Iron Maiden – The Trooper

Miłośnikom ciężkiego grania zespołu tak wielkiego jak Iron Maiden nie trzeba przedstawiać. Ta legendarna brytyjska grupa istnieje od 1975 roku i raczy nas heavy-metalową muzyką.

„The Trooper” czyli kawalerzysta, jest tylko jednym z wielu genialnych utworów, które w swoim repertuarze mają muzycy zespołu „Żelazna Dziewica”. Utwór opisuje szarżę lekkiej brygady w czasie bitwy pod Bałakławą podczas wojny krymskiej i może być też przykładem, iż języka obcego można uczyć się nie tylko przy łagodnych brzmieniach, ale również przy cięższych kompozycjach.

Tekst piosenki Iron Maiden – The Trooper

You'll take my life but I'll take yours too
You'll fire your musket but I'll run you through
So when you're waiting for the next attack
You'd better stand there's no turning back

The bugle sounds as the charge begins
But on this battlefield no one wins
The smell of acrid smoke and horses breath
As you plunge into a certain death

The horse he sweats with fear we break to run
The mighty roar of the Russian guns
And as we race towards human wall
The screams of pain as my comrades fall

We hurdle bodies that lay on the ground
And as the Russians fire another round
We get so near yet so far away
We won't live to fight another day

We get so close near enough to fight
When a Russian gets me in his sights
He pulls the trigger and I feel the blow
A burst of rounds takes my horse below

And as I lay there gazing at the sky
My body's numb and my throat is dry
And as I lay forgotten and alone
Without a tear I draw my parting groan

Tłumaczenie Iron Maiden – The Trooper

Odbierzesz mi życie, ale ja twoje też
Strzelisz z muszkietu, ale ja przebiję cię (szablą)
Więc gdy czekasz na kolejny atak
Lepiej stój bo nie ma odwrotu

Trąbka gra gdy atak się zaczyna
Ale na polu bitwy nikt nie wygrywa
Zapach drażniącego dymu i oddechów koni
Gdy rzucasz się po pewną śmierć

Koń poci się ze strachu zrywamy się do biegu
Potężny ryk rosyjskich dział
Gdy pędzimy w stronę ściany ludzi
Krzyki bólu gdy moi towarzysze padają

Przeskakujemy ciała, które leżą na ziemi
Gdy Rosjanie strzelają kolejną salwę
Docieramy tak blisko a jednak tak daleko
Nie przeżyjemy by walczyć kolejny dzień

Docieramy tak blisko wystarczająco do walki
Kiedy Rosjanin obiera mnie za cel
Pociąga za spust i czuję odrzut
Eksplozja pocisków powala konia pode mną

Gdy leżę tam wpatrując się w niebo
Moje ciało jest odrętwiałe a gardło suche
Gdy leżę zapomniany i sam
Bez łzy wydobywam mój pożegnalny jęk

Gramatyka

Future Simple

You’ll take my life but I’ll take yours too

Odbierzesz mi życie, ale ja twoje też

Czas przyszły prosty, używamy, aby wyrazić spontanicznie podjętą decyzję lub nasze osobiste przewidywania na przyszłość.

Zdania tworzymy w następujący sposób:

Twierdzące: podmiot + will + czasownik (bezokolicznik)

Przykład:

Saturday will be sunny. = Niedziela będzie słoneczna.

Przeczenia: podmiot + will not (won’t) + czasownik (bezokolicznik)

Przykład:

I’m sure that he won’t go with you. = Jestem pewien, że on z wami nie pójdzie.

Pytania: *(Wh-) + Will + podmiot + czasownik (bezokolicznik)

Przykład:

Will we win this battle? = Czy wygramy tę bitwę?

*Wh-  to wszelkie zaimki pytające używane do tworzenia pytań, tj. what, where, why, how itd.

Przykład:

Where will we go tomorrow? = Gdzie pójdziemy jutro?

Had Better

Present Simple - trzecia osoba liczby pojedynczej
W piosence pojawia się również czas Present Simple. Należy pamiętać, że w tym czasie, gdy układamy zdania w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli gdy podmiotem jest: he, she, it, musimy dodać końcówkę do czasownika.

Do większości czasowników dodamy końcówkę –s, np.: plays.

Do czasowników zakończonych na: o, x, ch, sh, s  dodamy końcówkę –es, np.: misses.

Przy czasownikach zakończonych na –y musimy przyjrzeć się przedostatniej literze, jeśli to samogłoska to normalnie dodajemy –s, ale jeśli spółgłoska to „y” zmieniamy w „i” oraz dodajemy –es, np.: cries.

You’d better stand there’s no turning back

Lepiej stój bo nie ma odwrotu

Konstrukcja używana jest przy udzielaniu rad. Tłumaczymy zdania jako: had better = lepiej (jeśli). Had możemy użyć w skróconej formie czyli jako ’d, np. you’d better.

Zdania tworzymy w następujący sposób:

Podmiot + had better + czasownik (bezokolicznik)

Przykład:

He had better come on time or I will be mad. = Lepiej jeśli przyjdzie na czas, albo będę wściekła.

Przeczenie rzeczownika

There’s no turning back

Nie ma odwrotu

W języku angielskim możemy utworzyć zdanie przeczące nie tylko poprzez przeczenie czasownika. W takim wypadku układamy zdanie jak zdanie twierdzące, a dopiero przed rzeczownikiem dodajemy słówko no.

Przykłady:

I have got no idea. = Nie mam pojęcia.

There are no apples. = Nie ma jabłek.

Zwroty & Wyrażenia

Run through

You’ll fire your musket but I’ll run you through

Strzelisz z muszkietu, ale ja przebiję cię (szablą)

To run through = przebić (bronią białą).

Przykłady:

I had to defend myself so I ran him though with a knife. = Musiałem się bronić, więc przebiłem go nożem.

He killed him by running him through with a sword. = Zabił go, przebijając go mieczem.

Wyrażenie to można użyć także w innym znaczeniu.

To run through = przebiegać, przerzucać,  być obecnym w czymś.

Przykłady:

This song has been running through my head all day. = Ta piosenka chodzi mi po głowie cały dzień.

I had run though all my note but I didn’t find it. = Przerzuciłem wszystkie moje notatki, ale tego nie znalazłem.

Bugle

Can you hear the bugle?
Pod tym linkiem możecie usłyszeć sygnały dawane przy użyciu bugle = trąbki sygnałowej.

Sound the bugle, we are going to attack

Daj znać trąbką, będziemy atakować

A bugle = trąbka sygnałowa, np.: The bugle sounds. = Trąbka gra.

Acrid

The smell of acrid smoke

Zapach drażniącego dymu

Acrid = drażniący.

Przykład:

The smell was so acrid that I couldn’t stop coughing. = Zapach był tak drażniący, że nie mogłem powstrzymać kaszlu.

Mighty

The mighty roar of the Russian guns

Potężny ryk rosyjskich dział

Mighty = ogromny, potężny.

Przykłady:

He was a mighty king. = On był potężnym królem.

The pen is mightier than the sword. = Pióro jest potężniejsze od miecza.

Roar

The mighty roar of the Russian guns

Potężny ryk rosyjskich dział

Roar = huk, ryk, np.: The roar of explosion could be heard from far away. = Huk eksplozji było można usłyszeć z daleka.

Rzeczownik roar może oznaczać także ryk zwierzęcia, np.: The roar of a baby lion is adorable. = Ryk małego lwa jest uroczy.

To roar = ryknąć, np.: “Silence!” he roared. = „Cisza!” ryknął.

Towards

We race towards human wall

Pędzimy w stronę ściany ludzi

Towards = w kierunku.

Przykłady:

Go towards the exit. = Idź w kierunku wyjścia.

You should drive towards that hill. = Powinieneś jechać w kierunku tamtego wzgórza.

Comrade

The screams of pain as my comrades fall

Krzyki bólu gdy moi towarzysze padają

Comrade = towarzysz, przyjaciel, sprzymierzeniec, np.: We will never allow the enemy to kill our comrades. = Nigdy nie pozwolimy wrogowi zabić naszych towarzyszy.

Hurdle

Hurdle race
Rzeczownik hurdle oznacza = przeszkoda, problem. Od niego tworzona jest nazwa sportu hurdle race lub hurdles, co w języku polskim oznacza = bieg przez płotki.

Przykład:

He had won 100 meters hurdles. = Wygrał bieg na 100 metrów przez płotki.

We hurdle bodies

Przeskakujemy ciała

To hurdle = przeskakiwać, pokonywać.

Przykład:

We had to hurdle the obstacles. = Musieliśmy pokonać przeszkody.

Pull the trigger

He pulls the trigger and I feel the blow

Pociąga za spust i czuję odrzut

To pull the trigger = pociągnąć za spust.

Przykład:

Don’t move or I’ll pull the trigger. = Nie ruszaj się, albo pociągnę za spust.

Gaze

And as I lay there gazing at the sky

Gdy leżę tam wpatrując się w niebo

To gaze = wpatrywać się.

Przykłady:

I was gazing at the sky. = Wpatrywałem się w niebo.

I saw him gazing at his score with disappointment. = Zobaczyłem, jak wpatrywał się w swój wynik z rozczarowaniem.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Kuba

    Bardzo lubiłem tą piosenkę, a dzięki tej analizie polubiłem ją jeszcze bardziej, bo lepiej ją zrozumiałem. Utwór jest nie tylko dobrze zagrany, ale co równie ważne, jest o czymś. Pozdrawiam i dzięki za wytłumaczenie piosenki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *