Seal – Kiss from a Rose

„Kiss from a Rose” to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych utworów Seala – brytyjskiego artysty soul i R&B, który sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie.

Piosenka zyskała rozgłos, kiedy pojawiła się w 1995 roku w  filmie „Batman Forever”. Rok później wygrała Nagrodę Grammy za Nagranie Roku, Piosenkę Roku i Najlepsze Wykonaniu Pop. Utwór „Kiss from a Rose” stał się hitem połowy lat 90-tych, utrzymując się w pierwszej dziesiątce hitów w wielu krajach.

Co jest tematem piosenki? Niektórzy mówią, że miłość, romanse, samotność… ale niektórzy uważają, że utwór mówi o uzależnieniu Seala od kokainy.

Przekonajcie się sami, o czym opowiada „Kiss from a Rose”. Have fun!

Tekst piosenki Seal – Kiss from a Rose

There used to be a graying tower alone on the sea
You became the light on the dark side of me
Love remained a drug that's the high and not the pill
But did you know
That when it snows
My eyes become large and
The light that you shine can be seen
Baby
I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh
The more I get of you
The stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
There is so much a man can tell you
So much he can say
You remain
My power, my pleasure, my pain, baby
To me you're like a growing addiction
That I can't deny
Won't you tell me is that healthy, baby?
But did you know
That when it snows
My eyes become large
And the light that you shine can be seen
Baby
I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
I've been kissed by a rose on the gray
I've been kissed by a rose
I've been kissed by a rose on the gray
And if I should fall, will it all go away?
I've been kissed by a rose
Been kissed by a rose on the gray
There is so much a man can tell you
So much he can say
You remain
My power, my pleasure, my pain
To me you're like a growing addiction
That I can't deny, yeah
Won't you tell me is that healthy, baby
But did you know
That when it snows
My eyes become large
And the light that you shine can be seen
Baby
I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
Now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
Yes I compare you to a kiss from a rose on the gray
Ooh, the more I get of you
The stranger it feels, yeah
And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray
Now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray

Tłumaczenie Seal – Kiss from a Rose

Kiedyś była szarzejąca wieża samotna na morzu
Ty stałaś się światłem po ciemnej stronie samego mnie
Miłość pozostała narkotykiem, który nie jest pigułką
Ale czy wiedziałaś
Że kiedy pada śnieg
Moje oczy powiększają się
Światło, którym świecisz, jest widoczne
Kochanie
Porównam cię do pocałunku róży na szarości
Ooch
Im więcej ciebie dostaje
Tym dziwniej się czuję, tak
A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości
Tak wiele człowiek może powiedzieć
Tak wiele może powiedzieć
Pozostajesz
Moją siłą, moją przyjemnością, moim bólem, kochanie
Jesteś dla mnie coraz większym uzależnieniem
Któremu nie mogę zaprzeczyć
Czyż nie powiesz mi, że to zdrowe, kochanie?
Ale wiedziałaś
Że kiedy pada śnieg
Moje oczy powiększają się
I światło, którym świecisz, jest widoczne
Kochanie
Porównam cię do pocałunku róży na szarości
Im więcej ciebie dostaje
Tym dziwniej się czuję, tak
A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości
Zostałem pocałowany przez różę na szarości
Zostałem pocałowany przez różę
Zostałem pocałowany przez różę na szarości
I jeśli upadnę, czy to wszystko odejdzie?
Zostałem pocałowany przez różę na szarości
Pocałowany przez różę na szarości
Tak wiele człowiek może powiedzieć
Tak wiele może powiedzieć
Pozostajesz
Moją siłą, moją przyjemnością, moim bólem, kochanie
Jesteś dla mnie coraz większym uzależnieniem
Któremu nie mogę zaprzeczyć, tak
Czyż nie powiesz mi, że to zdrowe, kochanie?
Ale wiedziałaś
Że kiedy pada śnieg
Moje oczy powiększają się
I światło, którym świecisz, jest widoczne
Kochanie
Porównam cię do pocałunku róży na szarości
Im więcej ciebie dostaje
Tym dziwniej się czuję, tak
A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości
Tak, porównuję cię do pocałunku róży na szarości
Ooch, Im więcej ciebie dostaje
Tym dziwniej się czuję, tak
A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości
A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości

Zwroty & Wyrażenia

Gray

Gray & Grey

Gray (American English) = Grey (British English)

W piosence kluczowym słowem jest gray, dlatego warto dobrze je zrozumieć.

There used to be a graying tower alone on the sea

Kiedyś była szarzejąca wieża samotna na morzu

Szara latarnia morska wskazuje na samotne życie, który wiódł Seal przed spotkaniem wielkiej miłości.

I compare you to a kiss from a rose on the gray

Porównam cię do pocałunku róży na szarości

On the gray jest tutaj szarym, bezbarwnym obszarem.

Gray – warto wiedzieć
gray area = szara strefa; niejasna sytuacja; rejon wysokiego bezrobocia (British English)
Gray Lady = ochotniczka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża (American English)
gray-haired/headed = siwowłosy
to go/turn gray = siwieć
all cats are gray in the night = w nocy wszystkie koty są czarne

And now that your rose is in bloom
A light hits the gloom on the gray

A teraz twoja róża rozkwita
Światło uderza w mrok szarości

Róża rozjaśnia szarość, sprawia, że wszystko nabiera barw.

Wiemy, że gray (= grey), to kolor szary. Ale czy wiedzieliście, że słówko ma jeszcze kilka innych ciekawych znaczeń?

Gray = grey =

= siwy (np. włosy), np.: He turned gray when he was thirty. = Osiwiał w wieku trzydziestu lat.

= bezbarwny, nijaki, np.: Most of the towns we were passing by were small and gray. = Większość miasteczek, które mijaliśmy były małe i nijakie.

= pochmurny, np.: It was dark, gray day. = To był ciemny, pochmurny dzień.

To gray = siwieć, szarzeć, np.: He will be graying at the temples like his father. = On będzie siwiał na skroniach jak jego ojciec.

Remain

Zapamiętaj!

the fact remains that… = pozostaje faktem, że…
it remains to be seen whether… = okaże się, czy…
it only remains for me to say… = pozostaje mi tylko powiedzieć…
‚I remain, yours faithfully’ = „łączę wyrazy szacunku”

Love remained a drug that’s the high and not the pill

Miłość pozostała narkotykiem, który nie jest pigułką

Słowa te sugerują, że miłość jest równa lub większa niż jakakolwiek pigułka, substancja chemiczna, jaką wytworzył człowiek.

You remain my power, my pleasure, my pain

Pozostajesz moją siłą, moją przyjemnością, moim bólem

Kobieta, miłość jest siłą napędową piosenkarza, jego wszystkie emocje jej dotyczą. Jest praktycznie uzależniony od tego uczucia, ale sam nie wie do końca, czy to jest dobrze czy źle.

To remain = pozostać, pozostawać.

Przykłady:

Despite his success he remained very modest person. = Pomimo swojego sukcesu pozostał bardzo skromną osobą.

Not much remains of that beautiful town. = Niewiele pozostało z tej pięknego miasteczka.

Can be seen

Idiom!

To see the light = zrozumieć; doznać olśnienia, nawrócić się.

The light that you shine can be seen

Światło, którym świecisz jest widoczne

Mamy tutaj zastosowaną stronę bierną – passive voice – z czasownikiem modalnym can.

Jak tworzymy stronę bierną z czasownikami modalnymi?

To proste: po czasowniku modalnym (np.: can, could, should, must) dodajemy czasownik be i trzecią formę czasownika – past participle.

Przykłady:

Strona bierna – zapamiętaj!
Strona czynna: Somebody must clean this house.
Strona bierna: This house must be cleaned.
Czasownik modalny + be + III forma czasownika (past participle)

These clothes can be given away. = Te ubrania mogą zostać oddane.

Something must be done with your hair – it’s too long. = Coś musi zostać zrobione z twoimi włosami – są za długie.

This key can’t be lost. = Ten klucz nie może zostać zgubiony.

Their situation should be understood. = Ich sytuacja powinna zostać zrozumiana.

Compare

Seal porównuje kobietę, o której śpiewa, do koloru, który nada jego szaremu życiu.

I compare you to a kiss from a rose on the gray

Porównam cię do pocałunku róży na szarości

To compare sb/sth to/with sb/sth =

Compare – przydatne zwroty

beyond compare = niezrównany, nieporównywalny, np.: a beauty beyond compare = niezrównana piękność
compared with something = w porównaniu z czymś
to compare notes with somebody (on sth) = wymienić z kimś wrażenia, uwagi, poglądy (na jakiś temat)

= porównywać kogoś/coś z kimś/czymś, np.: He is always comparing me and his mother! = On zawsze porównuje mnie ze swoją matką!

= dawać się porównać, być porównywalnym; dorównywać (with sb/sth = komuś/czemuś); przyrównywać (to sb/sth = do kogoś/czegoś), np.: As a child she always wanted to compare with her older sister. = Jako dziecko zawsze chciała dorównać swojej starszej siostrze.

To compare oneself with/to sb = porównywać siebie z kimś, np.: You shouldn’t compare yourself to his ex-girlfriend. = Nie powinnaś się porównywać do jego byłej dziewczyny.

The more…The stranger…

The more I get of you
The stranger it feels

Im więcej ciebie dostaje
Tym dziwniej się czuję

Mamy tutaj użytą konstrukcję – the…the… – służącą do tworzenia podwójnych porównań:, np.: The sooner the better. = Im szybciej, tym lepiej.

Używamy tej konstrukcji, aby powiedzieć, że jedna rzecz zależy od drugiej, np.:

The more you learn, the more you know. = Im więcej się uczysz, tym więcej wiesz.

The more often you work out, the fitter you are. = Im więcej ćwiczysz, tym bardziej jesteś wysportowany.

The longer the day, the better we feel. = Im dłuższy dzień, tym lepiej się czujemy.

Gloom

Warto zapamiętać
to cast a gloom over sb = przygnębić kogoś, wprawić kogoś w przygnębienie
to cast a gloom over sth = rzucać cień na coś
doom and gloom = czarna rozpacz
to spread gloom and despondency = wywoływać uczucie przygnębienia i zniechęcenia
economic gloom = kryzys gospodarczy
unrelieved gloom = beznadziejny smutek
to preach doom and gloom = malować wszystko w czarnych barwach

A light hits the gloom on the gray

Światło uderza w mrok szarości

Gloom =

=  ciemność, mrok, np.: The big dog came out of the gloom and scared the children. = Duży pies wyszedł z ciemności i wystraszył dzieci.

= przygnębienie, smutek (about/over sth = z powodu czegoś), np.: He felt gloom about his parents’ divorce. = On czuł przygnębienie z powodu rozwodu rodziców.

Deny

To me you’re like a growing addiction that I can’t deny

Jesteś dla mnie jak rosnące uzależnienie któremu nie potrafię odmówić

Czasownik to deny ma kilka ciekawych znaczeń.

To deny =

= zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, np.: He denies that he knows her. = On zaprzecza, że ją zna.

= odmawiać (np. wstępu), odrzucać (np. wniosek), wzbraniać (komuś czegoś), np.: They denied her entrance to the building. = Odmówili jej wstępu do budynku.

 

Czy dzięki naszej lekcji udało Wam się see the light and learn some new English words? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *