Whitney Houston & Mariah Carey – When You Believe

Dzisiaj chciałabym przypomnieć Wam wspaniałą artystkę – Whitney Houston, której, ośmielę się stwierdzić, niemal każdy z nas słucha z przyjemnością. Singiel, który zamieszczam nosi tytuł „When you believe” (= „Jeśli uwierzysz”) i został wykonany przez dwie utalentowane artystki – Marię Carey i Whitney Houston.

Piosenka została napisana i skomponowana przez Stephena Schwartza dla filmu animowanego „Książę Egiptu” produkcji DreamWorks w 1998 roku. Opisano ją jako wielką balladę, ze znaczącymi i inspirującymi słowami, opisującymi zdolność każdego człowieka do osiągania cudów, kiedy ucieka się do Boga i wierzy.

Tekst piosenki Whitney Houston & Mariah Carey – When You Believe

Many nights we’ve prayed
With no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song
We barely understood
Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains
Long before we knew we could, Oh yes

There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve
When you believe
Somehow you will
You will when you believe

In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away
And now I’m standing here
My heart's so full I can't explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I'd say

They don't always happen when you ask
And it's easy to give in to your fear
But when you're blinded by your pain
Can't see your way clear through the rain
A small, but still, resilient voice
Says help is very near

You will when you believe
Just believe
(I believe)
(I believe)
(Just believe)
You will when you believe

Tłumaczenie Whitney Houston & Mariah Carey – When You Believe

Przez wiele nocy modliliśmy się
Nie mając żadnego dowodu, że ktoś nas usłyszy
Ale w naszych sercach była pełna nadziei pieśń
Którą ledwo rozumieliśmy
Teraz już się nie boimy
Chociaż wiemy, że jest się czego bać
Byliśmy w stanie przenosić góry
Na długo przed tym nim zrozumieliśmy, że to Możliwe, o tak

Cuda mogą się wydarzyć,
Jeśli uwierzysz
A nadzieję chociaż jest krucha
Trudno zabić
Któż wie jakie cuda
Możesz otrzymać
Jeśli uwierzysz
Jakoś otrzymasz
Otrzymasz je jeśli uwierzysz

W tym czasie strachu
Kiedy modlitwa zdaje się być daremna
Nadzieja wydaje się być jak letnie ptaki
Które zbyt szybko odlatują
I teraz stoję tutaj
Moje serce jest tak przepełnione, że nie potrafię tego wyjaśnić
Szukając wiary i wypowiadając słowa
Nigdy nie wiedziałam, że powiem

Nie zawsze modlitwy są wysłuchane gdy prosisz
Wtedy łatwo poddać się swoim obawom
Ale kiedy jesteś oślepiony przez swój ból
Czy nie widzisz wyraźnie swojej drogi, poprzez deszcz
Żywego głosu sumienia
Który mówi, że miłość jest bardzo blisko

Otrzymasz, jeśli uwierzysz
po prostu uwierz
(Ja wierzę)
(Ja wierzę)
(Po prostu uwierz)
otrzymasz je jeśli uwierzysz

Zwroty & wyrażenia

Pray

Many nights we’ve prayed

Przez wiele nocy modliliśmy się

To pray = modlić się, wymodlić coś, modlitwa, np.:

These people would always pray for rain. = Ci ludzie zawsze będą modlić się o deszcz.

I prayed to God to be forgiven. = Modliłem się do Boga, żeby mi wybaczył.

Proof

With no proof anyone could hear

Nie mając żadnego dowodu, że ktoś nas usłyszy

Proof = dowód, np.:

I have no real proof that he was in the country at the time. = Nie mam żadnego prawdziwego dowodu, że był w państwie w tym czasie.

Proof of purchase must be provided before a refund can be made. = W celu otrzymania zwrotu pieniędzy należy dostarczyć dowód zakupu.

Can you provide any proof of identity? = Czy możesz dostarczyć jakiś dowód tożsamości?

Proof = odporny na coś (proof against sth), np.:

I have a new digital watch which is waterproof. = Mam nowy cyfrowy zegarek na rękę, który jest wodoodporny.

To proof sth = impregnować, np.:

The jacket she is looking for has to be professionally proofed and made of “breathing” fabric. = Kurtka, jakiej ona szuka, musi być profesjonalnie impregnowana i wykonana z „oddychającej” tkaniny.

Barely

We barely understood

Którą ledwo rozumieliśmy

Barely = ledwo, zaledwie, np.:

He could barely read and write. = Ledwo czytał i pisał.

Barely 50% of the population voted. = Głosowało zaledwie 50% populacji.

I had barely started speaking when he interrupted me. = Ledwo zacząłem mówić gdy mi przerwał.

Frail

Ciekawostka
Frailty = wątłość, słabość

Though hope is frail

Chociaż nadzieja jest krucha

Frail = wątły, słaby (często o ludziach), np.:

Most of people become physically frail in the old age. = Większość ludzi traci siły fizyczne na starość.

The frailty of her nature meant that she was vulnerable to flattery. = Słabość jej natury oznaczała, że była podatna na pochlebstwa.

Somehow

Somehow you will (achieve)

Jakoś osiągniesz

Somehow = w jakiś sposób = someway = someways, np.:

We must stop him from seeking her somehow/someway/someways. = Musimy jakoś powstrzymać go od szukania jej.

Somehow = jakoś = someway = someways, np.:

Somehow/someway/someways, I don’t feel I can trust him. = Jakoś nie czuję, żebym mogła mu zaufać.

Podobnie tworzymy inne przysłówki z przedrostkiem some –. Dla przykładu:

Somewhat = nieco, np.:

I was somewhat surprised to see him. = Byłam nieco zaskoczona, że go widzę.

Somewhere = someplace = gdzieś, np.:

I’ve seen him somewhere before. = Widziałem go gdzieś wcześniej.

Can we go someplace else? = Czy możemy pójść gdzieś indziej?

Something = coś, np.:

Don’t just stand there. Do something! = Nie stój tak. Zrób coś!

Still small voice

Voice - warto wiedzieć
To listen to the voice of reason = słuchać głosu rozsądku
To give voice to sth = wyrażać zdanie
To raise one’s voice against sb/sth = podnosić głos przeciwko komuś/czemuś
Lose one’s voice = tracić głos
With one voice = jednogłośnie
Voice box = krtań

A small, but still, resilient voice

Żywy głos sumienia

Still small voice = głos sumienia, np.:

When I was about to make this decision I heard a still small voice in my mind. = Kiedy miałam podjąć tę decyzję usłyszałam głos sumienia w myśli.

Prove in vain

When prayer so often proves in vain

Kiedy modlitwa zdaje się być daremna

To prove in vain = okazać się daremnym, np.:

My talks with son often prove in vain. = Moje rozmowy z synem często okazują się być daremne.

Seek

Seeking faith and speaking words

Szukając wiary i wypowiadając słowa

To seek sth = szukać czegoś, np.:

She always seek her fortune in the gambling. = Ona zawsze szuka szczęścia w hazardzie.

To seek sth = ubiegać się o coś; domagać się czegoś, np.:

My parents tried to seek the justice in the court. = Moi rodzice próbowali domagać się sprawiedliwości w sądzie.

Give in

And it’s easy to give in to your fear

Wtedy łatwo poddać się swoim obawom

To give in = ulec czemuś, poddać się czemuś, np.:

Most of young people give in to their emotions. = Większość młodych ludzi ulega swoim emocjom.

To give in = doręczać, rozdawać, np.:

A young girl gave us in some advertising leaflets. = Młoda dziewczyna wręczyła nam ulotki reklamowe.

Blinded

Ciekawe wyrażenia ze słowem blind
As blind as a bat = ślepy jak kret
To turn a blind eye to sth = przymknąć oko na coś
Blind drunk = pijany w sztok
To lead sb up/down a blind alley = zapędzać kogoś w ślepą uliczkę
Sth is my blind spot = nie mieć o czymś zielonego pojęcia
Blind-man’s buff = ciuciubabka

But when you’re blinded by your pain

Ale kiedy jesteś oślepiony przez swój ból

Be blinded by sth = być oślepionym przez coś, np.:

At that time she was blinded by his love thus she couldn’t see his disadvantages. = W tamtym czasie ona była zaślepiona jego miłością dlatego nie widziała jego wad.

Gramatyka

Jak rozróżnić hardly, scarcely, barely i no sooner?

Powyższe słówka mają to samo znaczenie ale z gramatycznego punktu widzenia każdego z tych słówek używamy w ściśle określonych sytuacjach.

Poniżej zamieszczam kilka ważnych punktów, po przeczytaniu których nie powinniście mieć już więcej żadnych wątpliwości co do tego kiedy i w jakiej sytuacji należy posługiwać się danym słówkiem.

  • hardly, scarcely i barely mogą być użyte, gdy chcemy wyrazić, że coś jest prawdziwe lub możliwe. Wyrażenia te są używane ze słowami takimi jak any i anyone, z przymiotnikami i czasownikami, i są zawsze umieszczane pomiędzy czasownikiem (can, have, be, itp.) a główną częścią czasownika.

Np.: I barely recognized her. = Ledwo ją poznałem.

  • hardly, scarcely i barely mają wydźwięk negatywny i nie mogą być używane z zaprzeczeniem not i innymi negatywnymi wyrażeniami.

Np. I can hardly believe it. = Nie mogę w to uwierzyć.

  • hardly, scarcely i barely mogą być użyte, by powiedzieć, że jedna rzecz dzieje się bezpośrednio po drugiej.

Np. We had hardly/scarcely/barely sat down at the table, when the phone rang. = Ledwo usiedliśmy przy stole, gdy zadzwonił telefon.

W formalnym pisanym angielskim, szczególnie w stylu literackim, możecie się spotkać z sytuacją, że zdania ze słowami hardly, scarcely i barely mogą ulec inwersji składniowej.

Oznacza to, że słowa hardly, scarcely i barely zmieniają swoje miejsce w zdaniu i wędrują na początek zdania, a wtedy podmiot i orzeczenie zamieniają się miejscami.

Spójrzmy na przykład:

Zdanie z normalnym szykiem: We had hardly/scarcely/barely sat down at the table, when the phone rang.

Zdanie z inwersją: Hardly/scarcely/barely had we sat down at the table, when the phone rang.

W zdaniach, gdy jedna czynność następuje po drugiej możemy użyć również hardly, scarcely i barely ze słowem before.

Dla przykładu:

I scarcely had time to ring the bell before the door opened. = Ledwo zdążyłam nacisnąć dzwonek do drzwi, gdy te się otworzyły.

  • no sooner może być użyte w podobny sposób, przedstawiony w punkcie trzecim, z tą różnicą, że no sooner zawsze łączy się ze słówkiem than (a nie when). Spójrzmy na przykład:

Np. No sooner had we sat down at the table than the phone rang. = Ledwo usiedliśmy przy stole, gdy zadzwonił telefon.

  • hardly i scarcely mogą być użyte w znaczeniu = prawie nigdy, ale słowo barely nie może być użyte w ten sposób.

Np. She hardly (ever – opcjonalne) sees her parents these days. = Ona prawie wcale nie widuje swoich rodziców ostatnimi czasy.

Jeśli po przeczytaniu powyższych punktów nadal macie pewne wątpliwości co do znaczenia lub użycia nowo poznanych słówek, piszcie i pytajcie w komentarzach pod tym postem, a postaram się pomóc 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *