David Bowie – Space Oddity

„Space Oddity” to jedna z najbardziej znanych piosenek brytyjskiego piosenkarza Davida Bowiego, która była także jego pierwszym hitem. Utwór pochodzi z albumu pod tym samym tytułem wydanym w 1969 r. Piosenka została wydana tuż przed lądowaniem Apollo 11 na Księżycu i od razu stała się niezmiernie popularna, angielska stacja BBC użyła jej nawet jako ścieżki dźwiękowej w czasie transmisji na żywo z pierwszego lądowania na Księżycu.

Opowiada o astronaucie „Majorze Tomie”, jego podróży w kosmos i tajemniczym zaginięciu. Początkowo interpretowana była jako opowieść o autodestrukcji i alienacji człowieka – ostatnie słowa Toma wysłane do kontroli lotów opisują jego zagubienie i niepewność.

W 1969 piosenka otrzymała w Anglii nagrodę im. Ivora Novello za najlepszy utwór roku, a w późniejszym czasie utwór ten został uznany przez Rock and Roll Hall of Fame jako jedna z piosenek, które „ukształtowały rock”. Piosenka jest uznawana za jeden ze standardów rocka, odniesienia do niej można znaleźć w wielu filmach, serialach telewizyjnych czy utworach literackich.

Tekst piosenki David Bowie – Space Oddity

Ground Control to Major Tom
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills
And put your helmet on

Ground Control to Major Tom
Commencing countdown
Engines on
Check ignition
And may God's love be with you

[spoken]
Ten, nine, eight, seven, six, five
Four, three, two, one
Lift-off

This is Ground Control to Major Tom
You've really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Now it's time to leave the capsule if you dare

This is Major Tom to Ground Control
I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today

For here Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do

Though I'm past
One hundred thousand miles
I'm feeling very still
And I think my spaceship knows which way to go
Tell my wife I love her very much
She knows

Ground Control to Major Tom
Your circuit's dead, there's something wrong
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you hear me, Major Tom?
Can you....

Here am I floating round my tin can
Far above the Moon
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do

Tłumaczenie David Bowie – Space Oddity

Kontrola Ziemska do Majora Toma
Kontrola Ziemska do Majora Toma
Weź swoje białkowe tabletki
I załóż kask

Kontrola Ziemska do Majora Toma
Rozpoczynamy odliczanie
Silniki włączone
Kontrola zapłonu
I niech Bóg będzie z tobą

[mówione]
Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć
Cztery, trzy, dwa, jeden
Odlot

Kontrola Ziemska do Majora Toma
Naprawdę stanąłeś na wysokości zadania
I gazety chcą wiedzieć, czyje koszule nosisz
Czas opuścić kapsułę, jeśli się odważysz

Tu Major Tom do Kontroli Ziemskiej
Przekraczam próg drzwi
I szybuję w najdziwniejszy sposób
Gwiazdy wyglądają dziś inaczej niż zwykle

Teraz siedzę w mojej blaszanej puszce
Daleko ponad światem
Planeta Ziemia jest tak niebieska
I nic nie mogę zrobić

Chociaż jestem oddalony
Sto tysięcy mil
Jestem bardzo spokojny
Myślę, że mój statek kosmiczny wie, którą drogą lecieć
Powiedz mojej żonie, że bardzo ją kocham
Ona wie

Tu Kontrola Ziemska do Majora Toma
Tracisz zasięg, coś się stało
Czy mnie słyszysz, Majorze Tom?
Czy mnie słyszysz, Majorze Tom?
Czy mnie słyszysz, Majorze Tom?
Czy mnie....

Tutaj dryfuję wokół mojej blaszanej puszki
Daleko ponad Księżyc
Planeta Ziemia jest niebieska
I nic nie mogę zrobić

Zwroty & wyrażenia

Chris Hadfield i jego wersja utworu
Ostatnio Chris Hadfield – bardzo popularny kanadyjski astronauta nagrał swoją wersję „Space Oddity” przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ten sposób chciał się pożegnać z kosmosem.
Nagranie i teledysk są naprawdę niesamowite. Hadfield zmienił nieco pesymistyczny wydźwięk utworu, dlatego tekst w jego wersji jest w niektórych miejscach inny niż w oryginalnej wersji. Tutaj jest wszystko dokładnie opisane i wyjaśnione.
A oto wspomniany teledysk:

Major

W piosence:

Ground Control to Major Tom

Kontrola Ziemska do Majora Toma

Major =

= major (stopień wojskowy), np.: He’s the major in the army. = Jest majorem w wojsku.

= ważny, znaczny, główny, np.: The behavior of students in Middle School is a major problem on English lessons. = Zachowanie młodzieży w gimnazjum jest ważnym problemem na zajęciach z języka angielskiego.

Pill

W piosence:

Take your protein pills

Weź swoje białkowe tabletki

A pill = pigułka, tabletka, np.: He took some pills. = Wziął jakieś pigułki.

Put on

W piosence:

And put your helmet on

I załóż kask

To put sth on (put on sth) =

= założyć coś, nałożyć coś (o ubraniu), np.: She put on her new dress. = Założyła nową sukienkę.

= nakładać coś (np. krem, makijaż), np.: She put on some make up. = Nałożyła trochę makijażu.

= włączać coś, uruchamiać coś, załączyć coś, puścić coś (np. płytę CD), np.: He put on his new CD. = Włączył swoją nową płytę.

Commence

Zapamiętaj!
to commence an action = wnosić powództwo
to recommence = wznawiać, zacząć na nowo

W piosence:

Commencing countdown

Rozpoczynamy odliczanie

To commence = rozpoczynać (jakąś czynność), wszczynać (procedurę), np.: He will commence his lecture in a moment. = On za chwilę rozpocznie swój wykład.

Countdown

W piosence:

Commencing countdown

Rozpoczynamy odliczanie

Countdown = odliczanie, np.: And the countdown began. = I odliczanie się zaczęło.

Countdown to the rocket launch = odliczanie przed startem rakiety.

Ignition

Space Oddity - tłumaczenie tytułu
Słówko space ma wiele znaczeń, tutaj słówko to występuje jako przymiotnik, dlatego oznacza:
space = kosmiczny
Za to wyraz oddity jest rzeczownikiem, który ma trzy znaczenia:
oddity = dziwak; osobliwość, dziwaczność

W piosence:

Check ignition

Kontrola zapłonu

Ignition = zapłon, stacyjka (w samochodzie), np.: They switched the ignition on. = Włączyli zapłon.

Lift-off

W piosence:

Lift-off

Odlot

Lift-off = start (rakiety), np.: We have lift-off! = Rakieta wystartowała.

To lift-off = wystartować (np. o statku kosmicznym), np.: The spaceship has lifted-off. = Statek kosmiczny wystartował.

Make the grade

W piosence:

You’ve really made the grade

Naprawdę stanąłeś na wysokości zadania

To make the grade = stanąć na wysokości zadania, osiągnąć coś,  np.: I heard his new song and he really made the grade. = Słyszałam jego piosenkę i naprawdę stanął na wysokości zadania.

Dare

Zapamiętaj!
who dares wins = do odważnych świat należy

W piosence:

Now it’s time to leave the capsule if you dare

Czas opuścić kapsułę, jeśli się odważysz

To dare (do sth = coś zrobić) =

= ośmielić (się), odważyć (się), mieć śmiałość, np.: I didn’t dare to ask her if she had a boyfriend. = Nie ośmieliłem się jej zapytać czy ma chłopaka.

= mieć czelność, ważyć się (coś zrobić), np.: Don’t you dare! = Ani się waż!

Step through

W piosence:

I’m stepping through the door

Przekraczam próg drzwi

To step through sth = przejść pod czymś (np. łukiem), przejść między czymś (np. zasłonami), np.: A cat was quietly stepping through the curtains. = Kot po cichu przechodził między zasłonami.

To step through the door = przekroczyć próg, np.: Just as he stepped through the door, his mobile rang. = Jak tylko przekroczył próg drzwi, zadzwoniła jego komórka.

Float

W piosence:

And I’m floating in a most peculiar way

I szybuję w najdziwniejszy sposób

Słowo to ma wiele znaczeń jako czasownik. Oto dwa najważniejsze.

To float =

= pływać, unosić się (leżeć)  na wodzie, np.: The piece of wood was floating on the water. = Kawałek drewna unosił się na wodzie.

= unosić się w powietrzu, szybować, np.: Clouds slowly floated across the sky. = Chmury wolno płynęły po niebie.

Tin can

Puszka
Wersja brytyjska – a tin, a tin can
Wersja amerykańska – a can

W piosence:

For here Am I sitting in a tin can

Teraz siedzę w mojej blaszanej puszce

A tin can = puszka (np. z konserwą, z napojem), np.: Sometimes I feel as if I’m locked in a tin can. = Czasami czuję się tak jakbym była zamknięta w puszce.

Peculiar

W piosence:

And I’m floating in a most peculiar way

I szybuję w najdziwniejszy sposób

Peculiar =

= dziwny, osobliwy, np.: She’s a very peculiar person. = Jest bardzo dziwną osobą.

= szczególny, indywidualny, swoisty, np.: This picture is a peculiar approach to the topic of war. = Ten obraz jest indywidualnym podejściem do wojny.

Still

Zapamiętaj!
still waters run deep = cicha woda brzegi rwie

W piosence:

I’m feeling very still

Jestem bardzo spokojny

Słówko still występuje jako przysłówek, przymiotnik, rzeczownik, a czasami nawet jako czasownik. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się przymiotnikiem.

Still =

= nieruchomy (np. osoba), bezwietrzny (np. dzień)  np.: Can you stand still? = Czy możesz stanąć nieruchomo?

= cichy, spokojny (np. okolica, ulice, dom), np.: I don’t like Warsaw in the summer, it’s too still. = Nie lubię Warszawy latem, jest za spokojna.

= niegazowany (np. woda), niemusujący (np. wino), np. I’ll have still water. = Poproszę wodę niegazowaną.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *