Kansas – Carry On Wayward Son

Piosenka „Carry on Wayward Son” często błędnie nazywana „Carry on My Wayward Son” zespołu Kansas była wielkim hitem amerykańskiego zespołu progrockowego w latach siedemdziesiątych.

Wspaniałe jest, że młodsi słuchacze znają ją na przykład z serialu „Supernatural” (= „Nie z Tego Świata”), czy trochę starsi z „Miasteczka South Park”, czy „Scrubs” (= „Hoży Doktorzy”). Do tej pory pamiętam jak refren powodował u mnie ciarki, szczególnie śledząc losy Deana i Sama od dubeltówek i soli kamiennej.

Piosenka ma raczej smutny wydźwięk. Syn się błąka, nie mogąc się odnaleźć. Jednak, u kresu jego wędrówki „Z pewnością czeka go niebo”. Targają nim silne emocje, „Jak statkiem na oceanie”, lecz gdy już zakończy swą tułaczkę, będzie miał spokój i złoży swą znużoną głowę do snu.

Tekst piosenki Kansas – Carry On Wayward Son

Once I rose above the noise and confusion
Just to get a glimpse beyond this illusion
I was soaring ever higher, but I flew too high
Though my eyes could see I still was a blind man
Though my mind could think I still was a mad man
I hear the voices when I'm dreaming
I can hear them say

Carry on my wayward son
There'll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don't you cry no more

Masquerading as a man with a reason
My charade is the event of the season
And if I claim to be a wise man
Well, it surely means that I don't know
On the stormy sea of moving emotion
Tossed about, I'm like a ship on the ocean
I set a course for winds of fortune
But I hear the voices say

Carry on my wayward son
There'll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don't you cry no more

Carry on
You will always remember
Carry on
Nothing equals the splendor

Now your life's no longer empty
Surely heaven waits for you

Carry on my wayward son
There'll be peace when you are done
Lay your weary head to rest
Don't you cry
Don't you cry no more

No more!

Tłumaczenie Kansas – Carry On Wayward Son

Jak tylko podniosłem się nad ten zgiełk i chaos
Żeby tylko zerknąć ponad tę iluzję
Wznosiłem się coraz wyżej, lecz poleciałem za wysoko
Choć me oczy widziały, nadal byłem ślepcem
Choć mój umysł myślał, wciąż byłem szaleńcem
Słyszę głosy, kiedy śpię
Słyszę, jak mówią

Idź dalej mój zbłąkany synu
Będziesz miał spokój, gdy już skończysz
Połóż swą znużoną głowę do spoczynku
Nie płacz już więcej

Udając, jak człowiek mający powód
Moja szarada jest wydarzeniem tego sezonu
Jeśli powiem, że jestem mądry
Cóż, to z pewnością znaczy, że nie wiem
Na wzburzonym morzu wzruszającej emocji
Rzuca mną jak statkiem na oceanie
Obieram kurs ku wiatrom fortuny
Lecz słyszę głosy mówiące

Idź dalej mój zbłąkany synu
Będziesz miał spokój, gdy już skończysz
Połóż swą znużoną głowę do spoczynku
Nie płacz już więcej

Idź dalej
Będziesz zawsze pamiętał
Idź dalej
Nic nie dorówna temu splendorowi

Twoje życie już nie jest puste
Z pewnością niebo czeka na ciebie

Idź dalej mój zbłąkany synu
Będziesz miał spokój, gdy już skończysz
Połóż swą znużoną głowę do spoczynku
Nie płacz
Nie płacz już więcej

Nigdy więcej!

Zwroty & wyrażenia

Carry on

Główne znaczenie słówka to carry = nosić. Jak to zwykle bywa, samo słówko ma kilkanaście zastosowań, a gdy dodamy do niego przyimek, ilość kombinacji rośnie w tempie iście geometrycznym.

Sarah always carries her purse everywhere she goes. = Sarah zawsze nosi swoją torebkę, gdziekolwiek idzie.

To carry on =

= continue = keep on.

Czasownik złożony to carry on, to nic innego jak to continue lub to keep on i w wielu kontekstach mogą być używane zamiennie.

My mum carried on ironing. = My mum continued ironing. = My mum kept on ironing. = Moja mama kontynuowała prasowanie.

= iść dalej.

Czasowniki po Phrasal Verbs
Po czasownikach złożonych w języku angielskim zawsze bezpośrednio występują czasowniki z końcówką –ing. Tak zwany gerund.

John carried on walking as if nothing happened. = John szedł dalej jakby nic się nie stało.

The homeless go about collecting some empty cans. = Bezdomni radzą sobie zbierając puste puszki.

Po Phrasal Verbs (czasownik + przyimek) zawsze będzie forma czasownika z –ing.
I kolejny problem z głowy 🙂

W tekście piosenki widzimy:

Carry on my wayward son

Idź dalej mój zbłąkany synu

Postanowiłem, że idź dalej lepiej odzwierciedla motyw wędrówki w utworze niż kontynuuj.

Inny przykład:

Carry on, there is nothing to see – said the policeman. = Idźcie dalej, nie ma tu nic do oglądania – powiedział policjant.

To carry on along the road = jechać dalej drogą, np.: Despite the heavy storm, we carried on along the road. = Pomimo ciężkiej ulewy, jechaliśmy dalej.

To carry on (with sb) = mieć romans, np.: The secretary has carried on with her boss for a year now. = Sekretarka ma romans ze swoim szefem już od roku.

Claim

And if I claim to be a wise man

Jeśli powiem, że jestem mądry

To claim /kleım/ =

= (v) twierdzić.

W tłumaczeniu jest “mówić”, co też jest poprawnie, choć zmienia trochę znaczenie.

Zobacz przykład:

Johnny claims he is a ballet dancer. = Johnny twierdzi, że jest baletnicą.

Johnny says he is a ballet dancer. = Johnny mówi, że jest baletnicą.

= (n) roszczenie, pretensja

Gdy chcemy dochodzić swoich praw np. do tronu, czy nagrody, np.: Christian claimed his rights to the throne but he didn’t have any. = Christian rościł sobie prawa do tronu, ale nie miał żadnych.

To claim a title/prize = (v) zdobyć tytuł/nagrodę, odebrać nagrodę, np.: Come to our office to claim your prize. = Przyjdź do naszego biura aby odebrać nagrodę.

To claim for damages = (v) wystąpić o odszkodowanie za szkody, ubiegać się o odszkodowanie, np.: Somebody scratched my car and I have to claim for damages now. = Ktoś porysował mi samochód i muszę ubiegać się o odszkodowanie.

Baggage claim = (n) odbiór bagażu na lotnisku, np.: After the passport control, you go to the baggage claim area. = Po kontroli paszportowej, idziesz do strefy odbioru bagażu.

Don’t you (do sth)

Skróty i oznaczenia części mowy
Często spotykam się, że moi uczniowie nie wiedzą, czym są te literki przy znaczeniach słów w słownikach. Służę wyjaśnieniem:

(n) = noun = rzeczownik
a cat (n) = czworonożny ssak wyprany z emocji 😉

(v) = verb = czasownik
to paint (v) = malować

(adj) = adjective = przymiotnik („jaki?”, „jaka?”, „jakie?”)
colourful (adj) = kolorowy

(adv) = adverb = przysłówek (odpowiada na pytanie: „jak?”)
fast (adv) = szybko

Znajdzie się jeszcze więcej takich skrótów, lecz póki co, te wystarczą do podstawowego używania słownika. Pamiętaj, że jedno słowo w słowniku może mieć różne znaczenia w zależności od tego, jaką jest częścią mowy!

Don’t you (do sth) = polecenie zakazujące czegoś.

Tak jak mamy w piosence:

Don’t you cry no more

Nie płacz więcej

Inny przykłady:

Don’t you go there. = Nie idź tam.

Don’t you dare

Don’t you dare! = Nie waż się!

Powiemy to srogim głosem:

Don’t you dare eat my lunch! = Nie waż się zjeść mojego lunchu.

– Dad, can I take your car? = Tato, czy mogę wziać twój samochód?

– Don’t you dare! = Nie waż się!

Why don’t you

Zwrot why don’t you jest używany, aby coś zasugerować.

Jeśli mamy jakiś fajny pomysł i chcemy go przedstawić naszym znajomym, zamiast przaśnego ‘should’, czy oklepanego ‘let’s’, użyj: Why don’t we…

Przykład:

Guys, why don’t we go to the cinema tonight? = Chłopaki, może byśmy poszli do kina dzisiaj wieczorem?

I mała wariacja:

You don’t say? = No co ty?

Powiemy tak żeby wyrazić ironiczne zdziwienie.

Położyć coś i coś leży - to lay vs. to lie
Ważne!

Czasownik to lay [lei] i jego formy laid, laid [leid] są przechodnie, co znaczy, że wymagają dopełnienia. Dlatego zawsze powiemy: kładę coś gdzieś (to „coś” to dopełnienie). Przykłady:

I lay a book on a shelf. = Kładę książkę na półkę.
They laid his body in the grave. = Oni złożyli jego ciało w grobie.

Nigdy nie powiemy: *I lay on the bed.

Żeby powiedzieć, że coś wykonuje czynność leżenia, użyjemy czasownika to lie [lai], forma Past Simple lay [lei], Past Participle lain [lein]. Przykłady:

The book lies on the shelf. = Książka leży na półce.
I lay in the bed all day yesterday. = Wczoraj cały dzień leżałem w łóżku.
I lie on the sofa, watching TV. = Leżę na sofie, oglądając telewizję

Lay

Lay your weary head to rest

Połóż swą znużoną głowę do spoczynku

Jest to czasownik nieregularny – Past Simple laid, Past Participle laid.

To lay /leı/ = (v) kłaść, położyć (coś, kogoś).

Przykłady:

The mother laid her baby on the bed. = Mama położyła swoje dziecko na łóżku.

I will lay my body on the floor and die, said the severely wounded soldier. = Złożę swoje ciało na podłodze i umrę, powiedział ciężko ranny żołnierz.

Equal

Equal /’ikwl/ =

= (adj) równy, np.:

A pear is equal to an apple in sweetness. = Gruszka jest równa jabłku w słodyczy.

Pete met an equal oponent in chess. = Pete spotkał równego przeciwnika w szachach.

= (v) równać się, np.:

Two times two equals four. = Dwa razy dwa równa się cztery.

A lot of sugar and not much exercises equals obesity. = Dużo cukru I mało ćwiczeń równa się otyłości.

= (v) dorównać. np.:

Z piosenki:

Nothing equals the splendor

Nic nie dorówna temu splendorowi

Inny przykład:

Bobby almost equals his peers in test results. = Bobby prawie dorównuje swoim rówieśnikom w testach.

Glimpse

Glimpse /glımps/ = (n) mignięcie.

Z piosenki:

Just to get a glimpse behind this illusion

Tylko, żeby zerknąć (złapać mignięcie) poza tę iluzję

Wersja audio

Inny przykład:

I just cought a glimpse of my sister in that crowd. = Właśnie siostra mignęła mi przed oczami w tym tłumie.

Glimpse of hope

Fajne wyrażenie do dodania soku i miąższu swoim pracom pisemnym.

I saw a glimpse of hope on her face when the dog got up. = Zobaczyłem iskierkę nadziei na jej twarzy, gdy pies się podniósł.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *