Justin Timberlake – Cry Me A River

Już sam tytuł to zapowiedź ciekawej lekcji języka angielskiego. ‚Cry me a river’ to idiom, który nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. Znaczy tyle co – płacz, możesz wylać rzekę łez, a to i tak niczego nie zmieni – wiem, że twoje łzy są nieprawdziwe.

Tekst piosenki Justin Timberlake – Cry Me A River

You were my sun
You were my earth
But you didn't know all the ways I loved you, no
So you took a chance
And made other plans
But I bet you didn't think that
They would come crashing down, no

You don't have to say, what you did
I already know, I found out from him
Now there's just no chance, for you and me
There'll never be
And don't it make you sad about it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alone
Now you tell me you need me
When you call me, on the phone
Girl I refuse
You must have me confused
With some other guy
Your bridges were burned, and now it's your turn
To cry, cry me a river
Cry me a riverer
Cry me a river
Cry me a river, yea yea

I know that they say
That somethings are better left unsaid
It wasn't like you only talked to him
And you know it
(Don't act like you don't know it)
All of these things people told me
Keep messing with my head
(Messing with my head)
You should've picked honesty
Then you may not have blown it
(Yea..)

You don't have to say, what you did
(Don't have to say, what you did)
I already know, I found out from him
(I already know, uh)
Now there's just no chance, for you and me
There'll never be
(No chance, you and me)
And don't it make you sad about it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alone
(All alone)
Now you tell me you need me
When you call me, on the phone
(When you call me on the phone)
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
(I'm not like them baby)
Your bridges were burned, and now it's your turn
(It's your turn)
To cry, cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving

You don't have to say, what you did,
(Don't have to say, what you did)
I already know, I found out from him
(I already know, uh)
Now there's just no chance, for you and me
There'll never be
(No chance, you and me)
And don't it make you sad about it

Cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Baby go on and just)
Cry me a river
(You can go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Cause I've already cried)
Cry me a river-er, yea yea
(Ain't gonna cry no more, yea-yea)

Cry me a river
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river
(Cry me, cry me)

Tłumaczenie Justin Timberlake – Cry Me A River

Byłaś moim Słońcem
Byłaś moją Ziemią
Lecz nie wiedziałaś, na jak wiele sposobów cię kochałem, nie
Więc zaryzykowałaś
I usnułaś inne plany
Ale założę się, nie pomyślałaś, że
One mogły legnąć w gruzach, nie

Nie musisz mówić, co zrobiłaś
Już wiem, dowiedziałem się od niego
Teraz nie ma już dla nas żadnej szansy
I już nigdy nie będzie
I nie udawaj, że jest ci z tego powodu przykro

Powiedziałaś, że mnie kochasz
Dlaczego mnie zostawiłaś, całkiem samego
Teraz mówisz mi, że mnie potrzebujesz
Kiedy dzwonisz
Dziewczyno nie godzę się na to
Musiałaś mnie pomylić
Z innym kolesiem
Twoje mosty zostały spalone, a teraz twoja kolej
By płakać, by wylewać rzekę łez
Wylej rzekę łez
Wylej rzekę łez
Wylej rzekę łez, tak tak

Wiem, że mawiają
Niektóre rzeczy lepiej przemilczeć
Nie łączyły cię z nim tylko rozmowy
I dobrze, o tym wiesz
(Nie udawaj, że nie wiesz)
Wszystkie te rzeczy, które słyszałem od innych
Mieszały mi nieustannie w głowie
(Nieustannie w głowie)
Powinnaś była wybrać uczciwość
Może wtedy byś tego nie zepsuła
(Tak)

Nie musisz mówić, co zrobiłaś
(Nie musisz mówić, co zrobiłaś)
Już wiem, dowiedziałem się od niego
(Już wiem, uh)
Teraz nie ma już dla nas żadnej szansy
Już nigdy nie będzie
(Żadnej szansy dla mnie i ciebie)
I nie udawaj, że jest ci z tego powodu przykro

Powiedziałaś, że mnie kochasz
Dlaczego mnie zostawiłaś, całkiem samego
(Całkiem samego)
Teraz mówisz mi, że mnie potrzebujesz
Kiedy dzwonisz
Dziewczyno nie godzę się na to
Musiałaś mnie pomylić
Z innym kolesiem
(Kochanie nie jestem jak inni, kochanie)
Twoje mosty zostały spalone, a teraz twoja kolej
(Twoja kolej)
By płakać, by wylewać rzekę łez
(No dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(No dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(Kochanie no dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez

Och
(Och)
Krzywda została wyrządzona
Więc chyba wychodzę
Och
(Och)
Krzywda została wyrządzona
Więc chyba wychodzę
Och
(Och)
Krzywda została wyrządzona
Więc chyba wychodzę
Och
(Och)
Krzywda została wyrządzona
Więc chyba wychodzę

Nie musisz mówić, co zrobiłaś
(Nie musisz mówić, co zrobiłaś)
Już wiem, dowiedziałem się od niego
(Już wiem, uh)
Teraz nie ma już dla nas żadnej szansy
Już nigdy nie będzie
(Żadnej szansy dla mnie i ciebie)
I nie udawaj, że jest ci z tego powodu przykro

Wylej rzekę łez
(No dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(Kochanie no dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(Możesz kontynuować i po prostu)
Wylej rzekę łez, tak tak

Wylej rzekę łez
(Kochanie no dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(No dalej, po prostu)
Wylej rzekę łez
(Bo ja właśnie wypłakałem)
Wylej rzekę łez, tak tak
(Nie zamierzam dłużej płakać, tak tak)

Wylej rzekę łez
Wylej rzekę łez, och
Wylej rzekę łez, och
Wylej rzekę łez, och

Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)

Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)
Wylej rzekę łez, och
(Wylej, wylej)

Zwroty & Wyrażenia

Earth

Earth & co.

What on earth? = Co do licha?
How on earth? = Jakim sposobem? Jakim cudem?
to move heaven and earth = poruszyć niebo i ziemię
heaven on earth = raj na ziemi

You were my earth

Byłaś moją Ziemią

Earth  = ziemia, gleba, stały ląd.

Earth  = Ziemia (jako planeta), np.: How many people live on the Earth? = Ile osób zamieszkuje planetę Ziemia?

Take a chance

So you took a chance

Więc zaryzykowałaś

To take a chance = zaryzykować, podjąć ryzyko, np.: It is just not worth taking any chances. = To nie jest po prostu tego warte, aby podejmować jakiekolwiek ryzyko.

Take a look! It will take only a while

to take a look = spojrzeć, rzucić okiem
to take a break = zrobić sobie przerwę
to take a deep breath = wziąć głęboki oddech
to take a picture/ photograph = robić zdjęcie
to take a step = zrobić krok
to take a seat = zająć miejsce, usiąść
to take a while = zająć chwilę
to take a bite = skosztować, spróbować czegoś
to take a drink = wziąć łyka (np. kawy)
to take a risk = podejmować ryzyko

Make plans

And made other plans

I usnułaś inne plany

To make plans = planować, czynić plany, np.: We have already made some plans for the weekend with our friends. = Mamy już pewne plany na weekend z naszymi przyjaciółmi.

Make czy do?

Zarówno czasownik to do (past tense: did, past participle: done), jak i czasownik to make (past tense: made, past participle: made) tłumaczymy jako = robić/ zrobić. W języku angielskim istnieją jednak takie zwroty i wyrażenia, w których make i do tworzą stałe kolokacje. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

  • Wybrane kolokacje z make:

to make a noise = hałasować

to make a mistake = popełnić błąd

to make a lot of money = zarobić dużo pieniędzy

to make sense = mieć sens

to make a choice = dokonać wyboru

to make an appointment = umówić się

to make progress = robić postępy

to make an offer = złożyć ofertę

to make a decision = podjąć decyzję

make a profit = osiągnąć zysk

to make a promise = złożyć obietnicę

to make the bed = posłać łóżko

  • Wybrane kolokacje z do:

to do a degree in something = zdobyć stopień naukowy w danej dziedzinie

to do an exercise = robić ćwiczenie

to do your duty = spełnić swój obowiązek

to do damage = wyrządzić szkodę

to do a favour = wyświadczyć przysługę

to do one’s best = dołożyć wszelkich starań

to do homework = odrabiać pracę domową

to do business = robić interesy

to do harm = krzywdzić

to do research = prowadzić badania naukowe

to do shopping = robić zakupy

to do sport = uprawiać sport

to do one’s hair = uczesać się

Bet

But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no

Ale założę się, nie pomyślałaś, że one mogły legnąć w gruzach, nie

To bet = zakładać się o coś, np. Do you want to bet? = Chcesz się założyć?

Bet = zakład, np.: Who won the bet? = Kto wygrał zakład?

Refuse

Łyk gramatyki

W tym wersie mamy ciekawą konstrukcję gramatyczną, jaką jest konstrukcja z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym.

modal verb + have + czasownik (part participle)

Przykłady:

Look at this boy! He has a black eye. He must have fought. = Spójrzcie na tego chłopca! Ma sine oko. Musiał się bić.

You needn’t have brought me these flowers. = Nie musiałeś przynosić mi kwiatów.

Girl I refuse, you must have me confused

Dziewczyno nie godzę się na to, musiałaś mnie pomylić

To refuse = odmawiać, np.: She refused to lend me any money. = Omówiła pożyczenia mi jakichkolwiek pieniędzy.

Burn

Your bridges were burned, and now it’s your turn

Twoje mosty zostały spalone, a teraz twoja kolej

To burn = palić się, płonąć, np.: She was burnt at the stake. = Została spalona na stosie.

Turn

Your bridges were burned, and now it’s your turn

Twoje mosty zostały spalone, a teraz twoja kolej

Turn = kolej, kolejka, np.: You’ll have to be patient and wait your turn. = Musisz być cierpliwy i poczekać na swoją kolejkę.

To turn = odwracać się, skręcać, np.: You have to turn right. = Musisz skręcić w prawo.

Pick

You should’ve picked honesty

Powinnaś była wybrać uczciwość

To pick = wybierać; zbierać, zrywać (kwiaty, owoce).

Przykład:

I picked John to be my husband. = Wybrałam Janka na swojego męża.

Blow

Then you may not have blown it

Może wtedy byś tego nie zepsuła

To blow = wiać, dmuchać, np.: The wind is blowing very hard. = Wiatr wieje bardzo mocno.

Done

The damage is done

Krzywda została wyrządzona

Done = zrobione, załatwione, np.: My work is done. = Moja praca jest zrobiona.

Well done! = Dobra robota!

Well-done = dobrze wysmażony (o mięsie).

Ćwiczenie

Czy dokładnie przestudiowaliście tę lekcję? Take a risk and try to fill in the blanks!

1. Drink a cold beer and  ____________ of wheatcake.
2. It __________________ before he could join his wife again.
3. Please choose your table and ___________ on your own.
4. It’s our goal to ______________  forward as a team.
5. The students ______________ to document the results of work.
6. It is not the moment to ___________________. We have to work.

 

 Has our lesson helped you with making progress with your English? 🙂

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

Justin Timberlake Polska

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. czytelniczka

    super lekcja 🙂 jestem pod wielkim wrażeniem, ta strona dużo mi daje 🙂 oby tak dalej czekam na następne 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *