Agnieszka Łazarewicz

Urodzona w USA magister filologii angielskiej. Doskonały lektor i korepetytor z wieloletnim doświadczeniem. Nauczanie jest jej pasją. Prowadzi lekcje indywidualne w Lublinie (kontakt 505 950 319). Jej największym sukcesem są jej dwujęzyczni synowie.

Jingle Bells

Czy wie­cie, że naj­bar­dziej zna­na Bożo­na­ro­dze­nio­wa pio­sen­ka Jin­gle Bells tak napraw­dę zosta­ła napi­sa­na na Świę­to Dzięk­czy­nie­nia? James Lord Pier­pont autor pio­sen­ki (i rebe­liant z wybo­ru)…