Foo Fighters – The Pretender

Foo Fighters to zespół założony przez Dave’a Grohla, który przez wiele lat udzielał się artystycznie jako perkusista Nirvany. Po śmierci Kurta Cobaina, Grohl założył własny zespół, w którym to już nie usiadł za bębnami ale przejął rolę wokalisty, zresztą z bardzo dobrym rezultatem.

Utwór „The Pretender” pochodzi z szóstego albumu zespołu i w 2007 roku, kiedy to został wydany, znalazł się wśród 100 najlepszych kompozycji roku magazynu „The Rolling Stone”.

Zatem zobaczmy, czego ta piosenka może nas nauczyć!

Tekst piosenki Foo Fighters – The Pretender

Keep you in the dark
You know they all pretend
Keep you in the dark
And so it all began

Send in your skeletons
Sing as their bones go marching in... again
The need you buried deep
The secrets that you keep are ever ready
Are you ready
I'm finished making sense
Done pleading ignorance
That whole defense

Spinning infinity, boy
The wheel is spinning me
It's never-ending, never-ending
Same old story

What if I say I'm not like the others
What if I say I'm not just another one of your plays
You're the pretender
What if I say I will never surrender

What if I say I'm not like the others
What if I say I'm not just another one of your plays
You're the pretender
What if I say I will never surrender

In time or so I'm told
I'm just another soul for sale... oh, well
The page is out of print
We are not permanent
We're temporary, temporary
Same old story

What if I say I'm not like the others
What if I say I'm not just another one of your plays
You're the pretender
What if I say I will never surrender

What if I say I'm not like the others
What if I say I'm not just another one of your plays
You're the pretender
What if I say I will never surrender

I'm the voice inside your head
You refuse to hear

Tłumaczenie Foo Fighters – The Pretender

Trzymają cię w niewiedzy
Ty wiesz, że oni wszyscy udają
Trzymają cię w niewiedzy
I tak to wszystko się zaczyna

Wyślij swoje szkielety
Śpiewaj gdy ich kości maszerują … znowu
Potrzeba którą zakopałeś głęboko
Sekrety które trzymasz są zawsze gotowe
Czy ty jesteś gotowy
Kończę odszukiwać sens
Koniec z tłumaczeniem nieznajomości sprawy
Całą tą obroną

Wirująca nieskończoność, chłopcze
Koło kręci mną
To nigdy się nie kończy, nie kończy
Ta sama śpiewka

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolejną twoją zagrywką
Jesteś oszustem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie poddam

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolejną twoją zagrywką
Jesteś oszustem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie poddam

Z czasem a przynajmniej tak mi powiedzieli
Jestem tylko kolejną duszą na sprzedaż … no cóż
Strona jest wydrukowana
Nie jesteśmy wieczni
Jesteśmy tymczasowi, tymczasowi
Ta sama śpiewka

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolejną twoją zagrywką
Jesteś oszustem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie poddam

Co jeśli powiem, że nie jestem jak inni
Co jeśli powiem, że nie jestem kolejną twoją zagrywką
Jesteś oszustem
Co jeśli powiem, że się nigdy nie poddam

Jestem głosem w twojej głowie
Odmawiasz słuchania

Gramatyka

Tryb rozkazujący

Send in your skeletons

Wyślij swoje szkielety

Trybu rozkazującego tak jak nazwa wskazuje, używamy, aby wydać komuś rozkaz, polecenie, czyli zamiast zapytać: „Czy mógłbyś zamknąć okno?” powiemy „Zamknij okno.”

Zdania w trybie rozkazującym tworzymy w sposób następujący:

czasownik + dopełnienie

Czyli przy tworzeniu zdań nie wstawiamy podmiotu, tylko od razu przechodzimy do czasownika.

Przykłady:

Shut the door. = Zamknij drzwi.

Pass me the salt. = Podaj mi sól.

Go away! = Odejdź!

Przeczenie tworzymy natomiast w ten sposób:

don’t + czasownik + dopełnienie

Przykłady:

Don’t open the door. = Nie otwieraj drzwi.

Don’t come closer. = Nie podchodź bliżej.

Don’t forget. = Nie zapomnij.

Zwroty & Wyrażenia

Keep in the dark

Keep calm and learn it all!

Oto przykłady innych ciekawych phrasal verbs z czasownikiem to keep:

to keep off = nie zbliżać się, unikać, np.: Keep off the grass! = Nie wchodzić na trawę!

to keep on = nie przestawać, kontynuować, np.: Keep on rocking! = Nie przestawaj dawać czadu!

to keep up = nadążać, np.: I can’t keep up with you, you’re too fast. = Nie nadążam za tobą, jesteś za szybki.

I na koniec:

Keep calm. = Zachowaj spokój.

zdjęcie

Keep you in the dark

Trzymają cię w niewiedzy

To keep in the dark = trzymać w niewiedzy.

Przykład:

I didn’t know about it. I was kept in the dark. = Nie wiedziałem o tym. Trzymano mnie w niewiedzy.

Pretend

You know they all pretend

Ty wiesz, że oni wszyscy udają

To pretend = udawać.

Przykład:

Don’t pretent to be my friend. = Nie udawaj, że jesteś moim przyjacielem.

Skeleton

Send in your skeletons

Wyślij swoje szkielety

Skeleton = szkielet.

Przykład:

In the classroom we have a skeleton. = W sali mamy szkielet.

March

Do you have a skeleton in the cupboard?
Ze słówkiem skeleton wiąże się angielski idiom, do którego najprawdopodobniej nawiązuje piosenka:

to have a skeleton in the cupboard (BrE)/ to have a skeleton in the closet (AmE) = mieć wstydliwy sekret

Przykład:

I have a skeleton in the cupboard. I have committed a crime. = Mam wstydliwy secret. Popełniłem przestępstwo.

Sing as their bones go marching in

Śpiewaj, gdy ich kości maszerują

To march = maszerować.

Przykłady:

We are marching towards the bright future. = Maszerujemy ku świetlanej przyszłości.

Soldiers are marching. = Żołnierze maszerują.

Bury

The need you buried deep

Potrzeba którą zakopałeś głęboko

To bury = zakopać, pogrzebać.

Przykłady:

Bury the hatchet. = Zakopać topór wojenny.

We must bury the evidence. = Musimy zakopać dowody.

Plead

Done pleading ignorance

Koniec z tłumaczeniem nieznajomości sprawy

To plead = błagać, bronić, tłumaczyć, np.: I’m not pleading his actions. = Nie tłumaczę jego postępowania.

Spin

Spin doctor

Słowo spin kojarzy się również z popularnym wyrażeniem:

spin doctor = spec od propagandy

Przykład:

His spin doctors advised him well during the campaing. = Jego spece od propagandy dobrze doradzali mu podczas kampanii.

Spinning infinity, boy

Wirująca nieskończoność, chłopcze

To spin = wirować.

Przykład:

I’m spinning round and round. = Kręce się w kółko.

Infinity

Spinning infinity, boy

Wirująca nieskończoność, chłopcze

Infinity = nieskończoność.

Przykład:

My work here will last for infinity. = Moja praca tutaj przetrwa wieczność.

Same old story

Same old story

Ta sama śpiewka

Same old story = ta sama śpiewka.

Przykład:

I don’t believe him. It’s the same old story again. = Nie wierzę mu. To jest znowu ta sama stara śpiewka.

Surrender

What if I say I will never surrender

Co jeśli powiem, że się nigdy nie poddam

To surrender = poddać się.

Przykład:

They refused to surrender and  they keep on fighting. = Nie zgodzili się poddać i walczą dalej.

Soul

I’m just another soul for sale

Jestem tylko kolejną duszą na sprzedaż

Soul = dusza.

Przykład:

He would sell his soul to the devil to be the best. = Zaprzedałby duszę diabłu aby być najlepszym.

Permanent

We are not permanent

Nie jesteśmy wieczni

Permanent = wieczny, permanentny, np.: Nothing is permanent. = Nic nie jest wieczne.

Temporary

We’re temporary, temporary

Jesteśmy tymczasowi, tymczasowi

Temporary = tymczasowy.

Przykład:

This government is temporary. = Ten rząd jest tymczasowy.

Refuse

You refuse to hear

Odmawiasz słuchania

To refuse = odmawiać.

I refuse to be a part of this. = Odmawiam brania w tym udziału.

Face

I’m the face that you have to face

Jestem twarzą z którą musisz się zmierzyć

Face to nie tylko twarz ale może być także czasownikiem, który oznacza =  mierzyć się z jakimś problemem lub sprawą.

Przykład:

I have to face the consequeces. = Muszę się zmierzyć z konsekwencjami.

Left & right

I’m what’s left, I’m what’s right

Jestem tym co zostało, jestem tym co dobre

Left i right to nie tylko kierunki (lewo i prawo). Słowo left jest także formą przeszłą od to  leave czyli = zostawiać, opuszczać. Natomiast to be right oznacza = mieć rację.

Przykłady:

She left the group of people she was with and came over to speak to us. = Opuściła grupę osób, z którymi była i przyszła porozmawiać z nami.

You were right about him – he’s a real troublemaker. = Miałeś rację co do niego – jest prawdziwym intrygantem.

Enemy

I’m the enemy

Jestem wrogiem

Enemy = wróg, np.: Look out! The enemy is near. = Uważajcie! Wróg jest blisko.

Take down

I’m the hand that will take you down

Jestem ręką, która ciebie upokorzy

To take down = upokorzyć.

Przykład:

I’m going to take him down. = Upokorzę go.

Yeah

Yeah, who are you

Tak, kim jesteś

Yeah jest potocznym wyrażeniem oznaczającym = tak lub nasze potoczne no.

Will you do it? = Zrobisz to?
Yeah. = Tak/ No.

 

Czy angielski nie jest przyjemniejszy, gdy słucha się przy okazji Foo Fighters? 🙂

 

Dobre miejsce dla fanów zespołu:

Foo Fighters Poland

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *