Michael Jackson – Black or White

Utwór „Black or White”, pierwszy singiel Michaela Jacksona, to wyraz artystycznego buntu, który skierowany jest przeciwko rasizmowi i szeroko pojętej dyskryminacji.

Warto pamiętać, że artysta był pierwszym czarnoskórym wykonawcą, który uzyskał silne poparcie w mediach, choć krytykowano go za „wybielenie” sobie skóry. W rzeczywistości artysta cierpiał na bielactwo nabyte (vitiligo) – chorobę odpowiedzialną za stopniową utratę pigmentu.

Niekwestionowany „Król Popu” zmarł nagle 25 czerwca 2009 w wieku 50 lat.

Tekst piosenki Michael Jackson – Black or White

I took my baby on a Saturday bang
Boy, is that girl with you?
Yes, we're one and the same

Now, I believe in miracles
And a miracle has happened tonight

But, if you're thinking about my baby
It don't matter if you're black or white

They print my message in the Saturday sun
I had to tell them I ain't second to none

And I told about equality
And it's true, either you're wrong or you're right

I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
So when the going gets rough
I ain't scared of your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scared of nobody
Girl, when the going gets mean

Protection for gangs, clubs and nations
Causing grief in human relations
It's a turf war on a global scale
I'd rather hear both sides of the tale
See, it's not about races
Just places, faces
Where your blood comes from is where your space is
I've seen the bright get duller
I'm not going to spend my life being a color

Don't tell me you agree with me
When I saw you kicking dirt in my eye

But, if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

I said if you're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

I said if you're thinking of being my brother
It don't matter if you're black or white

Ooh, ooh
Yea, yea, yea now
Ooh, ooh
Yea, yea, yea now

It's black, It's white
It's tough for you to get by
It's black , It's white, whoo

It's black, It's white
It's tough for you to get by
It's black , It's white, whoo

Tłumaczenie Michael Jackson – Black or White

Zabrałem moje kochanie na sobotnią imprezę
Chłopcze, czy ta dziewczyna jest z tobą?
Tak, jesteśmy jednością

Teraz, wierzę w cuda
I cud wydarzył się dziś wieczorem

Ale jeśli o mojej dziewczynie
To nie ma znaczenia czy jesteś czarny czy biały

Drukują moje przesłanie w sobotniej gazecie
Musiałem im powiedzieć, że jestem taki jak inni

I powiedziałem o równości
I to prawda, bez względu na to czy masz rację czy nie

Jestem zmęczony tym złem
Jestem tym wszystkim zmęczony
Jestem zmęczony tą sprawą
Więc kiedy sprawy przyjmują niebezpieczny obrót
Nie boję się twojego brata
Nie boję się brukowców
Nie boję się nikogo
Dziewczyno, kiedy sprawy przyjmują niebezpieczny obrót

Ochrona gangów, klubów i narodów
Przysparza problemów w relacjach międzyludzkich
To wojna gangów na skalę światową
Wolałbym posłuchać obu stron konfliktu
Zrozum, tu nie chodzi o kolor skóry
Tylko o miejsca, twarze
Skąd pochodzi twoja krew tam jest twoja przestrzeń
Widziałem jak jasne traci swój blask
Nie zamierzam spędzić życia na byciu kolorem

Nie mów, że się ze mną zgadzasz
Kiedy widziałem jak obrzucasz mnie błotem

Ale, jeżeli myślisz o mojej dziewczynie
To nie ma znaczenia, czy jesteś czarny czy biały

Powiedziałem, że jeżeli myślisz o mojej dziewczynie
To nie ma znaczenia, czy jesteś czarny czy biały

Powiedziałem, jeśli myślisz o byciu moim bratem
To nie ważne, czy jesteś czarny czy biały

Ooh, ooh
Tak, tak, tak teraz
Ooh, ooh
Tak, tak, tak teraz

To jest czarne, to jest białe
Trudno jest się wam z tym pogodzić
To jest czarne, to jest białe, whoo

To jest czarne, to jest białe
Trudno jest się wam z tym pogodzić
To jest czarne, to jest białe, whoo

Gramatyka

Would rather

I’d rather hear both sides of the tale

Wolałbym posłuchać obu stron konfliktu

Konstrukcję would rather tłumaczymy = wolałbym/ wolałabym. Jest ona używana, gdy chcemy wyrazić swoje preferencje.

Konstrukcja z jednym podmiotem

  •  Gdy mówimy o teraźniejszości lub przyszłości

podmiot + would rather + bezokolicznik

Przykład:

I would rather go by bus than walk to school. = Wolałbym jeździć do pracy autobusem niż chodzić pieszo.

  • Gdy mówimy o przeszłości

podmiot + would rather + perfect bare infinitive (have/has+czas.-ed, lub have/has+III kolumna przy czasownikach nieregularnych)

Przykład:

He would rather have gone to Seattle than to New York. = On wolałby (chodzi o sytuacje, dotyczącą przeszłości) pojechać (wtedy) do Seattle niż do Nowego Jorku.

Konstrukcja z dwoma podmiotami

Jeżeli mamy dwa podmioty, czyli chcemy powiedzieć o tym, co inne osoby powinny zrobić, to konstrukcje wyglądają w następujący sposób:

  • Gdy mówimy o teraźniejszości lub przyszłości

podmiot + would rather + podmiot + Past Simple

Przykład:

I would rather you stayed home tonight. = Wolałabym, abyś ty została dziś w domu.

  • Gdy mówimy o przeszłości

podmiot + would rather + podmiot + Past Perfect

Przykład:

My mom would rather me had taken the bus last night. = Moja mama wolałaby, abym ostatniej nocy (czyli mówimy o czymś, co już miało miejsce w przeszłości) pojechała autobusem.

Zwroty & Wyrażenia

Miracle

And a miracle has happened tonight

A cud wydarzył się dziś

Miracle = cud, np.: I do not believe in miracles. = Nie wierzę w cuda.

To perform miracles = czynić cuda, np.: As a doctor he has performed miracles in curing his patients. = Jako doktor czyni cuda w leczeniu swoich pacjentów.

Matter

Important matter

What’s the matter? = W czym rzecz?
What’s the matter with you? = Co ci jest?
no matter where/how/what = nieważne gdzie/ jak/ co
it really matters to me = to dla mnie naprawdę ważne

It don’t matter if you’re black or white

To nie ma znaczenia, czy jesteś czarny czy biały

To matter = liczyć się, mieć znaczenie, np.: It doesn’t matter anymore. = To już nie ma znaczenia.

Matter = sprawa, np.: It is a difficult matter for me. = To jest dla mnie trudna sprawa.

Message

They print my message

Drukują moje przesłanie

Message =

=  przesłanie, np.: The song sends a clear message about love. = Ta piosenka ma w sobie jasne przesłanie na temat miłości.

= wiadomość, np.: I did not leave her a message. = Nie zostawiłem jej wiadomośći.

To get the message = zrozumieć, załapać (nieformalnie), np.: Why are you not trying to get the message? = Dlaczego nie starasz się zrozumieć?

Error message = komunikat błędu.

Text-message = SMS.

Be second to none

I had to tell them I ain’t second to none

Musiałem im powiedzieć, że jestem taki jak inni

To be second to none = być najlepszym, np.: The quality of my products is second to none. = Jakość moich produktów jest najlepsza.

Be right/ wrong about sth

And it’s true, either you’re wrong or you’re right

I to prawda, bez względu na to czy masz rację czy nie

To be right/ wrong about sth = mieć / nie mieć racji, np.: I was right about her talent. = Miałem rację co do jej talentu.

Be tired of sth

I am tired of this devil

Jestem zmęczony tym złem

To be tired of sth = być czymś zmęczonym, np.: I am tired of their constant complains. = Jestem zmęczona ich ciągłym narzekaniem.

Devil

Powiedzenia z piekła rodem!
better the devil you know (than the devil you don’t) = lepsze zło, które jest już nam znane, niż takie, z którym nie mieliśmy jeszcze do czynienia
between the devil and the deep blue sea = między młotem a kowadłem
to speak (or talk) of the devil = o wilku mowa
what the devil = co u licha

I am tired of this devil

Jestem zmęczony tym złem

Devil = zło, szatan, diabeł, zły duch.

Poor devil = biedaczysko.

Little devil = urwis (o dziecku).

Lucky devil = szczęściarz.

Stuff

I am tired of this stuff

Jestem tym wszystkim zmęczony

Stuff = różnego rodzaju rzeczy, np.: I put my stuff on the table. = Położyłem swoje rzeczy na stole.

To stuff = napełniać, faszerować.

Stuffed =

=  nadziewany (o jedzeniu), napełniony, np.: stuffed peppers = nadziewane papryki.

= najedzony, np.: No, thanks. I am stuffed. = Nie, dziękuję. Jestem pełny.

To be made of the same stuff as somebody = być ulepionym z tej samej gliny co ktoś inny.

To do one’s stuff = robić swoje, np.: I was watched doing my stuff. = Obserwowano mnie, kiedy robiłem swoje.

To stuff oneself (with sth) = opychać się czymś, np.: Please, do not stuff yourself with sweets. = Proszę, nie opychaj się cukierkami.

To know one’s stuff = znać się na rzeczy, np.: She really knows her stuff. = Ona naprawdę zna się na rzeczy.

Business

It's your business!

to do business with someone = robić z kimś interesy, np.: It was a good decision to do business with him. = To była dobra decyzja, aby robić z nim interesy.

to run a business = prowadzić działalność, np.: After leaving school, I decided to run my own business. = Po zakończeniu szkoły zdecydowałam się na prowadzenie własnego biznesu.

to go about one’s business = zajmować się swoimi sprawami, np.: He didn’t have enough time for me because he was going about his business. = Nie miał dla mnie wystarczająco dużo czasu, ponieważ zajmował się swoimi sprawami.

I am tired of this business

Jestem zmęczony tym utrapieniem

Business = biznes, interesy, firma, branża, odpowiedzialność, sprawa.

Przykłady:

Few people know how to conduct business well. = Niewiele osób wie, jak należycie prowadzić interesy.

It’s none of your business! = To nie twoja sprawa!

Rough

So when the going gets rough

Więc kiedy sprawy przyjmują niebezpieczny obrót

Rough = szorstki, chropowaty (np. skóra, albo powierzchnia), np.: His skin was rough. = Jego skóra była szorstka.

To go through a rough patch = przechodzić trudny okres w życiu, np.: Andy’s going through a bit of a rough patch at the moment – his wife wants a divorce. = Andy przechodzi teraz trudny okres w swoim życiu – jego żona chce rozwodu.

In rough = w zarysie, szkicowo, na brudno, np.: Write the history down in rough. = Zapisz szkic historii.

Grief

Protection for gangs, clubs and nations
Causing grief in human relations

Ochrona gangów, klubów i narodów
Przysparza problemów w relacjach międzyludzkich

Grief = problemy, zmartwienie, rozpacz, kłopoty, np.: Her grief at her son’s death was terrible. = Jej rozpacz z powodu śmierci syna była straszna.

To come to grief = spełznąć na niczym, np.: My plans came to grief. = Z moich planów nic nie wyszło.

Turf

It’s a turf war on a global scale

To wojna gangów na skalę światową

Turf = terytorium, darń, np.: He’s aggressively defending his turf. = On agresywnie broni swojego terytorium.

The turf = wyścigi koni.

Turf battle = walka o strefy wpływów.

Dull

I’ve seen the bright get duller

Widziałem jak jasne traci swój blask

Dull = nudny, monotonny, pochmurny, np.: Life in a city cannot be dull. = Życie w mieście nie może być nudne.

To dull = matowieć, tracić blask, np.: The color of my wall dulled. = Kolor mojej ściany stracił blask.

 

Czy spodobała się Wam lekcja na podstawie utworu „Króla Popu”?

Czekamy na Wasze komentarze!

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

Michael Jackson Polska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *