Bruce Springsteen – Streets Of Philadelphia

Czy oglądaliście słynny film “Filadelfia” ze znakomitą grą aktorską Toma Hanksa? Jeśli tak, z pewnością wiecie już jaką piosenkę przygotowałam w mojej lekcji. Jeśli nie, polecam wam nadrobienie zaległości w obejrzeniu tej niesamowitej i wzruszającej historii życia mężczyzny cierpiącego na nieuleczalną chorobę.

W każdym razie, odtwórzcie klip z piosenką i wczujcie się w jej niezwykłą atmosferę. Miłego słuchania!

Tekst piosenki Bruce Springsteen – Streets Of Philadelphia

I was bruised and battered
I couldn't tell what I felt
I was unrecognizable to myself
I saw my reflection in a window
I didn't know my own face
Oh brother, are you gonna leave me wastin' away
On the streets of Philadelphia?

I walked the avenue 'till my legs felt like stone
I heard the voices of friends vanished and gone
At night I could hear the blood in my veins
Black and whispering as the rain
On the streets of Philadelphia

Ain't no angel gonna greet me
It's just you and I my friend
My clothes don't fit me no more
I walked a thousand miles
Just to slip the skin

The night has fallen, I'm lyin' awake
I can feel myself fading away
So receive me brother with your faithless kiss
Or will we leave each other alone like this
On the streets of Philadelphia

Tłumaczenie Bruce Springsteen – Streets Of Philadelphia

Byłem posiniaczony i poobijany
Nie byłem w stanie powiedzieć co czułem
Sam siebie nie rozpoznawałem
Zobaczyłem swoje odbicie w szybie
Nie poznałem swojej twarzy
Och bracie, czy zamierzasz mnie opuścić marniejącego
Na ulicach Filadelfii?

Szedłem alejką, aż moje nogi stały się jak z kamienia
Słyszałem głosy przyjaciół, którzy mnie opuścili
Nocą słyszałem krew w swoich żyłach
Czarną i szepczącą jak deszcz
Na ulicach Filadelfii

Nie powita mnie żaden anioł
Jesteśmy tylko ty i ja, mój przyjacielu
Moje ubrania już na mnie nie pasują
Przeszedłem tysiąc mil
By odrodzić się na nowo

Zapadła noc, leżę przebudzony
Czuję jak zanikam
Więc przyjmij mnie bracie ze swoim niewiernym pocałunkiem
Lub tak po prostu się rozstańmy
Na ulicach Filadelfii

Zwroty & wyrażenia

Batter

Warto wiedzieć
Słowo batter oznacza również =
= ciasto (w stanie płynnym)
= pałkarz (w baseballu)

I was bruised and battered

Byłem posiniaczony i poobijany

To batter = walić, bić.

Przykład:

He has been badly battered around the head and face. = On został ciężko pobity w okolicach głowy i twarzy.

Reflection

I saw my reflection in a window

Zobaczyłem swoje odbicie w szybie

Reflection =

= odbicie, np.:

He caught sight of her reflection in the mirror. = On zawiesił wzrok na jej odbiciu w lustrze.

I saw my reflection in the polished marble. = Zobaczyłam swoje odbicie w połyskującym marmurze.

= zastanowienie, refleksja, np.:

My reflections on the death penalty are the same as yours. = Moje refleksje na temat kary śmierci są takie same jak twoje.

On further reflection, I’m not so sure it’s a good idea. = Idąc myślami dalej, nie jestem pewna czy to jest dobry pomysł.

Waste away

Zapamiętaj!
Waste not, want not. = Kto nie marnuje, temu nie brakuje.
Waste your breath = szkoda słów, np.: Don’t waste your breath – she’s too obstinate. = Szkoda słów – ona jest zbyt uparta.

Oh brother, are you gonna leave me wastin’ away

Och bracie, czy zamierzasz mnie opuścić marniejącego

To waste away = marnieć, np.: The poor in the big cities usually knock around and waste away in the streets. = Biedni w dużych miastach zazwyczaj szwędają się bezcelowo i marnieją na ulicach.

To waste sth = zatracać, marnować (food/ time/ energy = jedzenie/czas/energię).

Przykłady:

You shouldn’t waste so much food, at the same time being aware of famine reigning in many parts of the world. = Nie powinieneś marnować tak dużo jedzenia, jednocześnie będąc świadomym głodu panującego w wielu częściach świata.

His talents are wasted in that job. = Jego talenty marnują się w tej pracy.

To waste sb (nieformalnie) = pozbyć się kogoś, zabić kogoś, np.:

The king ordered to waste his slaves in the dark dungeon of his castle. = Król rozkazał zabić/stracić swoich niewolników w ciemnych lochach swojego zamku.

To waste sb = pokonać kogoś (w grze), np.: I wasted her in tennis. = Pokonałem ją w tenisie.

Avenue

Odrobina słowotwórstwa
Faith = wiara, zaufanie, np.:
I have great faith in you – I know you’ll do well. = Wierzę w ciebie – wiem, że pójdzie ci dobrze.
Faithless = niewierny, nielojalny (faithless friend = niewierny przyjaciel), np.:
Unfortunately, he turned out to be a faithless friend. = Niestety on okazał się niewiernym/ nielojalnym przyjacielem.
Unfaithful= niewierny (to be unfaithful to sb = zdradzać kogoś), np.: She is unfaithful to her husband. = Ona jest niewierna w stosunku do swojego męża. (lub = Ona zdradza swojego męża.)
Uwaga!
Nie mylcie faithless z unfaithful – tych słówek nie można używać zamiennie gdyż ich znaczeń używa się w dwóch różnych kontekstach.
Faithful = wierny, np.: I have been a faithful reader of your newspaper for many years. = Byłem wiernym czytelnikiem waszej gazety przez wiele lat.
Faithfulness = wierność, zgodność, np.:
The woman doubts about her husbands faithfulness. = Kobieta wątpi w wierność swojego męża.

I walked the avenue ’till my legs felt like stone

Szedłem alejką, aż moje nogi stały się jak z kamienia

Avenue =

= aleja, np.: They drove along a broad, tree-lined avenue. = Oni pojechali szeroką aleją pełną drzew.

= droga do sukcesu (avenue to success), np.: Her avenue to success was very complicated – she had a difficult childhood and no support from her family. = Jej droga do sukcesu była bardzo skomplikowana- miała trudne dzieciństwo i nie miała żadnego wsparcia od rodziny.

Vanish

I heard the voices of friends vanished and gone

Słyszałem głosy przyjaciół, którzy mnie opuścili

To vanish =

= znikać (osoba, przedmiot), np.:

The magician vanished in a puff of smoke. = Magik zniknął w obłoku dymu.

He vanished without trace. = Przepadł bez śladu.

= zanikać (tradycja), np.: The tradition of hiding chocolate eggs at Easter vanished in this country. = Tradycja chowania czekoladowych jajek na Wielkanoc w tym kraju zanikła.

Vein

At night I could hear the blood in my veins

Nocą słyszałem krew w swoich żyłach

Vein =

= żyła, np.: The nurse was having trouble finding a vein in his arm. = Pielęgniarka miała problem ze znalezieniem żyły w jego ramieniu.

= element (cząstka czegoś), np.: There was a vein of proverbial wisdom in what he said. = W tym co powiedział była cząstka przysłowiowej prawdy.

= ton (głosu), np.: „And that’s not all” – he continued in angry vein. = „I to nie wszystko” – kontynuował gniewnym tonem.

Slip the skin

Just to slip the skin

By odrodzić się na nowo

Ciekawostka
Na koniec ciekawy cover piosenki „Streets of Philadelphia” w wykonaniu francuskiego kwartetu smyczkowego Quatuor Ebene.

To slip the skin = odrodzić się na nowo, np.: After the massage I felt as if I slipped the skin. = Po masażu poczułam się jak nowo narodzona.

Lie awake

I’m lyin’ awake

Leżę przebudzony

To lie awake = nie spać, np.: Nobody knew that I was lying awake the whole night. = Nikt nie wiedział, że nie mogłem spać przez całą noc.

Fade away

I can feel myself fading away

Czuję, jak zanikam

To fade away = zanikać, np.: This stain on the carpet hasn’t faded away yet. = Ta plama na dywanie jeszcze nie zniknęła.

 

Miejsce dla fanów muzyki filmowej:

MuzykaFilmowa.pl

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kuba

    Jak zawsze na propsie, świetną robotę dziewczyny wykonujecie. Śledzę tą stronę od długiego czasu i widzę że ostatnio wrzuciłyście piąty bieg, co mnie bardzo cieszy. Dzięki Wam utrwalam sobie język i uczę się nowych wyrazów w przyjemny sposób, materiału dostarczacie teraz bardzo dużo.
    Powodzenia w dalszej pracy i dzięki za dotychczasową!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *