Riverside – The Depth of Self-Delusion

Zespół Riverside wraca na łamy Antytekstów z kawałekim pochodzącym z płyty Shrine of New Generation Slaves. Wydana w 2013 roku płyta to w wersji podstawowej wydawnictwo zawierające osiem ścieżek z czego druga to właśnie „The Depth of Self-Delusion”.

Zapraszamy na ciekawą lekcję angielskiego z zespołem Riverside!

Tekst piosenki Riverside – The Depth of Self-Delusion

I could be foreign forever to your otherland
I could be foreign forevermore to your promiseland
One life was great, but another
No, I don't want to live on the edge
I won't follow you
I found my own
I will stay
I could be foreign forever to your hastenland
I could be foreign forevermore to your neverland
One little brick, then another
and I will build that wall anyway
You can find me there
Rested and calm, without mask
This is where I will stay

Look around where we are, who we are
What we always want
Twenty-four, seven, three sixty-five
Sometimes little more
I was chasing your shadow
not knowing I'd become your slave

I could be foreign forever to your otherland
I could be foreign forevermore to your promiseland
One life was great, but another
No, I don't want to live on the edge
I won't follow you
I found my own
I will stay
I could stay forevermore

I've said a farewell to never-ending smiles
I did not look good in red
From my place I can finally see
how much of this shade I called myself was me
and what was left behind

I could be foreign forever to your otherland
I could be foreign forevermore to your promiseland
One life was great, but another
No, I don't want to live on the edge
I won't follow you
I found my own
I will stay
I could stay forevermore

I've said a farewell to never-ending smiles
From my place I can finally see
how much of this shade was me
and what was left behind

Tłumaczenie Riverside – The Depth of Self-Delusion

Mógłbym być zawsze kimś obcym na twojej ziemi
Mógłbym być zawsze obcym na twojej ziemi obiecanej
Życie było świetne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na krawędzi
Nie będę za tobą podążać
Znalazłem swoją własną (drogę)
Zostanę tu
Mógłbym być zawsze obcym w krainie pogoni
Mógłbym być na zawsze obcym w twojej krainie marzeń
Jedna mała cegiełka, potem kolejna
a i tak zbuduję ta ścianę
Możesz znaleźć mnie tutaj
Wypoczętego oraz spokojnego, bez maski
Tu zostanę

Rozejrzyj się dokoła, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy
Czego zawsze chcieliśmy
Czasami trochę więcej
Dwadzieścia cztery, siedem, trzy sześćdziesiąt pięć
Goniłem twój cień
Nie wiedząc, że zostanę twym niewolnikiem

Mógłbym być zawsze obym na twojej ziemi
Mógłbym być zawsze obcym na twojej ziemi obiecanej
Życie było świetne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na krawędzi
Nie będę za tobą podążać
Znalazłem swoją własną (drogę)
Zostanę tu
Mógłbym zostać na zawsze tu

Pożegnałem się z niekończącymi się uśmiechami
Nie wyglądałem dobrze w czerwonym
Teraz w końcu widzę
Ile z tego cienia było mną
I co zostawiłem za sobą

Mógłbym być zawsze obym na twojej ziemi
Mógłbym być zawsze obcym na twojej ziemi obiecanej
Życie było świetne, ale inne
Nie, nie chcę żyć na krawędzi
Nie będę za tobą podążać
Znalazłem swoją własną (drogę)
Zostanę tu
Mógłbym zostać na zawsze tu

Pożegnałem się z niekończącymi się uśmiechami
Teraz w końcu widzę
Ile z tego cienia było mną
I co zostawiłem za sobą

Zwroty & Wyrażenia

Self-delusion

The Depth of Self-Delusion

Głębia Złudzenia

Zanim przejdziemy do samego tekstu piosenki, warto zwrócić uwagę na jej tytuł, w którym kryje się ciekawe słówko – self-delusion.

Self-delusion = łudzenie się, okłamywanie siebie samego.

Przykład:

It is self-delusion if she believes she will be famous in future. = To zwykłe złudzenie,  jeśli ona myśli o tym, że będzie kiedyś sławna.

Foreign

Warto znać!
foreign policy = polityka zagraniczna
foreign minister = minister spraw zagranicznych
foreign affairs = sprawy zagraniczne
foreign aid = pomoc zagraniczna
foreign ministry = ministerstwo spraw zagranicznych
foreign exchange = waluty zagraniczne
foreign service = służba dyplomatyczna
foreign market = rynek zagraniczny

I could be foreign forever to your otherland

Mógłbym być na zawsze kimś obcym na twojej ziemi

Foreign = osoba obca, z innego kraju, obcojęzyczna.

Przykład:

I speak three foreign languages. = Mówię trzema językami obcymi.

Forevermore

I could be foreign forevermore to your promiseland

Mógłbym być  zawsze obcym na twojej ziemi obiecanej

Forevermore jest używane najczęściej w kontekście literackim. Istnieją inne następujące możliwości zapisu: for evermore, forever more.

Forevermore = na zawsze.

Przykład:

I love you forevermore. = Kocham cię na zawsze.

Edge

I am on the edge of glory!

Jeśli coś jest związane z krawędziami to może zmieniać się na lepsze = egde up albo też zmieniać się na gorsze = egde down. Ktoś, kto wymyśla coś nowatorskiego = cutting-edge, może mieć lepsze i gorsze dni. W czasie słabszych dni może być on the  edge = na skraju załamania nerwowego.

I don’t want to live on the edge

Nie, nie chcę żyć na krawędzi

Edge = krawędź, brzeg.

Przykład:

He was sitting onthe edge of the bunk bed. = Siedział na skraju piętrowego łóżka.

Anyway

I will build that wall anyway

I  tak zbuduję ta ścianę

Anyway = tak czy tak/ w każdym razie.

Przykład:

Ok. I see. Anayway, have you seen Jane? = Ok. Rozumiem. A tak przy okazji czy widziałeś Jane?

Calm

These phrases will calm you down!
the calm before the storm = cisza przed burzą
calm down = uspokoić się
Olympian calm = olimpijski spokój
dead calm = zupełny spokój, martwa cisza
an oasis of calm/ an oasis of serenity/ an oasis of peace = oaza spokoju

You can find me there
Rested and calm, without mask

Możesz znaleźć mnie tutaj
Wypoczętego oraz spokojnego, bez maski

Calm = spokojny, opanowany.

Przykłady:

The sea is so calm today without any waves. = Morze jest dziś spokojne, bez fal.

His mother is a really calm person. = Jego matka jest naprawdę spokojna osobą.

Look around

Look around where we are, who we are

Rozejrzyj się dokoła, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy

To look around = rozglądać się dookoła.

Przykład:

Childen! Let’s look around and find that key. = Dzieci! Rozejrzyjcie się dokoła i znajdźcie ten klucz.

Chase

Co można gonić/ścigać?
car chase = pościg samochodowy
to give chase = ścigać (np. skradziony samochód)
paper chase = podchody (gra dziecięca)
wild goose chase = szukanie wiatru w polu, daremny trud
to cut to the chase = przejść do rzeczy
to chase after somebody = ścigać kogoś, być w pościgu za kimś
to chase somebody away = przegonić kogoś
chasing rainbows = gonić za czymś nierealnym

I was chasing your shadow

Goniłem twój cień

To chase = gonić kogoś/gonić coś.

Przykład:

The dog had been chasing this small cat. = Pies ścigał tego małego kota.

Myself

From my place I can finally see
how much of this shade I called myself was me

Teraz w końcu widzę
Ile z tego cienia było mną

Myself = (zaimek zwrotny) sam, ja sam.

Przykład:

Let me intruduce myself. I’m Tom Smith. = Pozwól, że się przedstawię. Jestem Tom Smith.

Brick

Brick & company!
to hit a brick wall = natrafić na ścianę (nie czynić postępów)
yellow brick road = droga do szczęścia
gold brickgold bricker = leser
to be thick as a brick = być głupim jak but
to come up against a brick wall = dojść do ściany, nie móc posunąć się dalej

One little brick, then another

Jedna mała cegiełka, potem kolejna

Brick = cegła, klocek.

Przykład:

This house has been built from red bricks. = Ten dom został zbudowany z czerwonej cegły.

Farewell

I’ve said a farewell to never-ending smiles

Pożegnałem się z niekończącymi się uśmiechami

Farewell = pożeganie.

Przykład:

We’re throwing a farewell party! = Urządamy przyjęcie pożegnalne!

 

Czy ta lekcja z Riverside sprawiła, że jesteście fanami Antytekstów forevermore? 🙂

Mamy nadzieję, że tak i zapraszamy do komentowania!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *