Ewa Korczak

Prowadzę lekcje angielskiego od kilku lat i wiem, jak ważna jest motywacja do nauki. Najlepszą motywację masz wtedy, kiedy robisz to, co lubisz - a naukę języków można świetnie połączyć z pasją. Jeśli kochasz muzykę, zapraszam na moje zajęcia, na których uczysz się angielskiego śpiewając. Mile widziani także ci, którzy sądzą, że słoń im na ucho nadepnął. :) www.facebook.com/loveyourenglish

Run-D.M.C. — Christmas in Hollis

Rape­rzy też lubią świę­ta. Szcze­gól­nie kie­dy pod cho­in­ką lądu­je milion dolców poda­ro­wa­nych przez Świę­te­go Miko­ła­ja 🙂 . W dzi­siej­szej lek­cji Świę­ta spę­dza­my w towa­rzy­stwie zespo­łu hip-hopo­­we­­go…