James Bay – Hold Back The River

„Hold Back The River” to szybko wpadająca w ucho piosenka o miłości. James Bay mimo, że nie używa skomplikowanych efektów dźwiękowych czy wizualnych w teledysku to oczarowuje słuchającego, że chce się słuchać tej piosenki jeszcze raz i jeszcze raz.

Zapraszamy na ciekawą lekcję angielskiego na podstawie tego pięknego utworu!

Tekst piosenki James Bay – Hold Back The River

Tried to keep you close to me
But life got in between
Tried to square not being there
But think that I should've been

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minute and see where you hide
Hold back the river, hold back

Once upon a different life
We rode our bikes into the sky
But now we're caught against the tide
Those distant days all flashing by

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, hold back

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minute and see where you hide
Hold back the river, hold back

Oh, oho, oho, oho, oho
Oho, oho, oho, oho

Lonely water, lonely water
Won't you let us wander
Let us hold each other
Lonely water, lonely water
Won't you let us wander
Let us hold each other

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, hold back

Hold back the river, let me look in your eyes
Hold back the river, so I
Can stop for a minute and be by your side
Hold back the river, hold

Lonely water, lonely water
Won't you let us wander
Let us hold each other
Lonely water, lonely water
Won't you let us wander
Let us hold each other

Tłumaczenie James Bay – Hold Back The River

Próbowałem trzymać cię blisko mnie
Ale życie weszło pomiędzy nas
Próbowałem to wyprostować nie będąc tam
Ale myślę, że powinienem tam być

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy
Wstrzymaj rzekę żebym
Mógł zatrzymać się na chwilę i zobaczyć gdzie się ukrywasz
Wstrzymaj rzekę, wstrzymaj

Dawno temu w innym życiu
Prowadziliśmy nasze rowery w niebo
Ale teraz utkwiliśmy w fali
Tych wszystkich odległych, przemykających dni

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy
Wstrzymaj rzekę, żebym
Mógł zatrzymać się na chwilę i być obok ciebie
Wstrzymaj rzekę, wstrzymaj

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy
Wstrzymaj rzekę, żebym
Mógł zatrzymać się na chwilę i być obok ciebie
Wstrzymaj rzekę, wstrzymaj

Oh, oho, oho, oho, oho
Oho, oho, oho, oho

Samotna woda, samotna wodo
Czemu nie pozwalasz nam wędrować
Pozwól nam trzymać się razem
Samotna woda, samotna wodo
Czemu nie pozwalasz nam wędrować
Pozwól nam trzymać się razem

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy
Wstrzymaj rzekę, żebym
Mógł zatrzymać się na chwilę i być obok ciebie
Wstrzymaj rzekę, wstrzymaj

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy
Wstrzymaj rzekę, żebym
Mógł zatrzymać się na chwilę i być obok ciebie
Wstrzymaj rzekę, wstrzymaj

Samotna woda, samotna wodo
Czemu nie pozwalasz nam wędrować
Pozwól nam trzymać się razem
Samotna woda, samotna wodo
Czemu nie pozwalasz nam wędrować
Pozwól nam trzymać się razem

Zwroty & Wyrażenia

Get in

But life got in between

Ale życie weszło pomiędzy  nas

To get in =  wejść, wchodzić.

Przykład:

As he got in everybody started singing. = Kiedy on wszedł wszyscy zaczęli śpiewać.

Square

Squarely into your memory!
squarely = bezpośrednio, wprost

squared = w kratkę, kratkowany

square meal = pełny posiłek

from square one = od początku

square deal = sprawiedliwe traktowanie

square meter = metr kwadratowy

Tried to square not being there

Próbowałem to wyprostować nie będąc tam

To square = wyprostować, wyrównać.

Przykład:

The teams squared the amount of points in the final match. = Drużyny wyrównały liczbę punktów w końcowym meczu.

Hold back

Hold back the river, let me look in your eyes

Wstrzymaj rzekę, pozwól mi popatrzeć ci w oczy

To hold back = wstrzymać, utrzymać w tajemnicy.

Przykład:

She must have a reason to hold back it. = Ona musi mieć powód by utrzymywać to w tajemnicy.

Once upon

I żyli długo i szczęśliwie...

Once upon a time to zwrot często używany przy rozpoczynaniu bajek i opowieści dla dzieci. Innym takim zwrotem, pojawiającym się na końcu takich opowieści, jest happily ever after = długo i szczęśliwie.

Once upon a different life

Dawno temu w innym życiu

Once upon a time  = kiedyś, dawno, dawno temu.

Przykład:

Once upon a time there was a cruel woman. = Dawno temu była tutaj okrutna kobieta.

Tide

But now we’re caught against the tide

Ale teraz utkwiliśmy w fali

Tide = pływ, fala, bieg, rozwój sytuacji, np.: Be cautious, the tide is coming. = Bądź ostrożny, fala się zbliża.

Flash by

Those distant days all flashing by

Tych wszystkich odległych, przemykających dni

To flash by = przemykać.

Przykład:

In that terrible moment the life flashed by in front of my eyes. = W tym strasznym momencie życie przemknęło mi przed oczami.

Side

On the bright side of knowledge

side by side = obok siebie

side effect = efekt uboczny

on either side = po obu stronach

the far side = najdalszy

Can stop for a minute and be by your side

Mógł zatrzymać się na chwilę i być obok ciebie

Side = bok, strona, zbocze.

Przykład:

This side of the hill is very steep. = Ta strona wzgórza jest bardzo stroma.

Lonely

Lonely water, lonely water, won’t you let us wander

Samotna woda, samotna wodo czemu nie pozwalasz nam wędrować

Lonely = samotny.

While living abroad I felt very lonely. = Kiedy mieszkałam za granicą czułam się bardzo samotna.

Z tym przymiotnikiem związany jest ciekawy idiom – to plough a lonely furrow = pracować samodzielnie, pracować bez niczyjej pomocy, np.: He’d always been happier working in isolation, ploughing a lonely furrow. = Zawsze był szczęśliwszy, pracując w odosobnieniu, pracując bez niczyjej pomocy.

 

Czy dzięki lekcji angielskiego z Jamesem Bay’em i jego niezwykłej piosence udało Wam się nauczyć dużo by ploughing a lonely furrow? 😉

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *