LP – Lost On You
Utwór ,,Lost On You” artystki LP podbija listy przebojów na całym świecie. Pochodzi on z minialbumu amerykańskiej wokalistki rockowej Laury Pergolizzi (LP), zatytułowanego ,,Death Valley”. LP ma na swoim koncie trzy płyty, dodatkowo, pisze teksty dla znanych piosenkarek, m.in. Rihanny czy Christiny Aguilery.

Piosenka opowiada o nieszczęśliwej miłości, zmarnowanym na nią czasie. Teledysk do piosenki powstał w dwóch bliskich autorce miastach – Nowym Jorku i Los Angeles. Klip wyreżyserował Chuck David Willis.

Enjoy!

Tekst piosenki LP – Lost On You

When you get older, plainer, saner
Will you remember all the danger
We came from?
Burning like embers, falling, tender
Longing for the days of no surrender
Years ago
And well you know

So smoke 'em if you got 'em
'Cause it's going down
All I ever wanted was you
I'll never get to heaven
'Cause I don't know how

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Wishing I could see the machinations
Understand the toil of expectations in your mind
Hold me like you never lost your patience
Tell me that you love me more than hate me
All the time
And you're still mine

So smoke 'em if you got 'em
'Cause it's going down
All I ever wanted was you
Let's take a drink of heaven
And turn around

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Let's raise a glass or two
To all the things I've lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After everything I've lost on you
Is that lost on you?
Is that lost on you?

Tłumaczenie LP – Lost On You

Kiedy staniesz się starsza, szczersza, rozsądniejsza
Będziesz pamiętać o wszystkich niebezpieczeństwach
Które pokonałyśmy?
Płonące resztki wspomnień, miłość, czułość
Tęskniąc za dniami bez poddawania się
Lata temu
I dobrze wiesz

Więc rób, co chcesz
Bo to już się kończy
Wszystkim, czego pragnęłam, byłaś ty
Nigdy nie dostanę się do nieba
Bo nie wiem jak

Wznieśmy toast lub dwa
Za wszystkie rzeczy, które straciłam przez ciebie
Oh-oh
Powiedz mi, czy straciłam je dla ciebie?
Oh-oh
Tylko po to, żebyś mogła mnie porzucić
Oh-oh
Po tym wszystkim, co straciłam przez ciebie
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Kochana, czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?
Czy to zmarnowałam na ciebie?

Gdybym tylko dostrzegła te intrygi
Zrozumieć ciężko wypracowanych przez ciebie oczekiwań
Przytul mnie tak jakbyś nigdy nie straciła cierpliwości
Powiedz, że mnie kochasz bardziej niż nienawidzisz
Cały czas
I że nadal jesteś moja

Więc rób, co chcesz
Bo to już się kończy
Wszystkim, czego pragnęłam, byłaś ty
Wypijmy łyk nieba
I zmieńmy się na lepsze

Wznieśmy toast lub dwa
Za wszystkie rzeczy, które straciłam przez ciebie
Oh-oh
Powiedz mi, czy straciłam je dla ciebie?
Oh-oh
Tylko po to, żebyś mogła mnie porzucić
Oh-oh
Po tym wszystkim, co straciłam przez ciebie
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Kochana, czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?
Czy to zmarnowałam na ciebie?

Wznieśmy toast lub dwa
Za wszystkie rzeczy, które straciłam przez ciebie
Oh-oh
Powiedz mi, czy straciłam je dla ciebie?
Oh-oh
Tylko po to, żebyś mogła mnie porzucić
Oh-oh
Po tym wszystkim, co straciłam przez ciebie
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?
Czy to wszystko zmarnowałam na ciebie?

Zwroty & Wyrażenia

Plain

Non-plain vocabulary zone
plain-spoken = prostolinijny, szczery
plainness = jasność, prostota
flood plain = równina powodziowa, terasa zalewowa
plain dealing = uczciwość
plain text = zwykły tekst
plain sailing = łatwizna, bułka z masłem
plain and simple = jasne jak słońce, oczywiste, (rozumie się) „samo przez się”

When you get older, plainer, saner

Kiedy staniesz się starsza, szczersza, rozsądniejsza

Plain =

= jasny, wyraźny, oczywisty, np.: The answer is so plain! = Odpowiedź jest tak oczywista!

= zwyczajny, prosty, np.: Put the letter in a plain, white envelope. = Włóż list do zwykłej, białej koperty.

= gładki (bez żadnego wzoru), jednolity, np.: Do you have any plain white T-Shirts? = Czy macie jakieś gładkie białe koszulki?

= szczery, uczciwy, np.: Kate is a plain person, you can trust her. = Kate jest szczerą osobą, możesz jej zaufać.

= nieładna, niezbyt ładna (o kobiecie), np.: She is plain but intelligent and smart. = Ona jest niezbyt ładna, ale za to inteligentna i bystra.

= równinny, np.: The city lies on the plain region. = Miasto leży w równinnym regionie.

Sane

When you get older, plainer, saner

Kiedy staniesz się starsza, szczersza, rozsądniejsza

Sane =

= przy zdrowych zmysłach, np.: He was still sane. = On był nadal przy zdrowych zmysłach.

= rozsądny, rozumny, np.: The sane man has to know when to give up. = Rozsądny człowiek musi wiedzieć, kiedy się poddać.

Ember

Burning like embers, falling, tender

Płonące resztki wspomnień, miłość, czułość

Ember =

= rozżarzony węgielek, np.: If the ember died, she’d have to begin all over again. = Jeśli rozżarzony węgielek zgaśnie, znów będzie musiała zacząć wszystko od nowa.

= niedopałki, resztki (np. przeszłości, wspomnień), np.: All that left were embers of my memories. = Wszystkim, co pozostało, były resztki moich wspomnień.

Tender

Tender as a noun and a verb
Tender =
= mały statek pomocniczy
= tender (wagon na węgiel i wodę za lokomotywą parową)
= przetarg

To tender =
= oferować
= składać ofertę przetargową

Burning like embers, falling, tender

Płonące resztki wspomnień, miłość, czułość

Tender =

= miękki, kruchy (dobrze ugotowany), np.: Can you check if the meat is tender? = Możesz sprawdzić czy mięso jest miękkie?

= czuły, np.: Her tone was tender, anxious. = Jej ton głosu był czuły, zatroskany.

= wrażliwy, delikatny, np.: She has a tender soul. = Ona ma wrażliwą duszę.

So smoke ’em if you got ’em

So smoke ’em if you got ’em

Więc rób, co chcesz

Wyrażenie So smoke ‘em if you got ‘em jest slangiem, nie możemy go przetłumaczyć dosłownie. Oznacza = rób, co chcesz.

Przykład:

After John’s car broke down on the deserted country road, he called a tow truck and told his passengers „Smoke em if you got em”. = Po tym jak Johnowi zepsuł się samochód na opuszczonej, wiejskiej dróżce, zadzwonił po samochód pomocy drogowej i powiedział swoim pasażerom: ,,Róbcie, co chcecie”.

Go down

‚Cause it’s going down

Bo to już się kończy

Phrasal verb to go down ma wiele znaczeń oto kilka z nich =

= obniżyć się (np. standard), np.: Your services have unfortunately gone down. = Wasze usługi niestety się obniżyły.

= tonąć (o statku), np.: After the storm, our boat went down. = Nasza łódka utonęła po sztormie.

= zmniejszyć się, np.: My income has recently gone down. = Mój dochód ostatnio się zmniejszył.

= spaść, np.: Leaves go down in autumn. = Liście spadają jesienią.

= przygasnąć (np. światła), np.: The lights will go down when the film starts. = Światła przygasną, kiedy film się zacznie.

= zachodzić (słońce), np.: Do you want to watch the sun go down? = Czy chcesz obejrzeć jak zachodzi słońce?

= iść gdzieś (np. do parku, do sklepu, do pubu), np.: I’m going down the pub. Are you going with me? = Idę do pubu. Idziesz ze mną?

Cut sb loose

Just that you could cut me loose

Tylko po to, żebyś mogła mnie porzucić

To cut loose = wyswobadzać się, uwalniać się, np.: She got cut loose around the same time I did. = Została uwolniona w tym samym czasie co ja.

To cut someone loose = uwolnić kogoś od czegoś, zwolnić kogoś, np.: The pizza chain was forced to close several restaurants and cut employees loose. = Sieć pizzerii została zmuszona do zamknięcia kilku restauracji i zwolnienia pracowników.

Wish

Wishing I could see the machinations

Gdybym tylko dostrzegła te intrygi

Wish = życzenie, np.: I will grant you one wish. = Spełnię twoje jedno życzenie.

To wish =

= życzyć sobie, chcieć, np.: I wish you happiness. = Życzę ci szczęścia.

= żałować, mieć poczucie szkody, np.: I wish I hadn’t told you my secret. = Żałuję, że powiedziałem ci mój sekret.

= życzyć sobie, np.: I wish you were more polite. = Życzę sobie, abyś była grzeczniejsza.

Wish = gdybym tylko, np.: I wish I had more money. = Gdybym tylko miał więcej pieniędzy.

Machinations

Wishing I could see the machinations

Gdybym tylko dostrzegła te intrygi

Machinations = machinacje, intrygi, np.: The question was how to make use of these machinations. = Pytanie brzmiało, jak wykorzystać te intrygi.

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

When you get older, plainer, saner

Kiedy staniesz się starsza, szczersza, rozsądniejsza

Przymiotniki regularne

W przymiotnikach regularnych stopień wyższy i najwyższy tworzy się na dwa sposoby. Sposób jest zależny od liczby sylab w przymiotniku.

 • Przymiotniki jednosylabowe
  stopień wyższy
  – do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę -er
  stopień najwyższy
  – do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę -est oraz przed wszystkim dodać the
  talltallerthe tallest = wysoki – wyższy – najwyższy
  smallsmallerthe smallest = mały – mniejszy – najmniejszy

Jeśli przymiotnik jest jednosylabowy to nie zawsze wystarczy tak po prostu dopisać -er na końcu:
– jeśli przymiotnik zakończony jest spółgłoską poprzedzoną samogłoską to podwajamy ostatnią literkę (spółgłoskę), np.:
bigbiggerthe biggest = duży – większy – największy
hothotterthe hottest = ciepło – cieplej – najcieplej
– jeśli przymiotnik kończy się na -y, wyrzucamy y i w jego miejsce wstawiamy i, a potem to już normalnie: dodajemy -er albo -est zależnie od stopnia jaki chcemy utworzyć.
easyeasierthe easiest = łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy
noisynoisierthe noisiest = hałaśliwy – bardziej hałaśliwy – najbardziej hałaśliwy

 • Przymiotniki wielosylabowe
  stopień wyższy
  – przed przymiotnikiem należy dopisać słówko more
  stopień najwyższy
  – przed przymiotnikiem należy dopisać słówko the most
  excitingmore excitingthe most exciting = fascynujący – bardziej fascynujący – najbardziej fascynujący
  modernmore modernthe most modern = nowoczesny – nowocześniejszy – najnowocześniejszy

Przymiotniki nieregularne

goodbetterthe best = dobry – lepszy – najlepszy
badworsethe worst = zły – gorszy – najgorszy
manymorethe most = dużo – więcej – najwięcej
littlelessthe least = mały – mniejszy – najmniejszy
farfurther/fartherthe furthest/ the farthest = daleko – dalej – najdalej
oldelderthe eldest = stary – starszy – najstarszy (o ludziach)
Jeśli mówimy o rzeczach to stopniujemy: oldolderthe oldest

Ćwiczenie

Uzupełnij zdania, używając stopnia wyższego lub najwyższego przymiotnika.

 1. You are …………… (fat) than me.
 2. This sandwich is ……………….. (big) on the world.
 3. It is ……………………………………… (expensive) than that.
 4. I am ………………………………. (famous) than you.
 5. My ………………… (old) sister works in London.
 6. You are …………………………….. (careful) person I have ever known.
 7. Tom is …………………. (fast) than me.
 8. She is …………………………………… (beautiful) girl.
 9. This is ………………………….. (fast) car I have ever seen.
 10. You are …………………………….. (patient) than me.
 11. Sunday is ……………………. (good) day for resting.
 12. It is …………………….. (high) mountain in the world.

 

Did you have fun with LP and her song? 🙂 

What is you favourite new word from today’s lesson?Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpowiedzi:
  1. Fatter
  2. The biggest
  3. More expensive
  4. More famous
  5. Elder
  6. The most careful
  7. Faster
  8. The most beautiful
  9. The fastest
  10. More patient
  11. The best
  12. The highest

 2. Dominika Bona
  Author

  Bardzo dziękuję za komentarz.
  Jeśli chodzi o 21 Pilots, to najbardziej lubię dwie piosenki: ,,Heathens” i ,,Stressed out”. Chętnie zajmę się opracowaniem którejś z nich. 🙂

 3. Weronika Zach

  Wasze tłumaczenia są świetne. Potrzebowałam takiej strony, bo sama śpiewam i wiem, że dobre zrozumienie tekstu jest ważne przy interpretacji piosenki. Także wielkie dzięki! Jeśli mogę zasugerować jakąś piosenkę, której tekst chciałabym dokładnie poznać to Scarborough Fair. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *