Ania Zawadzka

Są takie pasje, które się nie kończą. Jestem szczęśliwą posiadaczką takiej, dlatego językom poświęcam znaczną część czasu. Co do muzyki - słucham wszystkiego co wpadnie w ucho, bez ograniczeń gatunku lub języka.

P!nk — Try

Pio­sen­ki Pink nie mają w sobie nic a nic z różu, to wie już każ­dy, kto posłu­chał przy­naj­mniej jed­nej z nich. Pocho­dzą­ca z Pen­syl­wa­nii pio­sen­kar­ka…