Anna Piotrowska

Studentka drugiego roku studiów magisterskich filologii angielskiej, korepetytorka i lektorka języka angielskiego. Zwolenniczka e-learningu i szeroko pojętej nowoczesnej edukacji.

Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka śpie­wa­ją­ca cock­ney­em, któ­ra by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wie­ku szes­na­stu lat posta­no­wi­ła rzu­cić szko­łę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i…