Mr. T – Treat Your Mother Right

Dzień Matki jest dobrą okazją aby zamieścić utwór mówiący o tym jak nasze matki poświęcają się dla nas, i że z tego powodu należy im się szacunek.

Zatem kim jest wykonawca? Mr. T jest to postać, która powinna być kojarzona szczególnie przez starszych czytelników serwisu, a to za sprawą jednego z bardzo popularnych seriali, które gościły na ekranach naszych telewizorów w latach 90-tych.

Młodsi czytelnicy, mogli również zobaczyć Mr. T, gdyż serial o którym mowa czyli “Drużyna A” jest co jakiś czas emitowany przez różne stacje telewizyjne. Osoby kojarzące Mr. T czy to z serialu czy z filmu “Rocky 3” mogą być zaskoczone, iż również próbował swoich sił jako muzyk.

Zatem zapraszamy na ciekawą lekcję angielskiego w tym szczególnym dniu 🙂

Tekst piosenki Mr. T – Treat Your Mother Right

Treat her right
Treat your mother right
Treat her right
Treat her right

Mother
There is no other
Like Mother
So treat Her right
Mother
I always Love Her
My Mother
So treat Her right, treat Her right

M is for the moan, and the miserable groan
from the pain that She felt when I was born

O is for the oven with it's burnin' heat
where She stood makin' sure I had something to eat

T is for the time that She stayed up at night
and took my temperature when I wasn't feelin' right

H is for the hard earned money
She spent to keep clothes on my back
And try to pay da rent

E is every wrinkle
I put on Her face
And every worry
That I caused when I stayed out late

The last letter R is that She taught me Respect
and for the room up in Heaven that I know She'll get

Mother
There is no other
Like Mother
So treat Her right
Mother
I always Love Her
My Mother
So treat Her right, treat Her right

Treat her right
Treat your mother right
Treat her right
Treat her right

She's a Queen
Second to none
Take care of Mother
You only get one

Tłumaczenie Mr. T – Treat Your Mother Right

Traktuj ją dobrze
Traktuj swoją matkę dobrze
Traktuj ją dobrze
Traktuj ją dobrze

Matka
Nie ma innej
Jak matka
Więc traktuj ją dobrze
Matka
Zawsze ją kocham
Moją matkę
Więc traktuj ją dobrze, traktuj ją dobrze

M oznacza jęk, i zbolały jęk bólu
Który czuła gdy się urodziłem

O oznacza piekarnik i jego nieznośne ciepło
Gdzie stała ona upewniając się, że miałem co jeść

T oznacza czas kiedy nie spała całą noc
Mierząc mi temperaturę gdy nie czułem się dobrze

H oznacza ciężko zarobione pieniądze
Które wydała bym miał ubrania na sobie
I próbowała opłacić mieszkanie

E oznacza każdą zmarszczkę
Którą ma przeze mnie na twarzy
I każde zmartwienie
Które spowodowałem wracając późno

Ostatnia litera R oznacza, że nauczyła mnie szacunku
I miejsce w niebie, które wiem, że dostanie

Matka
Nie ma innej
Jak matka
Więc traktuj ją dobrze
Matka
Zawsze ją kocham
Moją matkę
Więc traktuj ją dobrze, traktuj ją dobrze

Traktuj ją dobrze
Traktuj swoją matkę dobrze
Traktuj ją dobrze
Traktuj ją dobrze

Jest królową
Nie mającą sobie równych
Dbaj o matkę
Masz tylko jedna

Zwroty & Wyrażenia

Trash talk
Utwór zaczyna się od ubliżania sobie czyli po angielsku trash talk. Wymiana słów zakończona jest przez Mr. T gdy dziewczyna próbuje obrażać matkę chłopca.
Oto zapis:

Girl: – 12? You couldn’t be more than 5
Boy: – You’re so fat they have to jack you up to take off your shoes.
Girl: – Yeaa? You’re so skinny your eyes are in single file.
Boy: – Well, you’re so ugly your ears stick out to get away from your face.
Girl: – Well, your mama is sooo….
Mr. T: – Hold on, wait a minute, wait a minute. Don’t bring anyone’s mother into this. She ain’t here. And if it weren’t for your mother, you wouldn’t be here. So remember when you’re put down one mother, you puttin’ down mothers all over the world.

Treat

Treat her right

Traktuj ją dobrze

To treat = traktować, np.:

Mothers should be treated with respect. = Matki powinny być traktowane z szacunkiem.

Moan

M is for the moan

M oznacza jęk

Moan = jęk, np.:

I’ve never heard such moan. = Nigdy nie słyszałem takiego jęku.

Miserable

The miserable groan from the pain that she felt when I was born

Zbolały jęk bólu, który czuła gdy się urodziłem

Miserable =  zbolały, nieszczęśliwy, np.:

Don’t make her feel miserable. = Nie sprawiaj, żeby czuła się nieszczęśliwa.

Groan from the pain

The miserable groan from the pain that she felt when I was born

Zbolały jęk bólu  Który czuła gdy się urodziłem

Groan from the pain = jęk bólu, np.:

You should never hear her groan of the pain. = Nie powinieneś nigdy słyszeć jej jęku bólu.

Burnin’ heat

O is for the oven with it’s burnin’ heat

Ciekawostka
W tekście pojawiają się słowa zapisane według zasad potocznej mowy, slangu.
Są to między innymi: burnin’ , makin’ , feelin’ . Amerykanie często w ten sposób zapisują końcówkę –ing czyli apostrof oznacza po prostu literę “g”.
A słowo da w wersie pay da rent oznacza po prostu przedimek the.

O oznacza piekarnik i jego nieznośne ciepło

Burning heat = nieznośne ciepło, np.:

I hate the burning heat of the Sun during holidays. = Nienawidzę nieznośnego ciepła słońca podczas wakacji.

Makin’ sure

She stood makin’ sure I had something to eat

Stała ona upewniając się, że miałem co jeść

To make sure = upewnić się, np.:

Please, make sure that we have bought her a good gift. = Proszę, upewnij się, że kupiliśmy jej dobry prezent.

Take temperature

Took my temperature when I wasn’t feelin’ right

Mierząc mi temperaturę gdy nie czułem się dobrze

To take temperature = mierzyć temperaturę, np.:

You’re burning up, I have to take your temperature. = Jesteś rozpalony, muszę zmierzyć ci temperaturę.

Earn

Take into consideration this phrasal verbs
Rozważcie użycie innych phrasali z czasownikiem take, takich jak np.:
Take into consideration = rozważać, np.: I took into consideration all the options and this gift is the best. = Rozważyłem wszystkie opcje i ten prezent jest najlepszy.

Take after someone = przypominać kogoś, być podobnym do kogoś, np.: Everyone tells me that I take after my mother. = Wszyscy mi mówią, że jestem podobny do matki.

Take in = przyjąć pod dach, np.: I think he should take his parents in. = Uważam, że powinien przyjąć swoich rodziców pod swój dach.

Take someone out = zabrać kogoś gdzieś, np. do restauracji, np.: For Mother’s Day, I’m taking mine out to a restaurant. = Z okazji Dnia Matki zabieram swoją do restauracji.

H is for the hard earned money

H oznacza ciężko zarobione pieniądze

To earn = zarabiać, np.:

I wish I earned so much she wouldn’t have to work. = Chciałbym zarabiać tyle, żeby ona nie musiała pracować.

Wrinkle

E is every wrinkle I put on Her face

E oznacza każdą zmarszczę, którą ma przeze mnie na twarzy

Winkle = zmarszczka.

Every wrinkle shows your age. = Każda zmarszczka pokazuje ile masz lat.

Worry

And every worry that I caused when I stayed out late

I każde zmartwienie, które spowodowałem wracając późno

A worry = zmartwienie, np.:

I can’t belive that she has so many worries. = Nie wierzę, że ona ma tak dużo zmartwień.

Caused

And every worry that I caused when I stayed out late

I każde zmartwienie, które spowodowałem wracając późno

To cause = powodować, np.:

I‘m sorry I have caused you so much trouble. = Przepraszam, że narobiłem ci tyle problemów.

Stay out late

And every worry that I caused when I stayed out late

I każde zmartwienie, które spowodowałem wracając późno

To stay out late = wracać późno do domu, zostawać do późna poza domem, np.:

I’m old enough to stay out late. = Mam wystarczająco dużo lat, żeby wracać późno do domu.

Respect

Respect!
Hasło respect powinni dobrze kojarzyć miłośnicy piłki nożnej, gdyż jest ono promowane w trakcie prawie każdego meczu.
Spróbujmy zatem przenieść to co niesie ten przekaz na wszystkie dziedziny naszego życia.

The last letter R is that she taught me respect

Ostatnia litera R oznacza, że nauczyła mnie szacunku

Respect = szacunek, szanować, np.:

You should respect your parents. = Powinieneś szanować rodziców.

Heaven

And for the room up in heaven that I know she’ll get

I miejsce w niebie, które wiem, że dostanie

Heaven = niebo (w sensie religijnym), np.:

I wish to go to heaven when I die. = Mam nadzieję iść do nieba po śmierci.

Second to none

Second to none

Nie mającą sobie równych

Second to none = nie mający sobie równych.

You’re the best. You’re second to none. = Jesteś najlepsza. Nie masz sobie równych.

Take care

Take care of Mother

Dbaj o matkę

To take care = dbać, np.:

Take care of the ones you love. = Dbaj o tych, których kochasz.

 

Czy podoba się Wam lekcja? Czekamy na Wasz feedback 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Kuba

    Dzięki za kolejną świetną lekcję.
    Będę wdzięczny za opracowanie przez kogoś Procol Harum – A whiter shade of pale. Świetny, klasyczny kawałek.
    Pozdrawiam wszystkich tłumaczy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *