Beyoncé – Halo

25 maja, w ramach festiwalu Orange Warsaw odbył się koncert Beyoncé. Komu udało się przeżyć to niesamowite doświadczenie? Usłyszeć na żywo „Single ladies”, „Crazy in love”, „If I were a boy” czy też „Halo” to bezcenne doznanie. 

Jako namiastkę atmosfery, która ogarnia dzięki temu wydarzeniu postanowiłam przybliżyć Wam tekst mojej ulubionej piosenki tej artystki. Subtelna, romantyczna, wzruszająca… So, here it is… „Halo”.

Tekst piosenki Beyoncé – Halo

Remember those walls I built?
Well, baby they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
I found a way to let you in
But, I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh ooh...

Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light

I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
to pull me back to the ground again

And It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm taking
I'm never gonna shut you out

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace

You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
I pray it won't fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh ooh...

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh ooh...
Halo, ooh ooh...
Halo, ooh ooh, oh...

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace

You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh oh...

I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo, halo
I can feel your halo, halo, halo
I can see your halo, halo...
Halo, ooh oh...

Tłumaczenie Beyoncé – Halo

Pamiętasz te ściany, które zbudowałam?
Cóż kochanie, teraz one się sypią
I nawet nie stawiały żadnego oporu
Nie wydały nawet dźwięku
Odkryłam, jak Cię w to wszystko wtajemniczyć
Ale tak naprawdę nigdy nie miałam wątpliwości
Stojąc w blasku Twojej aureoli
Teraz mam swojego anioła

To tak, jakbym się przebudziła
Łamiesz wszystkie zasady, które miałam
To ryzyko, które podejmuję
Nigdy nie zamierzam odsunąć Cię od siebie

Gdziekolwiek teraz spojrzę
Jestem otoczona Twoim objęciem
Kochanie, widzę Twoją aureolę
Wiesz, że jesteś jedyną rzeczą która mnie ratuje
Jesteś wszystkim czego potrzebuję, a nawet więcej
Wypisane masz to na swojej twarzy
Kochanie, czuję Twoją aureolę
Modlę się, żeby nigdy nie zgasła

Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Aureolę, och, ooh…

Przeszyłeś mnie, niczym promień słońca
Wypalający się w moją najciemniejszą noc
Tylko Ciebie chcę
Chyba jestem uzależniona od Twojego światła

Przysięgłam, że nigdy więcej nie upadnę
Ale to nawet nie wydaje się być upadkiem
Grawitacja nie może zapomnieć
By ściągnąć mnie z powrotem na ziemię

To tak, jakbym się przebudziła
Łamiesz wszystkie zasady, które miałam
To ryzyko, które podejmuję
Nigdy nie zamierzam odsunąć Cię od siebie

Gdziekolwiek teraz spojrzę
Jestem otoczona Twoim objęciem
Kochanie, widzę Twoją aureolę
Wiesz, że jesteś jedyną rzeczą która mnie ratuje

Jesteś wszystkim czego potrzebuję, a nawet więcej
Wypisane masz to na swojej twarzy
Kochanie, czuję Twoją aureolę
Modlę się, żeby nigdy nie zgasła

Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Aureolę, och, ooh…

Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Aureolę, och, ooh…
Aureolę, och, ooh…
Aureolę, och, ooh…

Gdziekolwiek teraz spojrzę
Jestem otoczona Twoim objęciem
Kochanie, widzę Twoją aureolę
Wiesz, że jesteś jedyną rzeczą która mnie ratuje

Jesteś wszystkim czego potrzebuję, a nawet więcej
Wypisane masz to na swojej twarzy
Kochanie, czuję Twoją aureolę
Modlę się, żeby nigdy nie zgasła

Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Aureolę, och, ach…

Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Czuję Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Widzę Twoją aureolę, aureolę, aureolę
Aureolę, och, ach…

Gramatyka

Present Continuous

Wersja akustyczna na żywo

W tekście piosenki pojawia się czas Present Continuous:

Everywhere I’m looking now

Gdziekolwiek teraz spojrzę

Piosenkarka mówi o tym co teraz robi, podkreślając to słowem now = teraz.

Inne przykłady:

They’re tumbling down

Teraz one się sypią

 

It’s the risk that I’m taking

To jest ryzyko, które podejmuję

Past Simple

W piosence Beyoncé kilkakrotnie używa czasu przeszłego Past Simple, na przykład:

Remember those walls I built?

Pamiętasz te ściany, które zbudowałam?

 

They didn’t even put up a fight

Nawet nie stawiały żadnego oporu

 

I found a way

Znalazłam sposób

Zwroty & wyrażenia

W piosence Beyoncé pojawia się kilka tak zwanych Phrasal Verbs czyli czasowników złożonych, które składają się z czasownika + przysłówka lub przyimka.

Tumble down

W piosence:

Remember those walls I built? Well, baby they’re tumbling down

Pamiętasz te ściany, które zbudowałam? Cóż kochanie, teraz one się sypią

To tumble = upaść, przewrócić się, runąć, spadać.

To tumble down = zawalić się, walić się (np. ściany, budynek), zrujnować, posypać się, przestać funkcjonować, przestać działać.

Przykłady użycia:

A few stones came tumbling down the cliff. = Kilka kamieni oderwało się od klifu.

Last year barriers came tumbling down. =  W ubiegłym roku bariery przestały działać.

Put up

Ten czasownik złożony ma bardzo wiele znaczeń. Dzisiaj zajmiemy się jednym z nich.

To put up...
to put up a fight = podejmować walkę, walczyć
to put up a struggle = bronić się, walczyć
to put up a resistance = stawiać opór
to put up a show of enthusiasm = udawać wielki entuzjazm
to put up a good performance = pokazać się z dobrej strony

W piosence:

And they didn’t even put up a fight

I nawet nie stawiały żadnego oporu

To put up sth = stawiać (np. opór).

To put up a fight = podejmować walkę, bronić się, walczyć.

Przykłady użycia:

Gina put up a real fight to overcome the disease. = Gina stoczyła prawdziwą walkę by pokonać chorobę.

The rebels have  put up a fierce resistance. = Buntownicy stawiali zacięty opór.

Let in

W piosence:

I found a way to let you in

Odkryłam, jak Cię w to wszystko wtajemniczyć

To let sb in = wpuścić kogoś do środka, dopuścić kogoś, porozmawiać z kimś (np. o tajemnicach), otworzyć.

Przykłady użycia:

Never let any strangers in. = Nigdy nie wpuszczaj nieznajomych.

It was time to let the rest of the family in the secret. = Nadszedł czas aby ujawnić rodzinie sekret.

Here’s the key, let yourself in. = Oto klucz, wejdź do środka.

Don’t let the cat in! = Nie wpuszczaj kota!

Shut out

Ain't
Ain’t jest to forma skrótowa, używana w mowie potocznej, nieformalnej. Zastępuje przeczenia – skrót od am not, is not, are not, has not, have not.

W piosence:

I ain’t never gonna shut you out

Nigdy nie zamierzam odsunąć Cię od siebie

To shut = zamykać.

To shut sb out = nie dopuszczać kogoś (np. do siebie), nie wpuszczać kogoś do środka, odsuwać coś od siebie (np. myśli, wspomnienia).

Przykłady użycia.

Zapamiętaj!
to be shut out = nie zostać wpuszczonym do środka
to feel shut out = czuć się odrzuconym

How can I help you if you just keep shutting me out all the time? = Jak mogę Tobie pomóc skoro wciąż mnie odsuwasz od siebie?

I felt I was being shut out from all the family’s affairs. = Czułem się odsuwany od wszystkich rodzinnych spraw.

The door closed firmly, shutting me out from the warmth inside. = Drzwi zamknęły się mocno, nie dopuszczając do mnie ciepła z wewnątrz.

Fade away

W piosence:

Pray it won’t fade away

Modlę się, żeby nie zgasła

To fade =

= znikać, zanikać, słabnąć.

= sprać się, blaknąć, płowieć (kolor), np.: The cloth faded to a dull blue. = Ta tkanina spłowiała i stała się szaroniebieska.

= zwiędnąć, np.: The flowers faded a bit. = Kwiaty nieco przywiędły.

To fade away = gasnąć, znikać, rozmywać się, stopniowo ucichnąć, usuwać się w cień, odchodzić w zapomnienie.

Przykład użycia:

Her memories has never faded away. = Jej wspomnienia nigdy nie znikły.

Saving grace

Saving + Grace
grace =
= łaska boska, modlitwa dziękczynna, stan łaski
= gracja, wdzięk

saving = oszczędność, oszczędzanie
savings = oszczędności

W piosence:

You know you’re my saving grace

Wiesz, że jesteś jedyną rzeczą która mnie ratuje

Saving grace = jedyny atut, jedyna zaleta, jedyny plus.

Sb’s saving grace = pozytywna cecha kogoś.

Przykłady:

The movie’s only saving grace is its beautiful scenery. = Jedyne co ratuje ten film to jego piękna sceneria.

His sense of humour was his only saving grace. = Poczucie humoru było jego jedyną zaletą.

Embrace

I’m surrounded by your embrace

Jestem otoczona Twoim objęciem

Embrace = uścisk, objęcia.

In an embrace = w uścisku.

Warm/ fond/ tender embrace = gorący/ czuły/ czuły uścisk.

Halo

Baby, I can see your halo

Kochanie, widzę Twoją aureolę

Wielkie halo
make a song and dance about sth = robić z czegoś wielkie halo

Halo = aureola, nimb; otoczka, halo (w astronomii).

Halo of sunlight = aureola światła słonecznego.

Halo of blonde curls = aureola blond loków.

Uwaga idiom!

Tarnished halo = wyblakła sława.

Ray

Hit me like a ray of sun

Przeszyłeś mnie, niczym promień słońca

Ray =

= promień (of sth = czegoś), np. ray of sun/sunshine = promień słońca.

= promyk (of sth = czegoś), np.: ray/glimmer of hope = promyk/iskierka nadziei.

To offer sb a small ray of comfort = odrobinę kogoś pocieszyć.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *