Lana Del Rey – Born To Die

„Born To Die” to singiel z drugiego albumu studyjnego amerykańskiej piosenkarki Lany Del Rey.

Wydawnictwo okazało się wielkim komercyjnym sukcesem, otrzymało jednak mieszane recenzje od krytyków, którzy negatywnie ocenili monotematyczność albumu.

Tekst piosenki Lana Del Rey – Born To Die

Why?
Who me?
Why?

Feet don’t fail me now
Take me to the finish line
Oh my heart it breaks every step that I take
But I’m hoping at the gates
They’ll tell me that you’re mine

Walking through the city streets
Is it by mistake or design
I feel so alone on the Friday nights
Can you make it feel like home
If I tell you you’re mine?
It's like I told you honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words, this is the last time
Cause you and I, we were born to die

Lost but now I am found
I can see but once I was blind
I was so confused as a little child
Trying to take what I could get
Scared that I couldn't find
All the answers honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I
We were born to die

Come on and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane...
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I
We were born to die

Tłumaczenie Lana Del Rey – Born To Die

Dlaczego?
Kto ja?
Dlaczego?

Stopy nie zawiedźcie mnie teraz
Zaprowadźcie mnie to linii mety
Moje serce pęka z każdym krokiem
Ale mam nadzieję, że u bram
Powiedzą mi, że jesteś mój

Chodząc ulicami miasta
Czy to przez pomyłkę, czy z zamysłem
Czuję się taka samotna w piątkowe noce
Czy możesz sprawić, że poczuję się jak w domu
Jeśli powiem ci, że jesteś mój?
Jest tak jak powiedziałam, kochanie

Nie zasmucaj mnie, nie doprowadzaj do płaczu
Czasem miłość nie wystarczy i droga staje się trudna
Nie wiem dlaczego
Rozśmieszaj mnie
Chodźmy odurzyć się
Droga jest długa, idziemy dalej
Spróbuj się dobrze bawić międzyczasie

Dalej, pójdźmy na spacer po dzikiej stronie
Pozwól się odważnie pocałować w ulewnym deszczu
Lubisz kiedy twoje dziewczyny są obłąkane
Wybierz swoje ostatnie słowa, to ostatni raz
Bo ty i ja, urodziliśmy się, aby umrzeć

Zagubiona, ale teraz się odnalazłam
Mogę ujrzeć, ale kiedyś byłam ślepa
Byłam taka zmieszana jak malutkie dziecko
Próbując wziąć to co mogłam dostać
Przestraszona, że nie mogłam znaleźć
Wszystkich odpowiedzi, kochanie

Nie zasmucaj mnie, nie doprowadzaj do płaczu
Czasem miłość nie wystarczy i droga staje się trudna
Nie wiem dlaczego
Rozśmieszaj mnie
Chodźmy odurzyć się
Droga jest długa, idziemy dalej
Spróbuj się dobrze bawić międzyczasie

Dalej, pójdźmy na spacer po dzikiej stronie
Pozwól się odważnie pocałować w ulewnym deszczu
Lubisz kiedy twoje dziewczyny są obłąkane
Wybierz swoje ostatnie słowa
To ostatni raz
Bo ty i ja
Urodziliśmy się, aby umrzeć

Dalej, pójdźmy na spacer po dzikiej stronie
Pozwól się odważnie pocałować w ulewnym deszczu
Lubisz kiedy twoje dziewczyny są obłąkane

Nie zasmucaj mnie, nie doprowadzaj do płaczu
Czasem miłość nie wystarczy i droga staje się trudna
Nie wiem dlaczego
Rozśmieszaj mnie
Chodźmy odurzyć się
Droga jest długa, idziemy dalej
Spróbuj się dobrze bawić międzyczasie

Dalej, pójdźmy na spacer po dzikiej stronie
Pozwól się odważnie pocałować w ulewnym deszczu
Lubisz kiedy twoje dziewczyny są obłąkane.
Wybierz swoje ostatnie słowa
To ostatni raz
Bo ty i ja
Urodziliśmy się, aby umrzeć

Zwroty i wyrażenia

Who me

Who me?

Kto, ja?

Who me? = Kto, ja?

Fraza używana przez ludzi chcących odbiec od tematu, którym zadano niekomfortowe pytanie.

Przykład:
-So what have you done since our last meeting? = Więc co zrobiłeś od naszego ostatniego spotkania?
-Who me? = Kto ja?

Alone

Alone vs. lone
Alone używamy tylko i wyłącznie po czasowniku, np.:I feel alone. = czuję się samotna.
Lone używamy tylko i wyłącznie przed rzeczownikiem, np.: She is a lone person. = Ona jest samotną osobą.

I feel so alone on the Friday nights

Czuję się taka samotna w piątkowe noce

Przykład:

She really likes to be alone. = Ona naprawdę lubi być samotna.

By mistake

Walking through the city streets
Is it by mistake or design

Chodząc ulicami miasta
Czy to przez pomyłkę, czy z zamysłem

By mistake = przez pomyłkę.

Przykład:

I am so sorry, I have done it by mistake. = Bardzo przepraszam, zrobiłam to przez przypadek.

By design

Walking through the city streets
Is it by mistake or design

Chodząc ulicami miasta
Czy to przez pomyłkę, czy z zamysłem

By design = naumyślnie, celowo, z zamysłem.

Przykład:

I do not feel pity for him as he has done it by design. = Nie czuję współczucia dla niego, bo zrobił to naumyślnie.

Enough

Jak stosować enough?
Enough występuje w dwóch pozycjach:
• przed rzeczownikiem, np.: I do not have enough food. = Nie mam wystarczająco dużo jedzenia.
• Po przymiotniku, np.: I’m not good enough. = Nie jestem wystarczająco dobry.

Sometimes love is not enough and the road gets tough

Czasem miłość nie wystarczy i droga staje się trudna

Enough = wystarczająco, dostatecznie dużo, dość.

Przykłady:

I don’t think I am tall enough to become a model. = Nie uważam, żebym była wystarczająco wysoka, aby zostać modelką.

There was not enough space for everybody to dance. = Nie było wystarczająco przestrzeni, aby każdy mógł tańczyć.

Feel like home

Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?

Czy możesz sprawić, że poczuję się jak w domu, jeśli powiem ci, że jesteś mój?

To feel like home = poczuć się jak u siebie w domu.

Przykład:

This apartment is so cozy; they will certainly feel like home there. = To mieszkanie jest takie przytulne, oni na pewno poczują się tu jak w domu.

Make sb sth

Don’t make me sad, don’t make me cry

Nie zasmucaj mnie, nie doprowadzaj do płaczu

Make sb + przymiotnik (angry, sad, happy, etc.) = sprawić, że ktoś się czuje zły, smutny, szczęśliwy, itp.

Przykład:

He makes me sad every time we quarrel. = Sprawia, że jest mi smutno za każdym razem kiedy się kłócimy.

Make sb + czasownik (to cry, to laugh, etc.) = sprawić, że ktoś się śmieje, płacze, itp.

Przykład:

He was trying to make me laugh when I failed an exam. = On starał się mnie rozśmieszyć, kiedy oblałam egzamin.

Keep doing sth

Więcej wyrażeń z keep
Keep on doing sth = kontynuować robienie czegoś, np.:
We should keep on running if we want to be still alive. = Powinniśmy biec dalej jeśli chcemy wciąż być żywi.
Keep somebody doing something = kazać komuś coś zrobić, np.:
They kept me studying all those sheets of paper with no particular goal. = Kazali mi studiować wszystkie te papiery bez żadnego konkretnego celu.

Keep making me laugh

Rozśmieszaj mnie

Keep + gerund (czasownik z końcówką – ing) (= keep doing sth) = kontynuować robienie czegoś.

Przykład:

Everything I kept doing contributed to the final success. = Wszystko co robiłem przyczyniło się do końcowego sukcesu.

Get high

Let’s go get high

Chodźmy odurzyć się

To get high = naćpać się, odurzyć się, odlecieć.

Przykład:

When I saw him I felt like I was getting high. = Jak go widziałam czułam jakbym odlatywała.

Carry on

The road is long, we carry on

Droga jest długa, idziemy dalej

Jakie są rodzaje deszczu?
Pouring rain = ulewny deszcz, np.:
We were coming back home in the pouring rain. = Wracaliśmy do domu w ulewnym deszczu.
It is pouring with rain. = Leje.
Drizzle, mizzle = mżawka, kapuśniaczek, deszczyk; mżyć, np.:
It has been drizzling since last Sunday. = Mży od ostatniej niedzieli.
Fog = gęsta mgła, np.:
It is almost impossible to notice anything in this fog. =To jest prawie niemożliwe ujrzeć coś w tej mgle.
Smog = fog + smoke (tak zwany blend word, połączenie mgły z dymem daje nam szkodliwy smog).
Shower = niewielki, przelotny deszcz.
April showers = wiosenne ulewy głównie w UK i Irlandii, np.:
April showers are characteristic of Great Britain. = Wiosenne deszcze są charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii.

Carry on + gerund (czasownik z końcówką -ing) = kontynuować, iść dalej, nie przerywać czegoś.

Przykład:

Please, carry on singing. = Kontynuuj śpiewanie, proszę.

Have fun

Try to have fun in the meantime

Spróbuj się dobrze bawić międzyczasie

To have fun = dobrze się bawić.

Przykład:

We were having fun while we were at the university. = Staraliśmy dobrze się bawić, kiedy byliśmy na uniwersytecie.

Używane również na pożegnanie osoby, który wychodzi na przyjęcie, imprezę.

Have fun! = Dobrej zabawy! Baw się dobrze!

Przykład:
– Mum, I’m going out! = Mamo, wychodzę!
– Have fun! = Baw się dobrze!

Scared

Scared that I couldn’t find
All the answers honey

Przestraszona, że nie mogłam znaleźć
Wszystkich odpowiedzi, kochanie

Scared = wystraszony, przestraszony.

Przykład:

She is too scared to cope with this problem. = Ona jest za bardzo przestraszona, żeby poradzić sobie z tym problemem.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *