Hozier – Take Me To Church

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Hozier to kolejny „chłopak z gitarą”, który nie wyróżnia się niczym szczególnym, śpiewa lekkie piosenki i przygrywa sobie do nich na gitarze. Jednak obok piosenek tego irlandzkiego artysty nie można przejść obojętnie, ich teksty zmuszają do głębszych przemyśleń. Jak twierdzi sam artysta: „Dla mnie słowa piosenki są ich prawdziwym sercem i formą wyrażania mojej opowieści”.

Mimo że piosenka “Take Me to Church” porusza trudne tematy – religia, homoseksualizm i homofobia, to nie przeszkodziło jej wspiąć się na szczyty list przebojów.

W piosence zostały użyte słowa Christophera Hitchensa, pisarza-ateisty: „Urodziłem się chory; rozkaż mi być lepszym”. Teledysk porusza problem przemocy wobec homoseksualistów oraz krytykuje karanie homoseksualizmu przez rosyjski rząd.

Tekst piosenki Hozier – Take Me To Church

My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner

If the heavens ever did speak
She's the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week

'We were born sick' you heard them say it

My Church offers no absolution
She tells me, 'Worship in the bedroom'
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you

I was born sick,
But I love it
Command me to be well
Amen, amen, amen, amen

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the goddess on my side
She demands a sacrifice

Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That's a fine looking high horse
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful

That looks tasty
That looks plenty
This is hungry work

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins so you can sharpen your knife
Offer me my deathless death
Good God, let me give you my life

No Masters or Kings
When the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin

In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Amen, amen, amen, amen

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Tłumaczenie Hozier – Take Me To Church

Moja ukochana ma poczucie humoru
Jest jak chichot na pogrzebie
Wie, że nikt jej nie akceptuje
Już dawno powinienem był ją wielbić

Jeżeli niebiosa kiedykolwiek przemówiły
To ona jest ich ostatnim prawdziwym głosem
Każda niedziela jest coraz bardziej ponura
Nowa trucizna każdego tygodnia

Słyszysz, jak mówią: “Urodziliśmy się chorzy”

Moja religia nie daje rozgrzeszenia
Ona mówi, żebym czcił w sypialni
Jedyne niebo, do którego trafię
Będzie tam, gdzie jestem sam z Tobą

Urodziłem się chory
Ale to kocham
Rozkaż mi być lepszym
Amen, amen, amen, amen

Zabierz mnie do kościoła
Będę oddawać cześć jak pies w świątyni Twoich kłamstw
Wyznam Tobie moje grzechy, a Ty naostrzysz nóż
Daj mi nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać Tobie swoje życie

Jeżeli jestem poganinem dobrych czasów
To moja ukochana jest słońcem
Muszę złożyć ofiarę
Żeby zatrzymać boginię przy sobie

Wysusz całe morze
Przynieś coś lśniącego
I coś mięsnego na główne danie
Ten wysoki koń wygląda świetnie
Co macie w stajni?
Mamy tłum głodujących wiernych

To wygląda smacznie
To wygląda obficie
To jest głodna praca

Zabierz mnie do kościoła
Będę oddawać cześć jak pies w świątyni Twoich kłamstw
Wyznam Tobie moje grzechy, a Ty naostrzysz nóż
Daj mi nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać Tobie swoje życie

Nie będzie władców ani królów
Gdy zacznie się rytuał
Nie ma słodszej niewinności niż nasz łagodny grzech

W szaleństwie i brudzie tej smutnej ziemskiej sceny
Tylko wtedy jestem człowiekiem
Tylko wtedy jestem czysty
Amen, amen, amen, amen

Zabierz mnie do kościoła
Będę oddawać cześć jak pies w świątyni Twoich kłamstw
Wyznam Tobie moje grzechy, a Ty naostrzysz nóż
Daj mi nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać Tobie swoje życie

Zwroty & Wyrażenia

Giggle

She’s the giggle at a funeral

Jest jak chichot na pogrzebie

To giggle = chichotać, np.: Two girls were looking at the football team and giggling. = Dwie dziewczyny spoglądały na drużynę piłkarską i chichotały.

Giggle = chichot, np.: I answered the phone and I heard nothing but a giggle. = Podniosłam słuchawkę i usłyszałam tylko chichot.

To give somebody the giggles = rozśmieszyć kogoś, np.: This film always gives me the giggles. = Ten film zawsze mnie rozśmiesza.

Disapproval

Knows everybody’s disapproval

Wie, że nikt jej nie akceptuje

Disapproval = nieprzychylność, brak akceptacji, np.: Her boss showed disapproval to her new project. = Jej szef nie zaakceptował jej nowego projektu.

Mouthpiece

She’s the last true mouthpiece

To ona jest ich ostatnim prawdziwym głosem

Mouthpiece =

= ustnik (w instrumencie muzycznym, w telefonie), np.: He cleans his clarinet’s mouthpiece every day. = On czyści ustnik klarnetu każdego dnia.

= rzecznik, np.: He has been this company’s mouthpiece for many years. = On jest rzecznikiem tej firmy od wielu lat.

Bleak

Every Sunday’s getting more bleak

Każda niedziela jest coraz bardziej ponura

Bleak = ponury, przygnębiający, np.: Days in autumn are usually rainy and bleak. = Jesienne dni są zazwyczaj deszczowe i ponure.

Absolution

Hozier wyjaśnia znaczenie piosenki

My Church offers no absolution

Moja religia nie daje rozgrzeszenia

Absolution = rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów, np.: The man confessed his sins and asked the priest for absolution. = Mężczyzna wyznał swoje grzechy i prosił księdza o rozgrzeszenie.

Worship

She tells me, ‚Worship in the bedroom’

Ona mówi, żebym czcił w sypialni

To worship =

= czcić, np.: The Buddhists worship Buddha. = Buddyści czczą Buddę.

= uwielbiać, np.: He worships fast cars. = On uwielbia szybkie samochody.

Shrine

I’ll worship like a dog at the shrine of your lies

Będę oddawać cześć jak pies w świątyni Twoich kłamstw

Shrine = kapliczka, sanktuarium, świątynia, np.: The group of tourists stopped by the old wooden shrine in the woods. = Grupa turystów zatrzymała się obok starej drewnianej kapliczki w lesie.

Sacrifice

Cover utworu w wykonaniu Eda Sheerana

She demands a sacrifice

Muszę złożyć ofiarę

Sacrifice =

= poświęcenie, np.: She was ready for any kind sacrifice to provide for her family. = Była gotowa na jakiekolwiek poświęcenie, żeby utrzymać rodzinę.

= ofiara, np.: The ancient Greeks offered slaves as sacrifices to their gods. = Starożytni Grecy składali niewolników w ofierze dla swoich bogów.

To sacrifice =

= poświęcić, np.: He sacrificed his career in favour of the family. = Poświęcił karierę na rzecz rodziny.

= złożyć w ofierze, np.: Some tribes sacrifice animals to their gods. = Niektóre plemiona składają zwierzęta w ofierze dla swoich bogów.

High horse

That’s a fine looking high horse

Ten wysoki koń wygląda świetnie

Zwrot to be/get on one’s high horse oznacza = traktować innych z góry, uważać się za lepszego.

Przykład:

As a politician, he shouldn’t get on his high horse. = Jako polityk, nie powinien traktować innych z góry.

 

Co sądzicie o tym artyście?

Czy podoba się Wam lekcja na podstawie tej piosenki?

Czekamy na Wasze komentarze!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Czytelnik52

  Trzy sprawy:
  1) Bezwzględnie pochwalam pracowitość autorki, ciekawe przykłady, chęć przybliżenia szerokim rzeszom słuchaczy treści popularnego utworu (w końcu ponad ćwierć miliarda wyświetleń).

  2) W „Zwrotach i wyrażeniach” jest następujący przykład: „Sta­ro­żytni Grecy skła­dali nie­wol­ni­ków w ofie­rze dla swo­ich bogów”. Owszem, zdarzało się to, zwłaszcza przed okresem klasycznym, jednak wydaje się, że to akurat nie Grecy są najbardziej reprezentatywni w tej dziedzinie ofiar z ludzi w porównaniu z bliższymi czasowo Celtami czy Germanami, nie wspominając już Aztekach czy Kartagińczykach. Uważam za krzywdzące stygmatyzowanie ich w przykładach, do których mogą się odwoływać adepci języka angielskiego.

  3)Problemem jest tutaj co najmniej wątpliwy, żeby nie powiedzieć bełkotliwy przekaz zawarty w omawianej piosenki, a zwłaszcza pewna swoboda w podszczypywaniu chrześcijan, tak jakoś niestety rzadka w publicznych wypowiedziach o innych religiach.

  Pozdrawiam uprzejmie

  Czytelnik50

  Jed­nak obok pio­se­nek tego irlandz­kiego arty­sty nie można przejść obo­jęt­nie, jego tek­sty zmu­szają do głęb­szych prze­my­śleń. Jak twier­dzi sam arty­sta: „Dla mnie słowa pio­senki są ich praw­dzi­wym ser­cem i formą wyra­ża­nia mojej opowieści”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *