Paweł Teodorczuk

Nauczyciel angielskiego, który od ponad dekady przekazuje wiedzę młodszym pokoleniom. Fan apokaliptycznej literatury a muzycznie „metalhead”, który czasami zapuszcza się w rejony łagodniejszej muzyki.

Iron Maiden — The Trooper

Miło­śni­kom cięż­kie­go gra­nia zespo­łu tak wiel­kie­go jak Iron Maiden nie trze­ba przed­sta­wiać. Ta legen­dar­na bry­tyj­ska gru­pa ist­nie­je od 1975 roku i raczy nas heavy-meta­­lo­­wą muzy­ką.…