Kings Of Leon – Use Somebody

Use Somebody”  to utwór wydany jako drugi singiel z czwartej płyty zespołu Kings of Leon zatytułowanej „Only by the Night ”. Mimo, że singiel został wydany w 2008 roku do dziś jest jednym z bardziej rozpoznawalnych utworów grupy.

W Sieci istnieje wiele coverów, a w programach telewizyjnych o tematyce muzycznej od czasu do czasu możemy się natknąć na „Use Somebody”. Kawałek wpada w ucho, tekstowi towarzyszy dobre, gitarowe granie – czego chcieć więcej? Może jeszcze tylko, aby wiedzieć dokładniej o czym oni śpiewają? Oraz dzięki temu poznać kilka ciekawych zwrotów? Proszę bardzo! Zaczynamy!

Tekst piosenki Kings Of Leon – Use Somebody

I've been roaming around
Always looking down at all I see
Painted faces, fill the places
I can’t reach

You know that I could use somebody
You know that I could use somebody

Someone like you, And all you know
And how you speak
Countless lovers under cover of the street

You know that I could use somebody
You know that I could use somebody
Someone like you

Off in the night
While you live it up, I'm off to sleep
Waging wars to shape the poet and the beat
I hope it's gonna make you notice
I hope it's gonna make you notice

Someone like me
Someone like me
Someone like me, somebody

Someone like you, somebody
Someone like you, somebody
Someone like you, somebody

I've been roaming around,
Always looking down at all I see

Tłumaczenie Kings Of Leon – Use Somebody

Włóczyłem się wkoło
Zawsze patrzyłem z góry na wszystko
Malowane twarze wypełniają miejsca
Których nie mogę dosięgnąć

Wiesz, że przydałby mi się ktoś
Wiesz, że przydałby mi się ktoś

Ktoś taki jak ty i wszystko co wiesz
I jak mówisz
Nie zliczeni kochankowie pod osłoną nocy

Wiesz, że przydałby mi się ktoś
Wiesz, że przydałby mi się ktoś
Ktoś taki jak ty

W nocy
Gdy ty szalejesz, ja odpływam w sen
Tocząc wojny by uformować poetę i rytm
Mam nadzieję, że to spowoduje, że dostrzeżesz
Mam nadzieję, że to spowoduje, że dostrzeżesz

Kogoś takiego jak ja
Kogoś takiego jak ja
Kogoś takiego jak ja, ktoś

Ktoś taki jak ty, ktoś
Ktoś taki jak ty, ktoś
Ktoś taki jak ty, ktoś

Włóczyłem się wkoło
Zawsze patrzyłem z góry na wszystko

Zwroty & Wyrażenia

Roam

I’ve been roaming around

Włóczyłem się

Jako czasownik to roaming around oznacza = błąkać się, wałęsać się, włóczyć się. Gdy chcemy powiedzieć, że włóczymy się bez celu jak najbardziej możemy użyć tego czasownika.

Przykład:

She’s been roaming a lot recently. = Ona włóczy się ostatnio dużo.

Roam jako rzeczownik to = wędrówka. Chociaż częściej ze słowem wędrówka kojarzy się bardziej trip, journey. Roam jest mniej popularne, ale równie poprawne.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem

Ze słowem look łącza się także inne możliwości. Można przecież nie tylko patrzeć czy spoglądać, możemy to look around = rozglądać się. Natomiast to look back znaczy = oglądać się za siebie. Przeglądając np. gazetę najlepiej jest powiedzieć o tej czynności = to look through sth zaś, gdy coś nam się nie podoba, odwracamy wzrok = to look away.

Look down

Always looking down at all I see

Zawsze patrzyłem z góry na to, co widziałem

To look down = patrzeć w dół, spoglądać w dół.

Przykłady:

I looked down and I saw this beautiful flower. = Spoglądając w dół zobaczyłem ten piękny kwiat.

To look down może również oznaczać = być przygnębionym, wyglądać na smutnego.

Przykład:

You look down – what has happened? = Wyglądasz na smutnego. Co się stało?

Be far-reaching and learn more!

far-reaching = doniosły, daleko idący

within reach = w zasięgu

to reach the summit = osiągnąć szczyt góry

to reach the age of = osiągnąć pewny wiek

to reach a goal = osiągnąć cel

to reach a settelment = osiągnąć ugodę

Reach

Painted faces, fill the places I can’t reach

Malowane twarze wypełniają miejsca, których nie mogę dosięgnąć

W tekście odnajdujemy słowa I can’t reach = nie mogę dosięgnąć (jako czegoś, np. celu).

Przykłady:

You can’t reach this. = Nie uda ci się osiągnąć tego.

I can’t reach this book on the high bookshelf. = Nie umiem dosięgnąć tej książki, która jest na wysokiej półce.

To reach to także = skontaktować się z kimś.

Przykład:

I can’t reach Mr. Brown. = Nie umiem skontaktować się z panem Brownem.

Jako rzeczownik reach oznacza zasięg. Możemy być out of  reach a coś może być /beyond  reach = poza zasięgiem.

Przykład:

It’s beyond my reach. = To jest poza moim zasięgiem (np. o kupnie zbyt drogiego auta).

Be off

Off in the night, while you live it up, I’m off to sleep

W nocy gdy ty szalejesz, ja odpływam w sen

To be off = odejść, wyjść, odjechać, być nieobecnym.

Przykład:

She is off today because she’s ill. = Jest dziś nieobecna z powodu choroby.

I’m off. = Nie ma mnie (potocznie).

Live it up

Off in the night, while you live it up, I’m off to sleep 

W nocy, gdy ty szalejesz, ja śnię

To live it up to idiom określający kogoś, kto cieszy się z życia, żyje nim na całego, innymi słowy oznacza on = szaleć, używać życia.

Przykład:

When I was studying very hard she lived it up in the dance club. = Kiedy uczyłem się ona szalała w klubie tanecznym.

It’s all about money…
Każdy by chciała aby jego dzienne zarobki = daily wage były high = wysokie. Tym bardziej życzymy sobie, aby weekly wage = tygodniowe zarobki były jeszcze higher = jeszcze wyższe. Jeśli nie interesuje nas minimum wage = płaca minimalna lub też living wage = pensja wystarczająca na utrzymanie należałoby przeprowadzić z szefem wage bargaining = negocjacje płacowe. Wtedy na wage slip/ wage sheet = pasku wypłaty suma powinna być większa.

Wage

Waging wars to shape the poet and the beat

Tocząc wojny by uformować poetę i rytm

To wage = prowadzić coś przeciwko czemuś (np. kampanię, wojnę).

Przykład:

They are waging wars against this country. = Oni prowadzą wojnę przeciw temu krajowi.

Wage = zarobki, płaca.

Przykład:

Did you ask about your wage during the job intwerwiew? = Czy pytałeś o zarobki podczas rozmowy o pracę?

Gonna

Skrót od going to – nieformalnie = mieć zamiar zrobić coś.

Przykład:

I ain’t gonna do this. = Nie mam zamiaru tego robić.

Like

Someone like me

Ktoś taki jak ja

Najczęściej znaczenie czasownika to like to = jako lubić coś /kogoś, np.: I like apples. = Lubię jabłka.

Ale like to także przyimek i właśnie w tym znaczeniu jest użyty w utworze. Możemy powiedzieć, że ktoś jest jak ktoś inny i wtedy mówimy = She’s like my friend = Ona jest jak mój przyjaciel.

Like to być może oznaczać także = na przykład.

He wants to eat something like fish and chips. = On chce coś zjeść na przykład rybę z frytkami.

Someone, somebody

Someone like me

Ktoś taki jak ja

Pewnie wielu z Was zastanawiało się jaka jest różnica między tymi dwoma słowami. W znaczeniu tych słów różnicy nie ma, ponieważ wyrazy te odnoszą się do określania ‘kogoś’, ‘kogokolwiek’ jako osoby.  Jednak somebody jest mniej formalne oraz jest częściej spotykane z mowie. Natomiast someone częściej używane w pisaniu.

Przykład:

I can see someone over there. = Widzę tam kogoś.

Somebody has stolen my wallet. = Ktoś ukradł mi portfel.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *