Mungo Jerry – In The Summertime

Podobno wokalista zespołu Mungo Jerry potrzebował tylko dziesięciu minut, aby skomponować piosenkę „In The Summertime”. Fascynujące jest to, jak niewiele czasu wystarczy poświęcić, aby stworzyć utwór, który w roku 1970 stał się wielkim przebojem i okupował pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach i jest uważany za jeden z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów.

Sprawdźmy zatem, co kryje w sobie ten utwór celebrujący lato 🙂

Tekst piosenki Mungo Jerry – In The Summertime

Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh, uh
Chh chh-chh, uh, Chh chh-chh

In the summertime when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky
When the weather's fine
You got women, you got women on your mind
Have a drink, have a drive
Go out and see what you can find

If her daddy's rich take her out for a meal
If her daddy's poor just do what you feel

Speed along the lane
Do a ton or a ton an' twenty-five
When the sun goes down
You can make it, make it good in a lay-by

We're no threat, people
We're not dirty, we're not mean
We love everybody but we do as we please
When the weather's fine
We go fishin' or go swimmin' in the sea
We're always happy
Life's for livin' yeah, that's our philosophy

Sing along with us
Dee dee dee-dee dee
Dah dah dah-dah dah
Yeah we're hap-happy
Dah dah-dah
Dee-dah-do dee-dah-do dah-do-dah
Dah-do-dah-dah-dah
Dah-dah-dah do-dah-dah

Alright ah

When the winter's here, yeah it's party time
Bring your bottle, wear your bright clothes

It'll soon be summertime
And we'll sing again
We'll go drivin' or maybe we'll settle down

If she's rich, if she's nice
Bring your friends and we'll all go into town

In the summertime when the weather is hot
You can stretch right up and touch the sky

Tłumaczenie Mungo Jerry – In The Summertime

Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz, o
Czz czz-czz, o, czz czz-czz

W lecie gdy pogoda jest gorąca
Możesz się wyciągnąć i dotknąć nieba
Kiedy pogoda jest dobra
Masz kobiety, masz kobiety na myśli
Napij się, przejedź się
Wyjdź i zobacz, co możesz znaleźć

Jeśli jej tatuś jest bogaty, zabierz ją na posiłek
Jeśli jej tatuś jest biedny, po prostu rób jak czujesz

Mknij wzdłuż pasa
Jedź stówą albo sto dwadzieścia pięć (mil)
Kiedy zajdzie słońce
Możesz to zrobić, zrób to dobrze w zatoczce

Nie jesteśmy zagrożeniem, ludzie
Nie jesteśmy brudni, nie jesteśmy wredni
Kochamy wszystkich, ale robimy jak chcemy
Kiedy pogoda jest dobra
Idziemy na ryby albo pływać w morzu
Jesteśmy zawsze szczęśliwi
Życie jest po to żeby żyć tak, to nasza filozofia

Śpiewaj razem z nami
Dii dii dii-dii dii
Da da da-da da
Tak jesteśmy szczę-szczęśliwi
Da da-da
Di-da-du di-da-du da-du-da
Da-du-da-da-da
Da-da-da du-da-da

W porządku a

Kiedy jest tu zima, tak to czas imprezy
Przynieś butelkę, nałóż swoje jaskrawe ubrania

Już niedługo będzie lato
I będziemy znowu śpiewać
Wybierzemy się na przejażdżkę, albo może się ustatkujemy

Jeśli jest bogata, jeśli jest mila
Przyprowadź przyjaciół i wszyscy pójdziemy na miasto

W lecie gdy pogoda jest gorąca
Możesz się wyciągnąć i dotknąć nieba

Zwroty & Wyrażenia

Summertime

In the summertime when the weather is hot

W lecie gdy pogoda jest gorąca

Summertime = lato.

Przykład:

A lot of people are waiting for the summertime. = Wiele ludzi czeka na lato.

Stretch

Stretch your memory!

to stretch legs = rozprostować kości

to stretch the truth = wyolbrzymiać, przesadzać

to stretch out discussion = przeciągać dyskusję

to stretch to breaking point = doprowadzić do granic wytrzymałości

You can stretch right up and touch the sky

Możesz się wyciągnąć i dotknąć nieba

To stretch = rozciągnąć, naprężyć.

Przykład:

If you stretch it, it will fit. = Jeśli to rozciągniesz, będzie pasować.

Touch

You can stretch right up and touch the sky

Możesz się wyciągnąć i dotknąć nieba

To touch = dotykać.

Przykład:

You shouldn’t touch it. = Nie powinieneś tego dotykać.

Have something on your mind

You got women, you got women on your mind

Masz kobiety, masz kobiety na myśli

To have something on your mind = myśleć o czymś.

Przykład:

What’s on your mind? = O czym myślisz?

Have a drink

Have a drink, have a drive

Napij się, przejedź się

To have a drink = napić się.

Przykład:

It’s hot, here have a drink. = Jest gorąco, proszę napij się.

Warto pamiętać, że wyrażenie have a drink nie odnosi się tylko do alkoholu, drink w języku angielskim to jakikolwiek napój.

Have a drive

Have a drink, have a drive

Napij się, przejedź się

To have a drive = przejechać się.

Przykład:

It’s boring, let’s have a drive. = Jest nudno, przejedziemy się.

Rich

Enrich your vocabulary!

filthy/ stinking rich = obrzydliwie bogaty

fabulous riches = niewiarygodne bogactwa

to strike it rich = niespodziewanie zdobyć bogactwo

too rich for someone’s blood = zbyt drogie, żeby na to sobie pozwolić

from rags to riches = od pucybuta do milionera, z nędzy do sławy i bogactwa

If her daddy’s rich take her out for a meal

Jeśli jej tatuś jest bogaty, zabierz ją na posiłek

Rich = bogaty.

Przykład:

If I win a lottery, I will be rich. = Jeśli wygram na loterii, będę bogaty.

Do a ton

Do a ton or a ton an’ twenty-five

Jedź stówą albo sto dwadzieścia pięć (mil)

To do a ton jest wyrażeniem potocznym, oznaczającym = jazdę 100 mil na godzinę. W przeliczeniu na kilometry jest to prędkość 160km/h. Wspomniane dalej w tekście 125 mil na godzinę odpowiada prędkości ok. 201km/h.

To do a ton = jechać stówą.

Przykład:

Do a ton and you will get a ticket. = Jedź stówą, to dostaniesz mandat.

Lay-by

When the sun goes down

the sun goes down = słońce zachodzi

sunset = zachód słońca

the sun goes up = słońce wstaje

sun-up/ sunrise = wschód słońca

the sun is shining = słońce świeci

eclipse = zaćmienie

You can make it, make it good in a lay-by

Możesz to zrobić, zrób to dobrze w zatoczce

Lay-by = zatoczka, miejsce na poboczu drogi przeznaczone na odpoczynek.

Przykład:

I must stop in a lay-by to stretch legs. = Muszę zatrzymać się w zatoczce, żeby rozprostować kości.

Threat

We’re no threat, people

Nie jesteśmy zagrożeniem, ludzie

Threat = zagrożenie.

Przykład:

He was a threat to the society. = Był zagrożeniem dla społeczeństwa.

Mean

We’re not dirty, we’re not mean

Nie jesteśmy brudni, nie jesteśmy wredni

Mean = wredny, podły.

Przykład:

Gargamel is a mean character. = Gargamel to wredny typ.

Do as you please

Many sides of being bright

Przymiotnik bright ma wiele znaczeń, oto kilka z nich:

Bright =

= jasny, np.: His room was clean and bright. = Jego pokój był czysty i jasny.

= bystry, np.: He is a bright boy. = On jest bystrym chłopcem.

= pogodny, np.: She’s always so bright and cheerful. = Ona jest zawsze taka pogodna i wesoła.

We love everybody but we do as we please

Kochamy wszystkich, ale robimy jak chcemy

Do as you please = rób jak chcesz.

Przykład:

I don’t obey rules, I do as I please. = Nie przestrzegam zasad, robię jak chcę.

Settle down

We’ll go drivin’ or maybe we’ll settle down

Wybierzemy się na przejażdżkę albo może się ustatkujemy

To settle down = ustatkować się.

Przykład:

It’s time for you to settle down. = Czas abyś się ustatkował.

Go into town

Bring your friends and we’ll all go into town

Przyprowadź przyjaciół i wszyscy pójdziemy na miasto

To go into town = iść na miasto.

Przykład:

It’s summertime, we will go into town and party. = Jest lato, pójdziemy na miasto się bawić.

 

Czy udało Wam się zrelaksować w summertime i przy okazji nauczyć się ciekawych słówek? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *