Within Temptation ft. Piotr Rogucki – Whole World Is Watching

Utwór ‘’Whole world is watching” pochodzi z albumu Within Temptation “Hydra”. Teledysk z gościnnym udziałem Piotra Roguckiego, wokalisty Comy, po raz pierwszy ukazał się w sieci 28 stycznia 2014r. Piosenka jest również dostępna w drugiej wersji z udziałem Davida Pirnera, wokalisty zespołu Soul Asylum. Teledysk mówi nam o niezwykłej sile ducha oraz o przekraczaniu swoich granic, wznoszeniu się coraz wyżej.

Sharon den Adel, wokalistka Within Temptation tak opowiada o współpracy z Piotrem Roguckim: „Gdy napisaliśmy utwór Whole World Is Watching czuliśmy, że dobrze by w nim zabrzmiał fajny, mocny męski głos. Pełen energii, ale również emocji głos Piotra idealnie pasował do tego kawałka, dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektu.”

Piotr Rogucki dodaje: „Utwór Whole World Is Watching to brzmienie niezwykłej przygody: ogromny zaszczyt niespodziewanego zaproszenia, owocna współpraca, a efektem tego wszystkiego jest połączenie dwóch jakże różnych głosów w jednej, pięknej piosence. Mam nadzieję, że ten kawałek będzie równie ważny dla słuchaczy tak, jak bez wątpienia, jest dla mnie.”

Tekst piosenki Within Temptation ft. Piotr Rogucki – Whole World Is Watching

You live your life
You go day by day like nothing can go wrong
Those colors are made, they're changing the game
You learn to play it hard

And I know you wish for more
and I know you try
And now you realize
you know the time is right

The whole world is watching when you rise
The whole world is beating for you right now
Your whole life is flashing for your eyes
It's all in this moment that changes all

What are you waiting for?
What are you fighting for?
Cause time's always slipping away
The whole world is watching
Yeah, the whole world is watching
You when you rise

You build your walls then break them away
cause that is what it takes
You saved yourself
You found who you are
That never goes away

And I know you wish for more
and I know you try
And now you realize
you know the time is right

The whole world is watching when you rise
The whole world is beating for you right now
Your whole life is flashing for your eyes
It's all in this moment that changes all

What are you waiting for?
What are you fighting for?
Cause time's always slipping away
The whole world is watching
Yeah, the whole world is watching
You when you rise

Your sacrifice goes through your mind
But nothing is wasted
You've made it now
You rise again, you’re breaking out
Each step that you've taken
You've paid the price

The whole world is watching
The whole world is watching
Yeah, the whole world is watching
You when you rise

What are you waiting for?
What are you fighting for?
Cause time's always slipping away
The whole world is watching
Yeah, the whole world is watching
You when you rise

Tłumaczenie Within Temptation ft. Piotr Rogucki – Whole World Is Watching

Żyjesz swoim życiem
Idziesz dzień za dniem jakby nic nie mogło się popsuć
Tamte kolory są stworzone, one zmieniają grę
Uczysz się grać odważnie

I wiem, że pragniesz więcej
I wiem, że próbujesz
I teraz uświadamiasz sobie
Wiesz, że to właściwy czas

Cały świat się przygląda kiedy wstajesz
Cały świat stawia na ciebie właśnie teraz
Całe życie przebiega ci przed oczami
To wszystko dzieje się w chwili, która zmienia wszystko

Na co czekasz?
O co walczysz?
Ponieważ czas zawsze się wyślizguje
Cały świat się przygląda
Tak, cały świat się przygląda
Kiedy wstajesz.

Budujesz mury, później je burzysz
Tylko tyle potrzeba
Ocaliłeś siebie
Odkryłeś kim jesteś
To nigdy nie odejdzie

I wiem, że pragniesz więcej
I wiem, że próbujesz
I teraz uświadamiasz sobie
Wiesz, że to właściwy czas

Cały świat się przygląda kiedy wstajesz
Cały świat stawia na ciebie właśnie teraz
Całe życie przebiega ci przed oczami
To wszystko dzieje się w chwili, która zmienia wszystko

Na co czekasz?
O co walczysz?
Ponieważ czas zawsze się wyślizguje
Cały świat się przygląda
Tak, cały świat się przygląda
Kiedy wstajesz

Twoje poświęcenie przemyka ci przez myśl
Ale nic nie jest na marne
Dokonujesz tego teraz
Znów się podnosisz, wyrywasz się
Za każdy krok, który podejmujesz
Płacisz cenę

Cały świat się przygląda
Cały świat się przygląda
Tak, cały świat się przygląda
Kiedy wstajesz

Na co czekasz?
O co walczysz?
Ponieważ czas zawsze się wyślizguje
Cały świat się przygląda
Tak, cały świat się przygląda
Kiedy wstajesz

Zwroty & wyrażenia

Slip away

Cause time’s always slipping away

Ponieważ czas zawsze się wyślizguje

To slip away = wyślizgnąć się (skądś).

Przykład:

I’ve let a lot of things slip away from me. = Pozwoliłam wielu rzeczom wyślizgnąć się ode mnie.

Break away

I wiesz więcej!
break down = załamać się
break down = popsuć się
break down = złamać się (w czasie przesłuchania, wydać)
break in = przerwać, przerywać, wtrącić (np. do wypowiedzi)
break in = włamać się (np. do budynku)
break in = ujeżdżać (np. konia)
break off = przestać mówić (nagle)
break off = ułamać, oderwać się
break out = wybuchnąć (o wojnie)
break out = wyzwolić się
break through = przebić się, zostać zauważonym
break up = rozbić się, pękać
break up = rozstać się, zakończyć

You build your walls then break them away

Budujesz mury, później je burzysz

To break away =

= odłączyć się, oderwać się (np. partia polityczna), np. A man had to break away from his work for a while. = Mężczyzna musiał na chwilę oderwać się od pracy.

= oderwać się od stawki (np. w wyścigu kolarskim), np. He broke away in a cycle race. = On oderwał się od stawki w wyścigu kolarskim.

= odpaść, odłączyć się, np. Then she started trying to break away from me again. = Później ona znów próbowała odłączyć się ode mnie.

Go away

That never goes away

To nigdy nie odejdzie

To go away =

= odejść, np. Go away and leave me alone! = Odejdź i zostaw mnie w spokoju!

= opuścić, zostawić, np. She has gone away from this place. = Ona odeszła z tego miejsca.

= wyjechać (np. do jakiegoś miejsca), np. She’s gone away for two weeks. = Ona wyjechała na dwa tygodnie.

= znikać, odchodzić (np. złe emocje), np. The whole anger went away when I left that place. = Cała złość odeszła, kiedy opuściłem to miejsce.

Day by day

You go day by day like nothing can go wrong

Idziesz dzień za dniem jakby nic nie mogło się popsuć

Days & holidays
day off = dzień wolny (np. od szkoły, od pracy)
one day = któregoś dnia, pewnego dnia
some day = któregoś dnia, kiedyś (w przyszłości)
day out = jednodniowa wycieczka, jednodniowy wypad
Thanksgiving Day = Święto Dziękczynienia (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)
Memorial Day = Memorial Day (amerykański dzień pamięci poległych na polu chwały)
Christmas Day = Dzień Bożego Narodzenia
Father’s Day = Dzień Ojca
Mother’s Day = Dzień Matki
Independence Day = Święto Niepodległości
Earth Day = Dzień Ziemi
Valentine’s Day = Walentynki

Day by day = z każdym dniem, stopniowo, powoli (np. poprawiać kondycję).

Przykład:

I can see the love between them growing day by day. = Widzę, że miłość pomiędzy nimi wzrasta z każdym dniem.

Wyraz day możemy użyć w wielu różnych kontekstach w zdaniu:

Day =

= dzień, doba (jednostka czasu), np. What day is it today? = Jaki jest dzisiaj dzień?

= dzień (przeciwieństwo nocy), np. He works at night and sleeps by day. = On pracuje w nocy i śpi w ciągu dnia.

= dzień (czas, w którym człowiek nie śpi i jest aktywny), np. How was your day? = Jak ci minął dzień?

= dzień pracy, np. She works an eight-hour day. = Ona ma ośmiogodzinny dzień pracy.

= czas, czasy (o przeszłości), np. In my day a motel room cost about twelve dollars. = Za moich czasów pokój w motelu kosztował około dwunastu dolarów.

Right now

The whole world is beating for you right now

Cały świat stawia na ciebie właśnie teraz

Right now =

= właśnie teraz, np. But right now, I still just want to play the game. = Ale właśnie teraz, nadal chcę grać w tą grę.

= teraz, natychmiast, np. Right now, people say we can be a good team. = Teraz ludzie mówią, że możemy być dobra drużyną.

Istnieje wiele innych zwrotów z użyciem now o podobnym znaczeniu:

For now = na tę chwilę, jak na razie, np. For now, he is getting to know his new team. = Na tę chwilę, on poznaje swoją nową drużynę

By now = do tej pory, np. If so, he would only be one of many by now. = Jeśli tak, on mógł być tylko jednym z wielu do tej pory.

Until now = dotychczas, do teraz, do tej pory , np. I didn’t know that until now. = Nie wiedziałem o tym do teraz.

Up to now = do teraz, do tej pory, np. I’ve been happy with what I have up to now. = Do teraz byłem zadowolony z tego co mam.

Flash

Your whole life is flashing for your eyes

Całe życie przebiega ci przed oczami

Flash =

= błyskać, np. Flashing your lights to warn others about a police patrol is forbidden. = Błyskanie światłami, aby ostrzec innych o patrolu policji jest zabronione.

= migać, np. The focus assistant indicates when the image is in focus by the flashing front LED of the camera. = Funkcja optymalizacji ostrości wskazuje kiedy obraz jest ostry za pomocą migającej diody LED z przodu kamery.

= przesyłać (spojrzenie), np. She flashed him a quick look. = Przesłała mu szybkie spojrzenie.

= pokazywać na chwilę, np. She flashed her new mobile phone for a short while. = Pokazała swój nowy telefon na chwilę.

= przesyłać błyskawicznie (wiadomości), np. She flashed me new message just in a few seconds. = Przesłała mi nowe wiadomości tylko w kilka sekund.

= przebiegać, przemykać, np. Life is flashing too fast. = Życie przebiega zbyt szybko.

= zabłysnąć (np. złością), np.: His face flashed with anger. = Jego twarz zabłysnęła złością.

Step

Zapamiętaj!
step in = wkroczyć, zaangażować się (w coś)
step down = ustępować (ze stanowiska)
step back = odsunąć się
step aside = ustąpić miejsca
take a step = zrobić krok
watch your step = uważać, aby kogoś nie zdenerwować
fall into step = podążać
false step = fałszywy krok, błędne posunięcie
step back in time = cofnąć się w czasie
step-by-step = krok po kroku, stopniowo
step change = ważny krok, duża zmiana

Each step that you’ve taken

Za każdy krok, który podejmujesz

Step =

= krok, np. She took a step back. = Ona zrobiła krok do tyłu.

= działanie, krok, np. This step needs to be done now. = Ten krok musi być zrobiony teraz.

= poziom, etap, np. She raised to a higher step. = Wzniosła się na wyższy etap.

= schodek, np. If you climb these three, six steps you will find something very nice. = Jeśli wejdzie się po tych schodkach jest tam coś bardzo ładnego.

= kroki, chód (np. w tańcu), np. He taught me new steps in samba. = Nauczył mnie nowych kroków z samby.

= step (ćwiczenie gimnastyczne), np. She trained step to be fit. = Ćwiczyła step, żeby być wysportowaną.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *