Led Zeppelin – Stairway to Heaven

Led Zeppelin to legenda światowego hard rocka. Ballada pod tytułem „Stairway to Heaven” to jedna z najbardziej znanych piosenek zespołu. Trzydzieste pierwsze miejsce na liście 500 utworów wszech czasów według magazynu Rolling Stone mówi samo za siebie.

Robert Plant, autor piosenki twierdzi, że można ją interpretować na wiele sposobów i w tym tkwi jej siła. Inspiracja do napisania tego utworu przyszła kiedy siedzieli z Jimmym Pagem przy kominku w Headley Grange. W pewnym momencie autor poczuł się tak jakby ktoś poprowadził jego rękę po papierze. W zamyśle twórcy miała to być cyniczna historia o kobiecie, która otrzymuje  wszystko, czego chce bez poświęcenia temu chwili namysłu. Na co dzień możemy dokonywać wyboru. Czy chcemy żyć jak ta dama czy może inaczej?

Zapraszamy na lekcję z Led Zeppelin i damą z ich piosenki! 😉

Tekst piosenki Led Zeppelin – Stairway to Heaven

There's a lady who's sure
All that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven
When she gets there she knows
If the stores are all closed
With a word she can get what she came for
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven

There's a sign on the wall but she wants to be sure
'Cause you know sometimes words have two meanings
In a tree by the brook, there's a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it makes me wonder

There's a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it really makes me wonder

And it's whispered that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now
It's just a spring clean for the May queen
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There's still time to change the road you're on
And it makes me wonder

Your head is humming
And it won't go, in case you don't know
The piper's calling you to join him
Dear lady, can you hear the wind blow and did you know
Your stairway lies on the whispering wind

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold

And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all, yeah
To be a rock and not to roll

And she's buying a stairway to heaven

Tłumaczenie Led Zeppelin – Stairway to Heaven

Jest dama, która jest pewna, że
Wszystko to co się świeci jest złotem
I ona kupuje schody do nieba
Kiedy dociera tam ona wie, że
Jeśli wszystkie sklepy są zamknięte
Wystarczy jej słowo, by dostała to, po co przyszła
Ooh, ooh, i kupuje schody do nieba

Jest znak na ścianie, ale chce być pewna
Bo wiesz słowa mają czasami dwa znaczenia
Na drzewie przy strumyku jest ptak, który śpiewa
Czasami wszystkie nasze myśli są pełne obaw
Ooh, to sprawia, że się zastanawiam
Ooh, to sprawia, że się zastanawiam

Budzi się we mnie pewne uczucie, gdy spoglądam na zachód
I moja dusza płacze za ucieczką
W myślach, ukazały mi się pierścienie dymu wśród drzew
I słyszałem głosy tych, co wciąż stali, obserwując
Ooh, to mnie zastanawia
Ooh, to bardzo mnie zastanawia

I szepnęło mi, że wkrótce, jeśli tylko nadamy ton
Grajek poprowadzi nas ku rozsądkowi
I wstanie nowy dzień dla tych, którzy długo stali
A lasy rozbrzmią echem śmiechu

Jeśli spostrzeżesz zgiełk w swoim żywopłocie, nie obawiaj się
To tylko wiosenne sprzątanie dla królowej Maja
Tak, są dwie ścieżki, którymi możesz pójść, ale na dłuższa metę
Jest jeszcze czas do zmiany drogi, którą dążysz
I to mnie zastanawia

W głowie czujesz zamęt
Lecz nie pozbędziesz się go, w razie jakbyś nie wiedziała
Grajek wzywa cię, byś się do niego przyłączyła
Droga damo, czyż nie słyszysz jak wiatr wieje, i czy wiedziałaś
Że twoje schody wspierają się na szepcącym wietrze

I gdy z wiatrem zbiegamy wzdłuż drogi
Nasze cienie stają się wyższe od dusz
Tam idzie dama, którą już znamy
Lśni białym światłem i chce nam pokazać
Jak wszystko zmienia się w złoto

A jeśli posłuchasz bardzo uważnie
Melodia w końcu do ciebie przyjdzie
Gdy wszystko będzie jednością, a jedność wszystkim
Być skałą, lecz nie staczać się

I ona kupuje schody do nieba

Zwroty & Wyrażenia

All that glitters is not gold

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold

Jest dama, która jest pewna, że wszystko to, co się świeci jest złotem

W piosence zostało wykorzystane zmodyfikowane przysłowie „Nie wszystko złoto, co się świeci”.

All that glitters is not gold = nie wszystko złoto, co się świeci.

Przykład:

My mother gave me advice that all that glitters is not gold. = Moja mama dała mi radę, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Set store by expressions with store!
to set store by something = przywiązywać znaczenie do czegoś
to have something in store for somebody = mieć coś przygotowane dla kogoś
to store up = magazynować, przechowywać
chain stores = sklep należący do sieci handlowej
general store = sklep wielobranżowy
department store = dom towarowy
storehouse = magazyn

Store

When she gets there she knows, if the stores are all closed

Kiedy dociera tam ona wie, że jeśli wszystkie sklepy są zamknięte

Store = sklep, np.: We are out of milk. You should go to the store and buy it. = Skończyło się nam mleko. Powinieneś pójść do sklepu i je kupić.

Misgiven

Sometimes all of our thoughts are misgiven

Czasami wszystkie nasze myśli są pełne obaw

Misgiven = pełen obaw.

Przykład:

The exam was so difficult that I was misgiven when I thought about my results. = Egzamin był tak trudny, że byłam pełna obaw o swoje wyniki.

Call the tune

And it’s whispered that soon if we all call the tune

I szepnęło mi, że wkrótce, jeśli tylko nadamy ton

To call the tune = nadawać ton, grać pierwsze skrzypcem, wodzić rej.

Przykład:

She was trying to call the tune during their dance. = Ona próbowała prowadzić podczas ich tańca.

Bustle

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now

Jeśli spostrzeżesz zgiełk w swoim żywopłocie, nie obawiaj się

Bustle = zgiełk, gwar, np.: All around us is such the bustle because today is the parade. = Dookoła nas jest taki gwar, ponieważ dzisiaj jest parada.

Wyrażenie hustle and bustle oznacza = zgiełk, harmider. Natomiast przymiotnik bustling określa = kogoś zaaferowanego lub coś tętniącego życiem.

In the long run

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to change the road you’re on

Tak, są dwie ścieżki, którymi możesz pójść, ale na dłuższa metę
Jest jeszcze czas do zmiany drogi, którą dążysz

In the long run = na dłuższą metę, np.: It seems a lot of effort but I’m sure it’s the best solution in the long run. = To wydaje się być wiele trudu, ale jestem pewna, że na dłuższą metę to najlepsze rozwiązanie.

Hum & learn
to hum and haw = szukać słów
ho-hum =  nudny; mówi się trudno i żyje się dalej
to make things hum = sprawić, że coś będzie pracowało wydajnie i bezproblemowo
humming bird = koliber
humming top = bączek (zabawka)

Hum

Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know

W głowie czujesz zamęt, lecz nie pozbędziesz się go, w razie jakbyś nie wiedziała

To hum = nucić, mruczeć pod nosem, szumieć.

Hum = szum, zamęt.

Przykłady:

She hummed to herself as she walked to school. = Nuciła pod nosem, idąc do szkoły.

Our house is on a main road, so we can hear the constant hum of traffic. = Nasz dom znajduje się przy głównej drodze, więc słyszymy ciągły szum ruchu ulicznego.

 

Czy nasza lekcja pomogła Wam w ogarnięciu językowego hustle and bustle?

Don’t be misgiven and learn English with us! 😉

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Tomasz

    Moja mama ma ponad 60 lat ,trudno zapamiętuje nowe słowa, ale bardzo Lubi Zeppelin . Tekst śpiewany jest dość wolno i wyraźnie, więc uczy się tekstu na pamięć (przy okazji ćwiczy mózg) i śpiewa razem z nim. W ten sposób ćwiczy wymowę. Bardzo przydatne są przykłady i wyjaśnienia pod tekstem. Dzięki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *