David Guetta ft. Sia – Titanium

„Titanium” to singel Davida Guetty oraz australijskiej artystki Sii z albumu „Nothing but the Beat”.

Zapraszamy na lekcję angielskiego z piosenką o wewnętrznej sile i niezłomności, której potrzeba nam nawet podczas nauki języka obcego 😉

Tekst piosenki David Guetta ft. Sia – Titanium

You shout it out
But I can't hear a word you say
I'm talking loud not saying much
I'm criticized
But all your bullets ricochet
Shoot me down, but I get up

I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away

You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium

Cut me down
But it's you who'll have further to fall
Ghost town and haunted love
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
I'm talking loud not saying much

I'm bulletproof, nothing to lose
Fire away, fire away
Ricochet, you take your aim
Fire away, fire away

You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium
I am titanium

Stone-hard, machine gun
Firing at the ones who run
Stone-hard as bulletproof glass

You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
You shoot me down but I won't fall
I am titanium
I am titanium 
I am titanium

Tłumaczenie David Guetta ft. Sia – Titanium

Wykrzykujesz to
Ale nie mogę usłyszeć ani słowa
Mówię głośno, nie wyrażając wiele
Jestem krytykowana
Ale wszystkie twoje pociski odbijają się
Postrzelasz mnie, ale się podnoszę

Jestem kuloodporna, nic do stracenia
Śmiało strzelaj, śmiało strzelaj
Rykoszet, namierzasz cel
Śmiało strzelaj, śmiało strzelaj

Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Jestem z tytanu

Zabijasz mnie
Ale to Ty jesteś tym, który upadnie dalej
Miasto duchów i nawiedzonej miłości
Podnieś głos, kije i kamienie kości mi połamią
Mówię głośno, nie wyrażając wiele

Jestem kuloodporna, nic do stracenia
Śmiało strzelaj, śmiało strzelaj
Rykoszet, namierzasz cel
Śmiało strzelaj, śmiało strzelaj

Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Jestem z tytanu
Jestem z tytanu

Twardy jak kamień karabin maszynowy,
Strzelający do tych, którzy uciekają,
Twardy jak kamień, jak kuloodporna szyba

Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę
Jestem z tytanu
Jestem z tytanu
Jestem z tytanu

Zwroty & Wyrażenia

Shout something out

Shout & company

It’s my shout. = Teraz ja stawiam.

to give sb a shout = dawać komuś znać

to shout at sb = krzyczeć na kogoś

to shout somebody down = zakrzyczeć kogoś (tak że nie słychać, co mówi)

to shout at the top of your voice = krzyczeć na całe gardło

You shout it out

Wykrzykujesz to

To shout something out = wykrzyczeć coś.

Przykład:

An officer was shouting out orders. = Policjant wykrzykiwał rozkazy.

Bullet

But all your bullets ricochet

Ale wszystkie twoje pociski odbijają się

Bullet = pocisk, kula, np.: She was hit by an assassin’s bullet. = Trafił ją pocisk zamachowca.

Ricochet

But all your bullets ricochet

Ale wszystkie twoje pociski odbijają się

To ricochet = odbijać się rykoszetem (odbicie się przedmiotu lecącego od jakiejś przeszkody, powodujące zmianę kierunku dalszego lotu) , np.: The ball ricocheted off the goalkeeper and into the net. = Piłka odbiła się rykoszetem od bramkarza i trafiła do siatki.

Shoot down

Polski cover!
Dużą popularnością w sieci cieszył się cover tego utworu nagrany przez Dorotę Rabczewską, który był nominowany w kategorii Cover roku, a czarno-biały teledysk z Dodą w roli głównej emitowała m.in. włoska stacja muzyczna For Music TV. 

Shoot me down, but I get up

Postrzelasz mnie, ale się podnoszę

To shoot something/ someone down = zastrzelić/zestrzelić coś/kogoś, np.: The plane was shot down by mistake. = Samolot został przez pomyłkę zestrzelony.

To shoot = strzelać, np.: He shot him in his leg. = Postrzelił go w nogę.

Get up

Shoot me down, but I get up

Postrzelasz mnie, ale się podnoszę

To get up = wstać z łóżka, podnieść się, np.: What time do you usually get up? = O której godzinie zazwyczaj wstajesz?

Cut down

Cut me down

Zabijasz mnie

To cut somebody down = zabić kogoś, np.: He tried to cut me down with a knife. = Próbował mnie zabić nożem.

To cut something down = zredukować coś, np.: How can you cut down the risk of cancer? = Jak możesz zredukować ryzyko zachorowania na raka?

To cut down on something = ograniczyć coś, np.: I have to cut down on sweets. = Muszę ograniczyć ilość słodyczy.

Haunted

Ghost town and haunted love

Miasto duchów i nawiedzonej miłości

Haunted = nawiedzony, np.: I live in a haunted house. = Mieszkam w nawiedzonym domu.

To haunt = nawiedzać, straszyć, niepokoić, np.: The ghost haunts our house every night. = Duch nawiedza nasz dom każdej nocy.

Raise

Raise your productivity!

to raise awareness = zwiększać świadomość
to raise funds = zbierać fundusze
to raise capital = zgromadzić kapitał
to raise productivity = podnosić efektywność
to raise a hand = podnosić rękę
to raise the bar = podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania

Raise your voice, sticks and stones may break my bones

Podnieś głos, kije i kamienie kości mi połamią

To raise = wznosić, podnosić, zbierać (pieniądze), wychowywać.

Przykłady:

Don’t raise your voice, okay? = Nie podnoś głosu, dobrze?

We will raise money and buy her a present. = Zbierzemy pieniądze i kupimy jej prezent.

She is going to raise her baby without her husband. = Ona zamierza wychowywać dziecko bez męża.

Rzeczownik raise oznacza = podwyżkę, np.: The boss gave him a raise. = Szef dał mu podwyżkę.

Stick

Raise your voice, sticks and stones may break my bones

Podnieś głos, kije i kamienie kości mi połamią

Stick = patyk, kij, rózga, np.: He drew a picture with a stick. = Narysował obrazek patykiem.

Stick to także czasownik, który odmienia się nieregularnie:

past tense – stuck, past participle – stuck, a oznacza on = przyklejać, wbijać, wtykać.

Przykłady:

He forgot to stick a label. = Zapomniał nakleić etykietki.

She stuck her finger into my eye. = Wbiła mi palec w oko.

Bulletproof

Co może być jeszcze –proof?

waterproof = wodoszczelny
fireproof = ogniotrwały
shatterproof = nietłukący
foolproof = niezawodny
ovenproof = żaroodporny
rainproof = przeciwdeszczony
shockproof = wstrząsoodporny

I’m bulletproof, nothing to lose

Jestem kuloodporna, nic do stracenia

Bulletproof = kuloodporny, opancerzony.

Przykład:

He is wearing a bulletproof jacket. = On nosi kamizelkę kuloodporną.

Fall

You shoot me down but I won’t fall

Zastrzelisz mnie, ale nie upadnę

To fall = spadać, np.: Look at the tree! He is going to fall. = Spójrz na drzewo! On zaraz spadnie.

Formy nieregularne: past tense – fell, past participle – fallen.

Rzeczownik fall to także jesień w amerykańskiej odmianie angielskiego, np.: Last fall we had nothing but rain. = Ostatniej jesieni nie mieliśmy nic oprócz deszczu.

 

Czy poczuliście się dzisiaj, jakbyście byli zbudowani z tytanu? 😉

Która wersja podoba Wam się bardziej – oryginał czy cover Dody? 

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *