Iggy Pop – The Passenger

Piosenka „The Passenger” luźno opiera się na jednym z wierszy Jima Morrisona. Do napisania utworu zainspirował artystę fragment: „Modern life is a journey by car. The Passengers change terribly in their reeking seats, or roam from car to car, subject to unceasing transformation.” („Współczesne życie jest jak podróż samochodem. Pasażerowie zamieniają się okropnie w ich śmierdzących siedzeniach, lub włóczą się od samochodu do samochodu, temat do bezustannej transformacji.”).

Co ciekawe to David Bowie śpiewa w chórze słynne „La-La”.

Zapraszamy do podróży z ojcem chrzestnym punku 🙂

Tekst piosenki Iggy Pop – The Passenger

I am the passenger
And I ride and I ride
I ride through the city's backside
I see the stars come out of the sky
Yeah, they're bright in a hollow sky
You know it looks so good tonight
I am the passenger
I stay under glass
I look through my window so bright
I see the stars come out tonight
I see the bright and hollow sky
Over the city's a rip in the sky
And everything looks good tonight
Singing la la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la la-la
Get into the car
We'll be the passengers
We'll ride through the city tonight
See the city's ripped insides
We'll see the bright and hollow sky
We'll see the stars that shine so bright
The sky was made for us tonight
Oh the passenger
How how he rides
Oh the passenger
He rides and he rides
He looks through his window
What does he see?
He sees the bright and hollow sky
He sees the stars come out tonight
He sees the city's ripped backsides
He sees the winding Ocean Drive
And everything was made for you and me
All of it was made for you and me
'Cause it just belongs to you and me
So let's take a ride and see what's mine
Singing...
Oh, the passenger
He rides and he rides
He sees things from under glass
He looks through his window's eye
He sees the things he knows are his
He sees the bright and hollow sky
He sees the city asleep at night
He sees the stars are out tonight
And all of it is yours and mine
And all of it is yours and mine
Oh, let's ride and ride and ride and ride...
Singing...

Tłumaczenie Iggy Pop – The Passenger

Jestem pasażerem
I jadę i jadę
Jadę przez przedmieścia miasta
Widzę gwiazdy pojawiające się na niebie
Tak, one są jasne na pustym niebie
Ty wiesz, że to wygląda tak dobrze dziś wieczorem
Jestem pasażerem
Pozostaję pod szkłem
Patrzę przez moje okno tak jasne
Widzę gwiazdy pojawiające się na niebie
Widzę jasne i puste niebo
Ponad miastem pęknięcie w niebie
I wszystko wygląda dobrze dziś wieczorem
Śpiewając la la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la la-la
Wsiądź do samochodu
Będziemy pasażerami
Będziemy jechać przez miasto dziś wieczorem
Będziemy widzieć obskurne przedmieścia
Będziemy widzieć jasne i puste niebo
Będziemy widzieć gwiazdy świecące tak jasno
Niebo zostało stworzone dla nas dziś wieczorem
Oh, pasażer
Jak jak on jedzie
Oh, pasażer
On jedzie i jedzie
On patrzy przez jego okno
Co on widzi?
On widzi jasne i puste niebo
On widzi gwiazdy pojawiające się na niebie
On widzi obskurne przedmieścia
On widzi wijący się Ocean Drive
I wszystko zostało stworzone dla ciebie i dla mnie
wszystko to zostało stworzone dla ciebie i mnie
ponieważ to właśnie należy do ciebie i mnie
Więc wybierzmy się na przejażdżkę i zobacz wszystko co moje
Śpiewając...
Oh, pasażer
On jedzie i jedzie
On widzi rzeczy przez szybę
On patrzy przez swoje okienne oko
On widzi rzeczy o których wie, że są jego
On widzi jasne i puste niebo
On widzi miasto śpiące w nocy
On widzi gwiazdy pojawiające się dziś wieczorem
I wszystko to jest twoje i moje
I wszystko to jest twoje i moje
Oh, jedźmy i jedźmy i jedźmy i jedźmy...
Śpiewając...

Gramatyka

Passive voice

The sky was made for us tonight

Niebo zostało stworzone dla nas dziś wieczorem

And everything was made for you and me

I wszystko zostało stworzone dla ciebie i dla mnie

Stronę bierną tworzymy poprzez czasownik to be w odpowiedniej formę i Past Partciple (III forma z tabeli czasowników nieregularnych lub czasownik z końcówką „-ed” jeśli jest regularny).

Stronę bierną możemy tworzyć używając różnych czasów. Można to pokazać na przykładzie zdania z piosenki rozpisanego w różnych czasach:

The sky is made for us. – Present Simple

The sky is being made for us. – Present Continuous

The sky was being made for us. – Past Continuous

The sky has been made for us. – Present Perfect

The sky had been made for us. – Past Perfect

The sky will be made for us. – Future Simple

The sky will have been made for us. – Future Prefect

The sky is going to be made for us. – konstrukcja be going to

Zaimki dzierżawcze

My vs mine

W zależności od tego, gdzie zaimek dzierżawczy się znajduje, zmienia się jego forma.

Kiedy zaimek dzierżawczy znajduje się przed rzeczownikiem, nie ulega on modyfikacji. Jednak gdy rzeczownik, którego dotyczy zaimek nie występuje w zdaniu lub znajduje się w innej części zdania, np. na końcu, wówczas w pierwszej osobie liczby pojedynczej zamiast my mamy mine, zaś w pozostałych osobach dodajemy końcówkę s (zmianie nie ulega zaimek dzierżawczy his i its).

Przykłady:

This is your problem, not mine. = To jest twój problem, nie mój.

This beautiful dress is hers. = Ta piękna sukienka jest jej.

And all of it is yours and mine

I wszystko to jest twoje i moje

Zaimków dzierżawczych używamy do określenia przynależności.

  • Liczba pojedyncza

1 osoba

my = mój, moja, moje, moi

2 osoba

your = twój, twoja, twoje

3 osoba

his = jego
her = jej
its = jego (np. dziecka, przedmiotu)

  • Liczba mnoga

1 osoba

our = nasz, nasza, nasze

2 osoba

your = wasz, wasza, wasze

3 osoba

their = ich

Zwroty & Wyrażenia

Hollow

Yeah, they’re bright in a hollow sky

Tak, one są jasne na pustym niebie

Hollow =

= pusty, np.: The cat got into hollow box. = Kot wszedł do pustego pudełka.

= zapadnięty (o policzkach), np.: His little sister had hollow cheeks due to the illness. = Jego mała siostra miała zapadnięte policzki z powodu choroby.

= dziurawy, np.: When he took his shoes off they noticed that his socks are hollow. = Kiedy on zdjął swoje buty, oni zobaczyli, że jego skarpetki są dziurawe.

= bezwartościowy, np.: Information in this newspaper is completely hollow. = Informacje w tej gazecie są kompletnie bezwartościowe.

Passenger

Words worth to know, if you're a passenger!

fellow passenger = współpasażer
passenger seat = siedzenie pasażera (w samochodzie)
passeneger compartment = przedział dla podróżnych
passenger deck = pokład dla pasażerów
passenger compartment = przedział dla podróżnych
passenger inquiries = informacja dla pasażerów

We’ll be the passengers

Będziemy pasażerami

Wydawać by się mogło, że rzeczownik passenger może kojarzyć się tylko z pasażerem, tymczasem ten wyraz ma wiele ciekawych znaczeń.

Passenger =

= pasażer, np.: The passengers were asked to leave the bus because of a breakdown. = Pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie autobusu z powodu awarii.

= obibok, członek zespołu pracowników, który nie wykonuje przypadającej mu części pracy, np.: He had been a superlative teacher but his health was gone and he was now a passenger. = Był znakomitym nauczycielem, jednak gdy jego dobre zdrowie minęło, zaprzestał wykonywać powierzoną mu pracę.

= piąte koło u wozu, np.: I felt like a passenger at their wedding reception. = Na ich weselu czułem się jak piąte koło u wozu.

Ripped

He sees the city’s ripped backsides

On widzi obskurne przedmieścia

Ripped =

= obskurny, np.: It was dirty and ripped restaurant so I wanted to leave as quickly as possible. = To była brudna i obskurna restauracja, więc chciałam wyjść tak szybko jak to możliwe.

= rozpruty, rozdarty, podarty np.: I like wearing my ripped jeans. = Lubię nosić swoje podarte dżinsy.

Winding

Ocean Drive

Ocean Drive to jedna z najbardziej znanych ulic w South Beach – jednej z dzielnic Miami Beach.  Przy Ocean Drive znajduje się Casa Casuarina, rezydencja włoskiego projektanta mody Giovanniego Versace (obecnie hotel). Dom uznawany jest za jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w tym regionie.

He sees the winding Ocean Drive

On widzi wijący się Ocean Drive

Winding = wijący się, kręty.

Przykład:

The road was winding so they drove slowly. = Droga była kręta, więc jechali powoli.

‚Cause

‚Cause it just belongs to you and me

Ponieważ to właśnie należy do ciebie i mnie

‚Cause (skrót od because) = ponieważ, bo.

Przykład:

I like travelling ’cause I can get to know different cultures and meet new people. = Lubię podróżować, ponieważ mogę poznać inne kultury i spotkać nowych ludzi.

 

Jak udała Wam się przejażdżka na miejscu pasażera w towarzystwie Iggy’ego Popa? 🙂

Czy ta lekcja okazała się winding z wieloma słówkami, które dotąd były Wam nieznane?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *