’t go to the cinema last month. = Nie poszedłem do kina w zeszłym miesiącu.

Pytanie: (wh-word) + did + podmiot + czasownik w bezokoliczniku

Przykłady:

Did you see your brother today? = Widziałeś dziś swojego brata?

Where did you go last night? = Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Used to

Przeczenie used to

Aby utworzyć przeczenia z used to używamy operatora didn’t. Należy, że po didn’t wstawiamy czasownik w bezokoliczniku, a więc:

podmiot + didn’t + use to + czasownik (bezokolicznik)

Przykład:

He didn’t use to lie to me. = Nie miał w zwyczaju mnie okłamywać.

There’s nothing where he used to lie

Nie ma nic gdzie miał w zwyczaju leżeć

Wyrażenie used to oznacza, iż mieliśmy w zwyczaju robić coś w przeszłości, ale tej czynności już zaprzestaliśmy np. Miałem w zwyczaju pić kawę z rana (ale już tego nie robię).

Zdania z used to tworzymy w następujący sposób:

podmiot + used to + czasownik (bezokolicznik)

Przykłady:

I used to smoke cigarettes. = Miałem w zwyczaju palić papierosy.

My dog used to bring me my slippers. = Mój pies miał w zwyczaju przynosić mi kapcie.

Zwroty & Wyrażenia

Dignified

He came around and he was dignified

Przychodził i był dostojny

Dignified = dostojny, pełen godności.

Przykład:

The king should be dignified. = Król powinien być pełen godności.

Seem

You don’t seem to know

Wydajesz się nie wiedzieć

To seem = wydawać się.

Przykład:

It seems very strange. = To wydaje się być bardzo dziwne.

Run dry

The conversation has run dry

Rozmowa się skończyła

To run dry = wyschnąć, skończyć się.

Przykłady:

The river has run dry. = Rzeka wyschła.

If we keep going like this, it will soon run dry. = Jeśli utrzymamy takie tempo to wkrótce nam się to skończy.

Faith

I’m all out of faith

Wyczerpała mi się wiara

Faith = wiara.

Przykłady:

I have faith in you. = Wierzę w ciebie.

Only the faith keeps me going. = Tylko dzięki wierze mogę kontynuować.

Wide awake

I’m wide awake

Jestem rozbudzona

Wide awake = rozbudzony.

Przykład:

This loud music keeps me wide awake. = Przez tą głośną muzykę jestem rozbudzony.

Fortune teller

So I guess the fortune teller‚s right

Więc, wydaje się, że wróżbita miał rację

Fortune teller = wróżbita.

Przykład:

I went to a fortune teller to get to know my future. = Poszedłem do wróżbity, aby poznać swoją przyszłość.

Crawl

It crawled beneath my veins

Wpełzło mi to pod żyły

To crawl = wpełzać.

Przykład:

A spider crawled under my pillow. = Pająk wpełzł mi pod poduszkę.

Miss

Ciekawostka
Nagranie Natalie nie jest oryginalną wersją utworu, lecz tylko coverem, czyli przeróbką utworu. Tutaj możecie znaleźć oryginał i porównać, która wersja jest lepsza.

I don’t miss it all that much

Nie tęsknię za tym tak bardzo

To miss =

= tęsknić, np.: I miss my girlfriend. = Tęsknię za moją dziewczyną.

= chybić, np.: I missed and didn’t score a goal. = Chybiłem i nie zdobyłem gola.

= nie zdążyć na coś, np.: I missed my bus today and had to walk. = Nie zdążyłem dziś na autobus i musiałem iść pieszo.

Bound

Bound and broken on the floor

Skrępowana i załamana na podłodze

Bound = skrępowany, zobowiązany.

Przykłady:

His hands were bound. = Jego ręce były skrępowane.

You are bound to keep the promise. = Jesteś zobowiązany zachować tajemnicę.

Broken

Bound and broken on the floor

Skrępowana i załamana na podłodze

Broken = załamany, rozbity, złamany.

Przykłady:

He was broken after the break up. = Był załamany po rozstaniu.

This plate is broken. = Ten talerz jest rozbity.

My hand is broken. = Moja ręka jest złamana.

 

Jak podoba się Wam ta lekcja?

Macie jakieś ulubione piosenki, które chcielibyście tu zobaczyć?

Dajcie znać w komentarzach!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *