Daft Punk – Get Lucky

Panowie w lśniących hełmach i marynareczkach w cekiny skumplowali się z Pharrellem i Nilem Rodgersem by wydać na świat ostatnio bardzo popularną piosenkę „Get Lucky” będącą singlem do ich czwartego LP = (n) long-playing record = płyta długogrająca, pt. „Random Access Memories”. W tym momencie utwór ma już ponad sto milionów odsłon na youtube, doczekał się kilkudziesięciu przeróbek = (n) cover, w wykonaniu różnych artystów i w różnych klimatach.

Piosenka sama w sobie ma dosyć luźną, by nie rzec frywolną tematykę. Wyobrażam sobie jakiegoś szacownego jegomościa na złocistej plaży, który myśli, że danego wieczoru poszczęści mu się = to get lucky. Wygląda na to, że dopina swego, gdyż zaimki osobowe „I” i „She” z pierwszej zwrotki piosenki zmienia się później w „We” sugerując, że podmiot liryczny spędza zacne chwile ze swoją wybranką.

Żeby się publika za bardzo nie gorszyła, Pharrell wyjaśnia w jednym z wywiadów, że „getting lucky” nie oznacza jedynie miłości cielesnej. Parafrazując go, jest to również uczucie towarzyszące pierwszemu spotkaniu, poznawaniu siebie i świeżemu powiewowi mięty.

Tekst piosenki Daft Punk – Get Lucky

Like the legend of the phoenix
All ends with beginnings
What keeps the planet spinning
The force from the beginning

We've come too far
To give up who we are
So let's raise the bar
And our cups to the stars

She's up all night to the sun
I'm up all night to get some
She's up all night for good fun
I'm up all night to get lucky

We're up all night to the sun
We're up all night to get some
We're up all night for good fun
We're up all night to get lucky (x5)

The present has no ribbon
Your gift keeps on giving
What is this I'm feeling?
If you want to leave, I'm with it

We’re up all night to get (x4)
We’re up all night together
We’re up all night (let’s get back together!)
We’re up all night to get funky
We’re up all night to get loved again
We’re up all night to get lucky
We're up all night to get lucky

Tłumaczenie Daft Punk – Get Lucky

Jak w legendzie o feniksie
Wszystko kończy się początkiem
Sprawia, że świat się kręci
Ta siła od samego początku

Zaszliśmy za daleko
By porzucić to, kim jesteśmy
Więc podnieśmy poprzeczkę
I nasze kieliszki do gwiazd

Ona nie śpi aż po świt
Ja nie śpię, żeby zaliczyć
Ona nie śpi, żeby się zabawić
Ja nie śpię, żeby mi się poszczęściło

Nie śpimy aż po świt
Nie śpimy, żeby zaliczyć
Nie śpimy, żeby się zabawić
Nie śpimy, żeby nam się poszczęściło (x5)

Prezent bez wstążki
Wręczasz go cały czas
Jak nazwać to, co czuję?
Chcesz odejść, jestem za

Nie śpimy całą noc, żeby się nam (x4)
Nie śpimy całą noc razem
Nie śpimy całą noc (wróćmy do siebie)
Nie śpimy całą noc, żeby zaszaleć
Nie śpimy całą noc, by być znów kochanym
Nie śpimy całą noc, żeby się nam poszczęściło
Nie śpimy całą noc, żeby nam się poszczęściło

Zwroty & wyrażenia

Keep

Słówko keep /ki:p/ (pt, pp kept) ma wiele znaczeń, zarówno jako rzeczownik jak i czasownik.

Tutaj zajmiemy się dwoma przypadkami, które możemy znaleźć w piosence: keep on doing sth i keep sb/sth doing sth.

W piosence:

Your gift keeps on giving

Twój podarunek jest ciągle wręczany

Keep on doing sth

Słownikowych oznaczeń ciąg dalszy: pt i pp
Na moich dwóch ostatnich lekcjach dowiedzieliście się jakie skróty mają poszczególne części mowy w słownikach.

Pokazałem Wam również, czym się różni czasownik przechodni = (n) transitive verb od czasownika nieprzechodniego = (n) intransitive verb, oraz jak się je oznacza przy wpisach słownikowych: odpowiednio (vt) i (vi).

Dzisiaj króciutka prezentacja dwóch skrótów znajdowanych przy czasownikach nieregularnych.
pt = past tense = czas przeszły
pp = past participle = imiesłów przeszły

Językiem szkolnym i zwykłych ludzi, skrót pt oznacza nam drugą formę czasownika nieregularnego, czyli formę, którą używamy dla dokonanych czynności w przeszłości.
Np. I drank a bottle of paint thinner yesterday. = Wczoraj wypiłem butelkę rozpuszczalnika.

Natomiast, pp stoi za trzecią formę czasownika, czyli taką, którą stosujemy głównie w stronie biernej i czasach perfect.
Np. I’m having a stomach pumping because I have drunk a bottle of paint thinner. = Robią mi płukanie żołądka, bo wypiłem butelkę rozpuszczalnika.

Wpis w słowniku dla drink będzie wyglądał z grubsza tak:
drink (pt drank; pp drunk) pić

Niektóre czasowniki mają obie formy takie same. W tym przypadku, wpis będzie następujący:
keep (pt, pp kept) zatrzymać (coś)

Oczywiście, czasowniki regularne również mają formy czasu przeszłego i imiesłowowe, lecz w obu przypadkach jest to powszechna końcówka –ed, dlatego nie uwzględnia się ich we wpisach słownikowych.

Keep on doing sth= (vi) ciągle coś robić, nie przerywać jakiejś czynności.

Zazwyczaj można użyć zamiennie z continue lub carry on, które znamy z lekcji z piosenką Kansas, z tą różnicą, że używając keep on doing sth kładziemy nacisk na powtarzalność i swoistą nieustępliwość wykonawcy czynności.

Przykłady:

Now he’s got to keep on doing it week in and week out. = Teraz będzie musiał to (ciągle) robić z tygodnia na tydzień.

The autistic boy just kept on swaying back and forth. = Chłopczyk z autyzmem ciągle bujał się w przód i w tył.

W piosence:

What keeps the planet spinning

Co sprawia, że planeta się kręci

Keep sb/sth doing sth

Keep sb/sth doing sth = (vi) sprawić, że ktoś/coś wciąż wykonuje jakąś czynność.

Przykład:

Jane kept the engine running. = Jane nie wyłączała silnika. (silnik ciągle chodził)

Zamiast czasownika z –ing można użyć wielu innych części mowy.

Keep sb awake = sprawiać, że ktoś nie śpi, np.:

A distant rumble of an angry mob kept the priest awake. = Odległy gwar wzburzonej tłuszczy sprawił, że ksiądz nie mógł spać.

Keep sth to oneself = trzymać coś dla siebie.

Przykład:

Judy knew a horrifying secret, but she kept it to herself. = Judy znała straszny sekret, ale trzymała go dla siebie.

Get

Słówko get /get/ (pp, pt got, pt gotten (US)) jest bardzo powszechne w mówionym angielskim.

Najbardziej ogólnie, wyrażenia typu get + sth oznaczają, że coś się przytrafia osobie mówiącej. Oczywiście mówimy tu o przenośnym znaczeniu tego słówka.

Każda konfiguracja z get ma swoje znaczenie.

Get some

Get some = zaliczyć (panienkę).

W piosence:

I’m up all night to get some

Nie śpię całą noc, żeby zaliczyć

Get some może odnosić się nie tylko do seksu, lecz również do innych miłych rzeczy, które się nam przytrafiają. Może to być zwycięstwo, pieniądze, czy chwała.

You are together with Mary for over a month. Have you got some already? = Jesteście z Mary ponad miesiąc. Zaliczyłeś ją w końcu?

I finished that test in 10 minutes. I got some! = Napisałem ten test w 10 minut. Dobry jestem!

Get lucky

Get lucky = poszczęścić się (komuś).

I’m up all night to get lucky

Nie śpię całą noc, żeby mi się poszczęściło

Poszczęściło dosłownie, jak i w znaczeniu łóżkowym:

= poszczęścić się (w pokerze), np.:

I got lucky tonight and won $50 playing poker. = Poszczęściło mi się dziś wieczorem I wygrałem 50$.

= poszczęścić się (w łóżku), np.:

I got lucky at the party and now nobody can tell me I’m a 28-years-old virgin! = Poszczęściło mi się na imprezie i już nikt mi nie powie, że jestem 28 letnim prawiczkiem!

Get funky

Get funky /fʌŋki/ = (vi) zaszaleć.

We’re up all night to get funky

Nie śpimy całą noc, żeby zaszaleć

Tutaj również mierzymy się z dwuznacznością i grą słów.

Get funky oznacza zaszaleć zarówno w tańcu, jak i w łóżku.

= zaszaleć (w tańcu), np.:

I got funky with this girl at the party yesterday’s night. = Zabawiłem się z tą dziewczyną wczoraj na imprezie.

= zaszaleć (w łóżku), np.:

I got funky with this girl after the party yesterday’s night. = Zabawiłem się z tą dziewczyną po imprezie wczoraj wieczorem.

Co ciekawe, słówko funky ma skrajnie odległe znaczenia, od bardzo pozytywnego:

I love your funky sweater! = Uwielbiam twój czadowy sweter!

Przez lekko negatywne: The ninjas are planning something funky. = Ninja planują coś podejrzanego.

Aż po skrajnie negatywne: The rotten egg smelled funky. = Zgniłe jajo dziwnie śmierdziało.

W pozytywnym znaczeniu, funky oznacza coś innego, wyróżniającego się, lecz dalej akceptowalnego.

Raise the bar

Uwaga na wymowę - raise vs. rise
Nie należy pomylić regularnego czasownika raise, wymiawiamy: /reiz/, z nieregularnym czasownikiem rise (= wzrastać, wzbierać, wschodzić), który wymawiamy /raiz/.

raise /reiz/ tutaj <ai> czytamy /ei/ tak jak w słowach train, wait, gain
rise /raiz/ <i> czytamy /ai/ jak w słowach iPod, ride, price

Co ciekawe oba słówka oznaczają w języku angielskim podwyżkę (np. pensji).
Raise używa się w American English, a rise w British English.

Let’s raise the bar

Podnieśmy poprzeczkę

Raise the bar /reiz/ =

= (vt) podnieść poprzeczkę, np.:

My boss raised the bar for me and gave me a more demanding task. = Szef podniósł dla mnie poprzeczkę i dał bardziej wymagające zadanie.

= (vt) powodować u kogoś wzwód, podniecać kogoś – slangowe, np.:

Mary really raised Peter’s bar. = Mary faktycznie podniecała Pete’a.

Go too far

Go too far /gəʊ/ =

= posunąć się za daleko, np.:

She told me we went too far with our relationship and allowed me only to kiss her cheek. = Powiedziała, że posunęliśmy się za daleko w naszym związku i pozwoliła całować się tylko w policzek.

= zajść za daleko, np.:

The lie has gone too far and now everybody thinks I used to be a man. = Kłamstwo wymknęło się spod kontroli i teraz wszyscy myślą, że kiedyś byłam facetem.

= pójść za daleko, np.:

We went too far and had to go back to reach the meeting point. = Poszliśmy za daleko i musieliśmy zawrócić, żeby dotrzeć do miejsca spotkania.

Cover

Barack Obama Singing Get Lucky! 🙂

Cover /kʌvə/ =

= (n) przeróbka utworu jednego zespołu przez drugi, np.:

Personally, I prefer the cover of „Painkiller” by Death to the original. = Osobiście wolę cover “Painkiller” w wykonaniu zespołu Death od oryginału.

= (n) okładka płyty, książki, np.:

I never judge a book by its cover. = Nigdy nie oceniam książki po okładce.

System of a Down got the prize for the best album cover. = System of a Down dostali nagrodę za najlepszą okładkę albumu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *