30 Seconds To Mars – Up In The Air

Piosenka „Up In The Air” to pierwszy singiel z albumu „Love Lust Faith+Dreams”. W teledysku udziela się gościnnie Dita Von Teese – znana jako tancerka i modelka erotyczna oraz była żona Marilyna Mansona.

W teledysku do najnowszego singla „Up In The Air” pojawiają się między innymi: zebra, lew, żołnierze i zamaskowane postacie. Klip do Up In The Air jest pełen pozornie niepowiązanych ze sobą scen i symboli. Widzowie w komentarzach na YouTube prześcigają się w interpretacjach.

A Wy co o tym sądzicie?

Tekst piosenki 30 Seconds To Mars – Up In The Air

I've been up in the air, out of my head
Stuck in a moment of emotion I destroyed
Is this the end I feel?
Up in the air, fucked up on life
All of the laws I've broken and loves
That I've sacrificed
Is this the end?

I'll wrap my hands around your neck
So tight with love, love

A thousand times I tempted fate
A thousand times I played this game
A thousand times that I have said
Today, today, today
I've been up in the air lost in the night
I wouldn't trade an eye for your lies
You lust for my life
Is this the end?

Hey!

You were the love of my life, the darkness, the light
This is a portrait of a tortured you and I
Is this the, is this the, is this the end?

I'll wrap my hands around your neck
So tight with love, love, love

A thousand times I tempted fate
A thousand times I played this game
A thousand times that I have said
Today, today, today
A thousand times I tempted fate
A thousand times I played this game
A thousand times that I have said
Today, today, today

I've been up in the air
Is this the end I feel?
Up in the air, chasing a dream so real
I've been up in the air

I'll wrap my hands around your neck, neck, neck, neck
Is this the end I feel?
Up in the air, chasing a dream, chasing a dream

Take no more!
Take no more!
Take no more!
I'll take no more!

A thousand times I tempted fate
(Take no more)
A thousand times I played this game
(Take no more)
A thousand times that I have said
(Take no more)
Today, today, today

Today, today, today, today
(I'll wrap my hands around
Your neck, neck with love, love.)
Today, today, today, today
(I'll wrap my hands around
Your neck, neck with love, love.)

I'll wrap my hands around your neck
I'll wrap my hands around your neck so tight with love, love

Tłumaczenie 30 Seconds To Mars – Up In The Air

Byłem w powietrzu, poza myślami
Przez moment zatracony w emocjach, które zniszczyłem
Czy to co czuję to koniec?
Gdy byłem w powietrzu , nawaliłem w życiu
Wszystkie zasady, które złamałem, miłostki
Które poświęciłem
Czy to koniec?

Owinę swe ręce wokół Twojej szyi
Tak mocno z miłością

Tysiące razy kusiłem los
Tysiące razy grałem w tą grę
Tysiące razy, gdy mówiłem
Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
Byłem w powietrzu, zagubiony w nocy
Nie oddałbym swojego życia za twoje kłamstwa
Ty pragniesz mojego życia
Czy to koniec?

Hej!

Byłaś miłością mojego życia, mrokiem, światłością
Oto portret storturowanych ciebie i mnie
Czy to, czy to, czy to koniec?

Owinę swe ręce wokół Twojej szyi
Tak mocno z miłością, miłością, miłością

Tysiące razy kusiłem los
Tysiące razy grałem w tą grę
Tysiące razy, gdy mówiłem
Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
Tysiące razy, kusiłem los
Tysiące razy grałem w tą grę
Tysiące razy, gdy mówiłem
Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj

Byłem na górze w powietrzu
Czy to co czuję to koniec?
Byłem w powietrzu, goniąc marzenie tak realne
Byłem tam na górze, w powietrzu

Owinę swe ręce wokół Twojej szyi
Czy to co czuję to koniec?
Tam w powietrzu, goniąc marzenie, goniąc marzenie

Dłużej tego nie zniosę!
Dłużej tego nie zniosę!
Dłużej tego nie zniosę!
Ja tego dłużej nie wytrzymam!

Tysiące razy, kusiłem los
(Dłużej tego nie zniosę)
Tysiące razy grałem w tą grę
(Dłużej tego nie zniosę)
Tysiące razy, gdy mówiłem
(Dłużej tego nie zniosę)
Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj

Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
(Owinę swe ręce wokół
Twojej szyi tak mocno z miłością)
Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
(Owinę swe ręce wokół
Twojej szyi tak mocno z miłością)

Owinę swe ręce wokół Twojej szyi
Owinę swe ręce wokół Twojej szyi tak mocno z miłością

Gramatyka

Present Perfect

Jedno z zastosowań czasu Present Perfect odnosi się do opisania czynności, która miała miejsce w przeszłości (ale nie wiemy dokładnie kiedy) i ma wpływ na teraźniejszość.

Ważna jest dla nas, że czynności miała miejsce, wydarzyła się a nie to kiedy się wydarzyła.

To zastosowanie czasu zostało wykorzystane w piosence:

I’ve been up in the air

Byłem w powietrzu

 

I’ve sacrificed

Poświęciłem

 

A thousand times that I have said

Tysiące razy, gdy mówiłem

Nie wiemy dokładnie kiedy to się wydarzyło, sam autor o tym nie wspomina.

Budowa

W Present Perfect mamy użycie  operatora has (w skrócie = ‘s dla he, she, it) lub have (w skrócie = ‘ve dla I, you, we, they) oraz czasownik w formie Past Participle.

Twierdzenia

Podmiot + Operator + Czasownik (III forma dla nieregularnych, -ed dla regularnych.), np.:

I have eaten lunch, I’m not hungry. = Zjadłem lunch, nie jestem głodny.

Przeczenia

Podmiot + Operator not + Czasownik (III forma dla nieregularnych, -ed dla regularnych.), np.:

You haven’t seen that movie so you can go to the cinema with us. = Nie widziałeś tego filmu, więc możesz iść do kina z nami.

Pytania

Operator + Podmiot + Czasownik (III forma dla nieregularnych, -ed dla regularnych.), np.:

Have they bought milk? I need it to my recipe. = Kupili mleko? Potrzebuję go do mojego przepisu.

Wyraz pytajacy + Operator + Podmiot + Czasownik (III forma dla nieregularnych, -ed dla regularnych.)

Why have you drunk all water? I am thirsty! = Czemu wypiłeś całą wodę? Chcę mi się pić!

 • Czasowniki regularne tworzone są w za pomocą końcówki -ed.

playplayed

livelived (jeżeli czasownik zakończony jest na e dodajemy samo d)

stunstunned (W przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę, po której następuje pojedyncza spółgłoska – z wyjątkiem w i y – spółgłoskę tę podwajamy)

crycried  (Jeżeli ostatnią literą bezokolicznika jest litera y poprzedzona spółgłoską, to przed dodaniem końcówki –ed, y zmienia się na i)

 • Czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć.

Przykład czasownika nieregularnego użytego w piosence

bebeen

I’ve been up in the air

Byłem w powietrzu

 

saysaid

A thousand times that I have said

Tysiące razy, gdy mówiłem

Past Simple

Czasu używamy kiedy czynność miała miejsce w przeszłości, w przeszłości się wydarzyła. Jest to akcja zakończona w przeszłości.

Stuck in a moment of emotion I destroyed

Przez moment zatracony w emocjach, które zniszczyłem

 

A thousand times I tempted fate

Tysiące razy kusiłem los

 

A thousand times I played this game

Tysiące razy grałem  w tą grę

 

You were the love of my life

Byłaś miłością mojego życia

Budowa

W czasie Past Simple w zdaniu twierdzącym do czasownika dodajemy końcówkę -ed lub czasownik nieregularny piszemy w drugiej formie. Przeczenia oraz pytanie tworzy z użyciem operatora did.

Twierdzenia

Podmiot  + Czasownik (II forma dla nieregularnych, -ed dla regularnych.), np.:

I worked here three weeks ago. = Pracowałem tutaj trzy tygodnie temu.

Przeczenia

Podmiot + Operator not + Czasownik (forma podstawowa), np.:

You didn’t see that movie yesterday. = Nie widzieliśmy wczoraj tego filmu.

Pytania

Operator + Podmiot + Czasownik (forma podstawowa), np.:

Did they buy milk on Sunday? = Kupili mleko w niedziele?

Wyraz pytajacy + Operator + Podmiot + Czasownik (forma podstawowa)

Where did you study? = Gdzie studiowałeś?

 • Czasowniki regularne tworzone są w za pomocą końcówki -ed.

playplayed

livelived (jeżeli czasownik zakończony jest na e dodajemy samo d)

stunstunned (w przypadku czasowników jednosylabowych zawierających jedną samogłoskę, po której następuje pojedyncza spółgłoska – z wyjątkiem w i y – spółgłoskę tę podwajamy)

crycried  (Jeżeli ostatnią literą bezokolicznika jest litera y poprzedzona spółgłoską, to przed dodaniem końcówki –ed, y zmienia się na i)

 • Czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Przykład czasownika nieregularnego użytego w piosence: bewere.

Zwroty & wyrażenia

Warto wiedzieć
to go up in the air = być całym w skowronkach
build castles in the air = zamki na piasku / bujać w obłokach
nip in the air = ostre powietrze
be in the air = wisieć w powietrzu, zanosić się
in the open air = pod gołym niebem, na dworze (np. spać)

Up in the air

I’ve been up in the air, out of my head

Byłem w powietrzu, poza myślami

Uwaga – idiom!

(To be) up in the air =

= być, stać pod znakiem zapytania; w powietrzu, w zawieszaniu (np. sprawa) , np.: They aren’t sure who killed the President. It’s still up in the air. = Oni nie są pewni kto zabił prezydenta.  Wszystko jest ciągle w zawieszeniu.

Stick in

To stick jest czasownikiem nieregularnym – Past Simple stuck, Past Participle stuck.

Stick - wyrażenia godne uwagi
get stuck in sth = zabrać się za coś, zagłębić się w czymś, utknąć w czymś
be stuck in a rut = popaść w rutynę
be stuck on sb = być kimś zafascynowanym, zwariować na czyimś punkcie
stuck for words = brak słów

To stick in = utknąć, ugrzęznąć, np.: They are stuck in their intellectual patch. = Utknęli w swoich ograniczeniach intelektualnych.

W piosence:

Stuck in a moment of emotion I destroyed

Przez moment zatracony w emocjach, które zniszczyłem

Wrap around

To wrap sth around sb = opleść coś wokół kogoś.

W piosence:

I’ll wrap my hands around your neck so tight with love

Tight - ciekawe zwroty
tight-knit = zżyty, zintegrowany
skin-tight = dopasowany (o ubraniu)
tight-lipped = nie chcący nic powiedzieć, z wodą w ustach
tight spot = trudna sytuacja
tight schedule = napięty harmonogram
hold on tight = trzymać się mocno

Owinę swe ręce wokół Twojej szyi tak mocno z miłością

Tight

So tight with love

Tak mocno z miłością

Tight = ciasno, ciasny, obcisły (o ubraniu).

Przykłady:

These trousers are too tight – I think I need something a little larger. = Te spodnie są zbyt ciasne – sądzę, że potrzebuję czegoś większego.

I can’t breathe – this shirt is too tight. = Nie mogę oddychać – ta koszula jest za ciasna.

Tempt fate

A thousand times I tempted fate

Tysiące razy kusiłem los

Trade - powiązane zwroty
trade-off = kompromis, wymiana
trade sth off = zdecydować się na coś kosztem czegoś
by trade = z zawodu
trade up = zastąpić, wymienić

Mamy kolejny idiom.

To tempt fate/providence =  kusić los, np.: I don’t want to tempt fate that’s why I don’t walk alone in the streets at night. = Nie chcę kusić losu, dlatego nie chodzę sama po ulicach nocą.

Trade

Trade = handel, sprzedaż, wymiana, zamiana, np.: Drug trade is illegal. = Handel narkotykami jest nielegalny.

To trade = handlować.

W piosence:

I wouldn’t trade an eye for your lies

Nie oddałbym swojego życia za twoje kłamstwa

Lust

Ciekawostka
Pierwsza kopia singla 30 Seconds To Mars „Up In The Air” została wysłana w kosmos. Muzyka wyleciała z Cape Canaveral na Florydzie w ramach programu Space X.

Słówko występuje zarówno jako rzeczownik i czasownik.

Lust = pożądanie, żądza, np.: Lust, romantic love and attachment don’t always go together. = Pożądanie, romantyczna miłość i przywiązanie nie zawsze idą w parze.

To lust after/for sb/sth = pożądać, pragnąć (kogoś/czegoś), np.: I lust for him. = Pragnę go.

W piosence:

You lust for my life

Ty pożądasz mojego życia

 

Miejsce dla fanów zespołu:

Poland loves 30 Seconds to Mars

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

  • Dged

   Chociaż kolejne rozbieżności w tamtym tłumaczeniu wydające się mniej sensowne sugerują, że taki teledysk z napisami jest mało pracochłonny (amatorski) i robiony bez gruntownego zbadania treści

   • Dged

    Chociaż jest informacja, że to oficjalny teledysk „Official lyric video” a teledysk wygląda profesjonalnie, więc tekst tam powinien być oryginalny. W takim razie dochodzi jeszcze „I wouldn’t trade an eye for your lies, your lust for my life”. Jak to tłumaczyć?

    • Anna Rozmus

     Dziękujemy za informacje. Rzeczywiście w naszym tekście były pewne nieścisłości. Zostało to już poprawione. Znaczenia wszystkich zwrotów możesz zobaczyć w aktualnym tłumaczeniu utworu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *