Fool’s Garden – Lemon Tree

„Lemon Tree” to najbardziej popularny utwór niemieckiego zespołu Fool’s Garden. Piosenka pochodzi z płyty „Dish of the Day” wydanej w 1995 roku. „Lemon Tree” przez kilka tygodni królował na niemieckich listach przebojów, a także był absolutnym numerem jeden w Irlandii.

Dzisiaj utwór o drzewie cytrynowym jest chyba znany każdemu i to właśnie o nim nasza dzisiejsza lekcja. Have fun!

Tekst piosenki Fool’s Garden – Lemon Tree

I'm sitting here in the boring room 
It's just another rainy Sunday afternoon 
I'm wasting my time 
I got nothing to do 
I'm hanging around 
I'm waiting for you 
But nothing ever happens and I wonder

I'm driving around in my car 
I'm driving too fast 
I'm driving too far 
I'd like to change my point of view 
I feel so lonely 
I'm waiting for you 
But nothing ever happens and I wonder 

I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 
And all that I can see is just a yellow lemon-tree 
I'm turning my head up and down 
I'm turning turning turning turning turning around 
And all that I can see is just another lemon-tree 

Sing, dah...

I'm sitting here 
I miss the power 
I'd like to go out taking a shower 
But there's a heavy cloud inside my head 
I feel so tired 
Put myself into bed 
While nothing ever happens and I wonder 

Isolation is not good for me 
Isolation I don't want to sit on the lemon-tree 
I'm steppin' around in the desert of joy 
Baby anyhow I'll get another toy 
And everything will happen and you wonder 

I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 
And all that I can see is just another lemon-tree 
I'm turning my head up and down 
I'm turning turning turning turning turning around 
And all that I can see is just another lemon-tree 

Tłumaczenie Fool’s Garden – Lemon Tree

Siedzę tutaj, w tym nudnym pokoju
Jest kolejne deszczowe, niedzielne popołudnie
Marnuje swój czas
Nie mam nic do roboty
Pałętam się
Czekam na ciebie
Ale nic się nie dzieje i tak się zastanawiam 

Jadę samochodem
Jadę za szybko
Jadę za daleko
Chciałbym zmienić swój punkt widzenia
Czuje się taki samotny
Czekam na ciebie
Ale nic się nie dzieje i tak się zastanawiam

Zastanawiam się jak
Zastanawiam się dlaczego
Powiedziałaś mi wczoraj o błękitnym, błękitnym niebie
A wszystko co ja widzę to tylko żółte drzewo cytrynowe
Kręcę głową do góry i w dół
Kręcę, kręcę, kręcę, kręcę, kręcę się w kółko
A wszystko co widzę to kolejne drzewo cytrynowe

Śpiewaj, dah...

Siedzę tutaj
Brak mi sił
Chciałbym wyjść, wziąć prysznic
Ale ciężka chmura siedzi w mojej głowie
Czuję się zmęczony
Kładę się do łóżka
Ale nic się nie dzieje i tak się zastanawiam

Odosobnienie nie jest dla mnie dobre
Odosobnienie, nie chcę siedzieć na drzewie cytrynowym
Krążę po pustyni radości
Kochanie, jakkolwiek zdobędę inny drobiazg
I wszystko się wydarzy, zdziwisz się

Zastanawiam się jak
Zastanawiam się dlaczego
Powiedziałaś mi wczoraj o błękitnym, błękitnym niebie
A wszystko co ja widzę to tylko żółte drzewo cytrynowe
Kręcę głową do góry i w dół
Kręcę, kręcę, kręcę, kręcę, kręcę się w kółko
A wszystko co widzę to kolejne drzewo cytrynowe

Zwroty & Wyrażenia

Waste

I’m wasting my time 

Marnuję swój czas

To waste = marnować, trwonić, np.: Don’t waste money on things you don’t need. = Nie marnuj pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebujesz.

Popularnym idiomem w języku angielskim jest:

To waste your breath = strzępić sobie język, gadać na próżno, np.: Don’t waste your breath speaking with him – he won’t listen anyway. = Nie strzęp sobie języka na rozmowę z nim – i tak cię nie posłucha

Hang around

I’m hanging around 

Pałętam się

To hang around = pałętać się, kręcić się (po jakimś miejscu), np.: He was hanging around our office instead of doing his job. = Kręcił się po naszym biurze zamiast zająć się pracą.

Czasownik to hang ma wiele innych znaczeń, oto kilka z nich:

To hang =

=  wieszać, wisieć, powiesić (np. obrazek), np.: Hang your jacket on that hook. = Powieś swoja kurtkę na tym haczyku.

= uśmiercić przez powieszenie, np.: She hung herself because of her problems. = Powiesiła się z powodu swoich problemów.

=  zawiesić się (o komputerze), np.: When I opened that website the computer hung. = Kiedy otworzyłem tą stronę komputer się zawiesił.

=  wstawić (drzwi), np.: Hanging a door in a door frame seems like a simple task. = Wstawianie drzwi w futrynę wydaje się być prostym zadaniem.

=  spędzać czas, np.: He hangs out with his girlfriend. = On spędza czas ze swoją dziewczyną.

= kłaść tapetę, np.: Would you like to hang the wallpaper in this room? = Czy chciałbyś położyć tapetę w tym pokoju?

View

I’d like to change my point of view 

Chciałbym zmienić swój punkt widzenia

View = pogląd, zdanie, opinia, pole widzenia, widok, sceneria, krajobraz.

Przykłady:

We have strong political views. = Mamy silne poglądy polityczne.

She has an optimistic view of life. = Ona ma optymistyczne spojrzenie na życie.

The view from the top of the mountains is amazing. = Widok ze szczytu góry jest niesamowity.

Wonder

I wonder how
I wonder why

Zastanawiam się jak

Zastanawiam się dlaczego

To wonder = zastanawiać się, dziwić się, np.: I wonder why he left the party so early. = Zastanawiam się, dlaczego wyszedł z imprezy tak szybko.

Blue & Yellow

Yesterday you told me ’bout the blue blue sky

Wczoraj mówiłaś o błękitnym niebie

And all that I can see is just a yellow lemon-tree

A wszystko co ja widzę to tylko żółte drzewo cytrynowe

W utworze pojawią się kolory blue = niebieski i yellow = żółty. W języku angielskim często kolory pojawiają się w idiomach. Oto kilka najbardziej znanych idiomów, zawierających te kolory:

Out of the blue = nagle, znienacka, niespodziewanie, np.: The idea of  buying a new car came out of the blue. =  Pomysł kupna nowego samochodu pojawił się nagle.

A bolt from the blue = grom z jasnego nieba, np.: The news about their marriage was a bolt from the blue for us. = Wiadomość o ich ślubie była dla nas jak grom z jasnego nieba.

A blue-eyed boy = ulubieniec, np.: He’s the manager’s blue-eyed boy. = On jest ulubieńcem szefa.

Once in the blue moon = raz na ruski rok, od wielkiego dzwonu, np.: They visit his grandmother once in the blue moon. = Oni odwiedzają swoją babcię raz na ruski rok.

To have a yellow belly/ have a yellow streak down one’s back/ to be yellow bellied = być tchórzem, np.: He’s got a yellow streak down his back. I’m sure he won’t race. = On jest tchórzem. Jestem pewien, że nie będzie się ścigał.

Tree

Skąd się wzięło słowo spruce?

Rzeczownik spruce oznacza = świerk, a pochodzenie tego słowa ma niezwykle ciekawą historię.

W XV wieku  na Wyspach Brytyjskich sprzedawano świerki importowane z Prus Królewskich, będących wówczas prowincją Polski. Anglicy słysząc, że towar pochodzi “z Prus” przyzwyczaili się do określania go jako spruce.
Tak zostało do dzisiaj, a więc spruce = świerk.

And all that I can see is just another lemon-tree

 A wszystko co ja widzę to tylko żółte drzewo cytrynowe

Korzystając z okazji, że tytuł piosenki to „Lemon Tree”, warto trochę bardziej wgłębić się w temat drzew.

Nazwy fruit trees = drzew owocowych tworzymy przez dodanie przed wyrazem tree angielskiego odpowiednika danego owocu, np.:

Apple tree = jabłoń.

Pear tree = grusza.

Warto również przyjrzeć się innym rodzajom drzew:

Oak tree = dąb.

Pine tree = sosna.

Maple tree = klon.

Chestnut tree = kasztanowiec.

Birch tree = brzoza.

Rowan tree = jarzębina.

Lime tree = lipa.

Beech tree = buk.

Turn

I’m turning my head up and down

Kręcę głową do góry i w dół

To turn = obracać się, odwracać się, skręcać, kręcić się (wokół czegoś), zmieniać się, kończyć (ileś lat).

Przykłady:

She turned and left the house. = Odwróciła się i wyszła z domu.

Turn right at the traffic light. = Skręć w prawo na światłach.

My son’s just turned five. = Mój syn skończył pięć lat.

Warto znać!

To turn on/ turn off = włączyć/ wyłączyć, np.: Turn the light on/off, please. = Zapal/zgaś proszę światło.

To turn down = przygaszać (światło), ściszać (dźwięk), odrzucać (ofertę), odmawiać (komuś).

Przykłady:

Turn the radio down!  = Przycisz radio!

Why did they turn down your invitation? = Dlaczego odrzucili twoje zaproszenie?

Miss

I miss the power

Brakuje mi sił

To miss = chybić, nie trafić, nie zauważyć czegoś, spóźnić się, nie zdążyć, ominąć, uniknąć, tęsknić.

Przykłady:

She wanted to throw the paper in the bin but she missed. = Chciała wyrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.

Learn & Enjoy!

killjoy = malkontent, psujący innym zabawę, np..: I don’t want to sound like a killjoy, but we have to finish the project tonight. = Nie chcę wyjść na malkontenta, ale musimy dzisiaj skończyć projekt.

jump for joy = skakać z radości, np.: They didn’t jump for joy when they heard the news. = Nie skakali z radości, kiedy usłyszeli wieści.

full of the joys of spring = cały w skowronkach, np.: She’s full of the joys of spring because she got promoted. = Ona jest cała w skowronkach, bo awansowała.

Try not to miss the train this time. = Postaraj się tym razem nie spóźnić na pociąg.

If you go now, you’ll miss the crowds. = Jeśli wyjdziecie teraz unikniecie tłumów.

What did you miss most when you worked abroad? = Za czym tęskniłeś najbardziej kiedy pracowałeś za granicą?

Step

I’m stepping around in the desert of joy

Krążę po pustyni radości

To step = kroczyć, stąpać, nadepnąć, np.: Don’t step on the broken glass. = Nie nadepnij na potłuczone szkło.

Istnieje wiele popularnych zwrotów ze step, oto kilka z nich:

to step back = odsunąć się, np.: He stepped aside to let the old lady pass. = Odsunął się by przepuścić starszą panią.

to step aside/ down = ustąpić miejsca, odsunąć się, ustępować ze stanowiska, zrezygnować na korzyść kogoś innego,
np..: The senior researcher made a decision to step down for a younger worker. = Starszy naukowiec postanowił ustąpić stanowiska młodszemu pracownikowi.

Joy

I’m stepping around in the desert of joy

Krążę po pustyni radości

Joy = radość, uciecha, przyjemność, np.: I felt joy at seeing them again. = Czułem radość, że znowu mogę ich zobaczyć.

 

Co sądzicie o tej lekcji i o tej piosence?

Lubicie takie stare, dobre hity?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. a.

    Ta piosenka jest bardzo smutna – have fun jest co najmniej nie na miejscu.
    Tytułowe lemon tree to symbol tragedii – to drzewo, o które rozbiła się w wypadku samochodowym ukochana artysty, niestety zginęła . Załamany po jej śmierci szuka jej, ale niestety już nie znajdzie. Piosenka jest bardzo symboliczna, nie można jej tłumaczyć dosłownie.

    Warto czasem poznać najpierw okoliczności w jakich powstał utwór, bo to pozawala też na wykładnię i tłumaczenie między wierszami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *