Lana Del Rey – Young and Beautiful

Lana jest artystką, której piosenki można poznać już po samym tekście: letnie noce, diamenty i raj, wieczna miłość – to wszystko już było, a mimo to nam się nie nudzi.

Piosenka „Young and Beautiful” jest także motywem filmu „The Great Gatsby” opowiadającego historię nieszczęśliwej miłości pomiędzy bogatą mężatką a milionerem. Nowy York jako miejsce akcji oraz wystawne przyjęcia i efektowne zakończenie to sceny żywcem wyjęte z jej piosenek. Do tego, wersja oryginalna filmu posiada raczej proste i sympatyczne dialogi – warto obejrzeć bez pomocy w postaci polskiego.

Tekst piosenki Lana Del Rey – Young and Beautiful

I've seen the world
Done it all, had my cake now
Diamonds, brilliant, and Bel-Air now
Hot summer nights mid July
When you and I were forever wild
The crazy days, the city lights
The way you'd played with me like a child

Will you still love me
When I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?

I've seen the world, lit it up as my stage now
Channeling angels in the new age now
Hot summer days, rock and roll
The way you'd play for me at your show
And all the ways I got to know
Your pretty face and electric soul

Will you still love me
When I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?

Dear Lord when I get to heaven
Please let me bring my man
When he comes tell me that you let him in
Father tell me if you can

Oh that grace, oh that body
Oh that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds

Will you still love me
When I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will
I know you will
I know that you will

Will you still love me
When I'm no longer beautiful?
Will you still love me
When I'm no longer beautiful?
Will you still love me
When I'm not young and beautiful?

Tłumaczenie Lana Del Rey – Young and Beautiful

Widziałam świat
Zrobiłam wszystko, do tej pory zjadłam już moje ciastko
Diamenty, wspaniałość i Bel Air [dzielnica LA]
Gorące letnie noce w połowie lipca
Kiedy ty i ja byliśmy wiecznie dzicy
Te szalone dni, te światła miast
Sposób, w jaki bawiłeś się ze mną, jak z dzieckiem

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już młoda i piękna?
Czy będziesz nadal mnie kochał
kiedy nie będę miała nic oprócz bolącej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz
Czy będziesz nadal mnie kochał, kiedy nie będę już piękna?

Widziałam świat, zalśniłam w nim tak jak na mojej scenie
Wprowadziłam anioły w nowy wiek
Gorące letnie dni, rock and roll
Sposób, w jaki grałeś dla mnie w swoim show
Wszystkie wyjścia, które muszę znać to
Twoja śliczna twarz i elektryzująca dusza

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już młoda i piękna?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę miała nic oprócz bolącej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz
Czy będziesz nadal mnie kochał, kiedy nie będę już piękna?

Panie, kiedy dostanę się do raju
Proszę pozwól mi wziąć chłopaka
Kiedy przyjdzie, powiedz że go wpuścisz
Ojcze, powiedz czy możesz

Och ta gracja, och to ciało
Och ta twarz sprawia, że chcę się bawić
On jest moim słońcem, sprawia że lśnię, jak diamenty

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już młoda i piękna?
Czy będziesz nadal mnie kochał,
Kiedy nie będę miała nic oprócz bolącej duszy?
Wiem, że będziesz
Wiem, że będziesz
Wiem to, że będziesz

Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już piękna?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już piękna?
Czy będziesz nadal mnie kochał
Kiedy nie będę już młoda i piękna?

Zwroty & wyrażenia

Have a cake

Idiomy związane z jedzeniem
as cool as a cucumber = spokojny, opanowany, np.:

All the staff was terrified but she stayed as cool as a cucumber. = Wszyscy pracownicy byli przerażeni, ale ona pozostała spokojna (jak ogórek).

as easy as apple pie = bardzo prosty, np.:

Getting rid of the body was as easy as apple pie. = Pozbycie się ciała było proste (jak szarlotka).

as hungry as a bear = głodny jak wilk, np.:

All the kids were as hungry as bears after the whole day outside. = Wszystkie dzieci były głodne jak wilki po całym dniu na zewnątrz.

to be eating somebody = gryźć kogoś, być problemem, np.:

What’s eating you dear? = Co cię gryzie kochanie?

Od samego początku utwór rzuca kłody pod nogi.

Werset –

Done it all, had my cake now

Zrobiłam wszystko, do tej pory zjadłam już moje ciastko

– wcale nie jest tak bezsensowny jak się wydaje (a bądź co bądź piosenki Lany są pełne luźnych wyrazów lub zwrotów).

Moja interpretacja wiąże się z powiedzeniem icing on the cake, które dosłownie oznacza wisienkę na torcie.

A chodzi tu w zasadzie o sam tort, czyli to, czego bohaterka dokonała przed otrzymaniem nagrody – wisienki.

Her arrival was icing on the cake. = Jej przybycie było wisienką na torcie.

Will you still love me?

Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?

Czy będziesz nadal mnie kochał kiedy nie będę już młoda i piękna?

Jest to chwytający za serce początek refrenu, ale możecie zaraz go znienawidzić ponieważ jest on oparty na nie przez wszystkich uwielbianej konstrukcji pierwszego zdania warunkowego.

Nie do końca na to wygląda…? Weźmy klasyczny przykład zdania:

I will help you if you help me. = Pomogę ci, jeśli ty mi pomożesz.

Czyli ja coś zrobię (I will), jeśli spełnisz warunek (if). Teraz zamieńmy nasz werset piosenki z pytania na zdanie oznajmujące:

You will still love me when I’m no longer young and beautiful.

Czyli ty coś zrobisz, będziesz mnie ciągle kochał, nawet jeśli ja nie spełnię warunku i nie będę już młoda i piękna. Czasy się zgadzają, warunek jest, więc jedyne czego brakuje to słówko if. A to dlatego, że zastąpiło je when – możemy tę zmianę odwrócić, wtedy tłumaczenie będzie brzmiało:

Będziesz mnie ciągle kochał jeśli nie będę już młoda i piękna.

Różnica jest niewielka, chodzi o to, że when zwraca uwagę na to, że warunek jest uzależniony od czasu. Oczywiście if w różnych sytuacjach można także zastąpić innymi słowami – unless, as long as, providing etc.

No longer

When I’m no longer young and beautiful?

Kiedy nie będę już młoda i piękna?

Wyrażenie oznacza = już nie, nie dłużej. Pamiętając, że w angielskim nie możemy jak u nas mnożyć przeczeń w nieskończoność, zwróćmy uwagę na użycie w zdaniach:

I will tolerate your little jokes no longer! = Nie będę tolerować twoich żartów ani minuty dłużej!

I can no longer put it off. = Nie mogę tego dłużej odkładać na później.

Każdą zagadkę można jednak podejść od drugiej strony, więc jeśli koniecznie chcemy użyć przeczenia już w czasowniku, oto jak będzie ono wyglądało:

I won’t tolerate your little jokes any longer! = Nie będę tolerować twoich żartów ani minuty dłużej!

I can’t put it off any longer. = Nie mogę tego dłużej odkładać na później.

Channeling

Dear Lord
Jak Anglicy, Amerykanie i inni, aby nikogo nie pominąć, zwracają się do Boga? Jest to dział języka o którym często zapominamy, dlatego w tabelce obok znajduje się kilka powszechnych wyrażeń religijnych.

God = Bóg
Lord = Pan
Son of God = Syn Boży
Holy Ghost/Spirit = Duch Święty
Our Father = Ojcze Nasz
Hail Mary = Zdrowaś Maryjo
heaven = niebo
earth = ziemia
sins = grzechy

Channeling angels in the new age now

Wprowadziłam anioły w nowy wiek

Wiele angielskich słówek ma taką samą formę zarówno będąc czasownikiem jak i rzeczownikiem, np.  (to) milk a cow(to) water your plants.

One of her everyday tasks is milking all the cows. = Jednym z jej codziennych zajęć jest wydojenie wszystkich krów.

This plant only needs to be watered twice a month. = Ten kwiatek musi być podlewany tylko dwa razy na miesiąc.

W naszym wypadku chodzi o słowo channel, czyli kanał telewizyjny, radiowy, wodny lub po prostu nakierowanie i od tego właśnie znaczenia wziął się czasownik: to channel = nakierowywać.

Channeling angels in the new age. = Kierując, wprowadzając anioły w nową erę, wiek.

Może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że znamy wiele takich słówek – oto kilka przykładów:

(to) flood = powódź, zalewać

(to) rain = deszcz, padać

(to) matter = problem, sprawiać problem

(to) visit = wizyta, odwiedzać

(to) chicken = kurczak, tchórzyć

Nie jest to jednak sposób tworzenia słówek, który można zastosować w każdej sytuacji – warto najpierw sprawdzić z dobrym słowniku czy dany przykład istnieje.

Najczęstsze skróty
gonna = (to be) going to
gotta = got to
outta = out of
oughta = ought to
trynna = trying to
wanna = want to

Wanna

Oh that face makes me wanna party

Och ta twarz sprawia, że chcę się bawić

W piosenkach, książkach i mowie potocznej Ameryki bardzo często mamy do czynienia ze skrótami, których Brytyjczyk nie powie w żadnym wypadku.

Amerykanie często używają też zwielokrotnionych przeczeń, dodają them tam, gdzie nam nie przyszłoby to do głowy, ucinają zarówno początki jak i końcówki słów zastępując je apostrofem.

Niektóre słowa tracą lub zyskują litery (BrE colour, AmE color) a w czasownikach zakończonych na –ise pojawia się literka z (BrE realise, AmE realize)  Jednym słowem – brzmi to ciągle jak angielski, ale nie taki, jaki znamy.

Oto krótka próbka ‘skrajnie’ amerykańskiej książki autorstwa P.C. and Kristin Cast, pt. „House of Night, Awakened”:

Słowniczek
mind your own business = nie wsadzaj nosa w nieswoje sprawy
to pick = wybierać
creepy = straszny
stick (stuck, stuck) = tu: wcisnąć, położyć
to blow out = zdmuchnąć
a candle = świeca
to mope = pogrążać się w czarnych myślach
thought = myśl
huffy = wściekły

‘You ain’t yourself. You know that?’ (…)
‘All I’m doin’ is just sittin’ here, minding my own business.’ She paused (…). ‘How is that not being myself?’
‘You picked the darkest, creepiest corner stuck all over here. You blew them candles out so it’d be even darker. And you sitting here moping so loud I can almost hear your thoughts.’
‘You can’t hear my thoughts.’ (…)
‘’Course I can’t. They’s no need for you to get all huffy.’

Mid

Hot summer nights mid July

Gorące letnie noce w połowie lipca

Mid July występujące w tekście oznacza połowę lipca.

Każdy na pewno zna przynajmniej kilka dodatkowych wyrażeń ze słówkiem mid. Uwaga, są pisane na dwa sposoby: razem lub oddzielnie (czasem także z pauzą – alternatywa dla oddzielnie)

Midnight = północ

Midday = południe

Mid-year = półrocze

Mid-term = test półroczny

Midsummer = połowa lata

Midway = w połowie drogi (także: halfway)

Light up

I’ve seen the world, lit it up as my stage now

Widziałam świat, zalśniłam w nim tak jak na mojej scenie

Oprócz znaczenia użytego tutaj, czyli oświetlać, rozjaśniać, to light up (lightlitlit) może też oznaczać zapalać (się).

Having finished his work he lit up a cigarette. = Po skończeniu pracy zapalił papierosa.

Her face seemed a little lit up after she’d heard the good news. = Jej twarz odrobinę się rozjaśniła kiedy usłyszała dobre wiadomości.

Let in

When he comes tell me that you let him in

Kiedy przyjdzie, powiedz że go wpuścisz

To let in = wpuszczać.

Istnieją także mniej popularne phrasale, np. to let sb in on sth = wtajemniczyć kogoś w coś lecz nie są one częste.

Don’t let anyone in when we’re outside. = Nie wpuszczaj nikogo kiedy nas nie ma.

He didn’t really want to let his mum in on his holidays plan. = Nie chciał wtajemniczać mamy w swój wakacyjny plan.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Ola

    jejku, ta stronka jest na prawdę świetna. nie miałam pomysłu, jak uczyć się angielskiego, bo w pewnym momencie po prostu zatrzymałam się w miejscu. wielkie dzięki za tę stronę, świetny pomysł!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *